Skolstart på Polhem

Vi är så glada att du valt just vår skola och vi önskar dig varmt välkommen!

Senast den 30 juni kommer all information du behöver att finnas här. Du som ska börja åk 2 eller 3 och redan är Polhemselev hittar all information du behöver på Vklass i början av augusti.

Har du frågor om antagningen?

Då vänder du dig direkt till Antagningsenheten

Elevhandböcker

Titta gärna igenom elevhandboken och bekanta dig lite med vår skola innan du börjar.

Elevhandbok för alla elever läsåret 2023-2024

Elevhandbok för våra idrottselever läsåret 2023-2024 Pdf, 455 kB.

Tillägg till Elevhandboken för teknikelever läsåret 2023-2024

Vårdnadshavare

Samtliga vårdnadshavare ombeds lägga in sina kontaktuppgifter via e-tjänsten på Lunds kommuns skolstartssida och sin mejladress i Vklass som är skolans pedagogiska plattform.

Till Lunds kommuns skolstartssida

Om Vklass

I Vklass når du som vårdnadshavare bland annat studieresultat och information från skolan. Varje måndag under läsåret publicerar vi också ett nyhetsbrev för elever och vårdnadshavare så ta för vana att logga in på Vklass regelbundet för att ta del av information. Om du laddar ner appen Vklass så får du aviseringar när skolan publicerat information som en nyhet. Som vårdnadshavare använder du bank-id för att logga in i Vklass.

Skola24

I Skola24 tar du del av elevens närvaro och ledighetsansökan sker digitalt i Skola24. Skolan ser restriktivt på ledighet under läsåret. Elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i Skola24 för att kunna ansöka om ledighet.

Du hittar länkar till Skola 24 och Vklass via skolportalen

Försäkring

Eleverna är försäkrade på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vid utlandsresa i skolans regi är eleverna försäkrade dygnet runt.

Försäkringar i skolan

Uppdaterad:

Dela sidan: