Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här sjukanmäler du dig

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 via telefon eller via Skola24.
Telefon: 0515-77 76 11

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolans reception i byggnad 1 mellan 8.00-12.30 och därefter på Skola24.

Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Skola24 och elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i Skola24 för att kunna ansöka om ledighet.

Ledighetsansökan hittar du under rubriken Frånvaro i Skola24 webbversion (ej appen!).

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Läsårstider på Polhemskolan

Detta är läsårstiderna för Polhemskolan läsåret 2022/23. Längst ner på sidan hittar du länk till läsårstiderna så som de är fastställda av Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Höstterminen 2022

Onsdag 17 augusti – onsdag 21 december 2022 (82 skoldagar)

Vårterminen 2023

Tisdag 10 januari 2023 – onsdag 14 juni 2023 (96 skoldagar).
Totalt antal skoldagar: 178 dagar

Lovdagar 2022/23

  • 31 oktober – 4 november.
  • 20 – 24 februari.
  • 3 – 6 april.
  • 19 maj.
  • 5 juni.


Utvecklingsdagar 2022/23 (lov för eleverna)

  • 11 oktober 2022
  • 16 november 2022
  • 9 januari 2023
  • 8 mars 2023
  • 24 maj 2023

Viktiga Datum

Utsparksdagen - 13 juni 2023
Avslutningsdagen - 14 juni 2023

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Uppdaterad:

Dela sidan: