Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här sjukanmäler du dig

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 via telefon eller via Skola24.
Telefon: 0515-77 76 11

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolans reception i byggnad 1 mellan 8.00-12.30 och därefter på Skola24.

Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Skola24 och elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i Skola24 för att kunna ansöka om ledighet.

Ledighetsansökan hittar du under rubriken Frånvaro i Skola24 webbversion (ej appen!).

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Läsårstider på Polhemskolan

Detta är läsårstiderna för Polhemskolan läsåret 2023/24. Längst ner på sidan hittar du länk till läsårstiderna så som de är fastställda av Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Höstterminen 2023

Onsdag 16 augusti – onsdag 20 december 2022 (82 skoldagar)

Vårterminen 2024

Tisdag 9 januari 2024 – onsdag 12 juni 2024 (96 skoldagar).
Totalt antal skoldagar: 178 dagar

Lovdagar 2023/24

  • 30 oktober – 3 november
  • 19 – 23 februari
  • 25-28 mars
  • 10 maj
  • 7 juni

Utvecklingsdagar 2023/24 (lov för eleverna)

  • 11 oktober
  • 14 november
  • 8 januari
  • 5 mars
  • 28 maj

Viktiga Datum

Studentbal för åk 3 - 27 maj 2024

Utsparksdagen - 4 juni 2024
Avslutningsdagen - 12 juni 2024

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Uppdaterad:

Dela sidan: