Skolstart på Polhem

Här börjar din gymnasieresa och vi är otroligt glada och stolta över att du har valt Polhem!

Inför skolstarten i augusti

Senast den 30 juni varje år, inför ditt antagningsbesked till gymnasieskolan, lägger vi här ut den information som du och dina vårdnadshavare behöver för att din skolstart hos oss ska bli så bra som möjligt.

Länk till Lunds kommuns skolstartssida

Har du frågor om antagningen?

Då vänder du dig direkt till Antagningsenheten i Lunds kommun.

Elevhandbok

Elevhandbok för alla elever läsåret 2022-2023 Pdf, 2 MB.

Elevhandbok för våra idrottselever läsåret 2022-2023 Pdf, 422 kB. 

Vårdnadshavare

För att ta del av information som rör din ungdoms skolgång har du tillgång till skolans pedagogiska plattform, Vklass, samt frånvarosystemet Skola24. Du kan logga in i Skola24 och Vklass efter skolstart.

Du hittar länkar till Skola 24 och Vklass via skolportalen

Om Vklass

I Vklass når du som vårdnadshavare bl a studieresultat och information från skolan. Varje måndag under läsåret publicerar vi också ett nyhetsbrev för elever och vårdnadshavare så ta för vana att logga in på Vklass regelbundet för att ta del av information. Om du laddar ner appen Vklass så får du aviseringar när skolan publicerat information som en nyhet. Som vårdnadshavare använder du Bank-ID för att logga in i Vklass.

Om Skola24

I Skola24 tar du del av elevens närvaro och ledighetsansökan sker digitalt i Skola24. Skolan ser restriktivt på ledighet under läsåret. Elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i Skola24 för att kunna ansöka om ledighet.

Busskort

Elever som har skolväg som överstiger 6 km och är bosatta i Lunds Kommun kan ansöka om resebidrag.

Resebidrag

Försäkring

Eleverna är försäkrade på heltid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Vid utlandsresa i skolans regi är eleverna försäkrade dygnet runt.

Försäkringar i skolan

Uppdaterad:

Dela sidan: