Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här gör du en sjukanmälan

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 via Edlevo.

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolans reception och därefter i Edlevo.

För elev under 18 år

Du som vårdnadshavare behöver göra en sjukanmälan för ditt barn. Anmälan ska göras varje dag barnet är hemma.

Sjukanmälan för vårdnadshavare

För myndig elev

Du behöver göra en sjukanmälan i Edlevo. Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka i skolan.

Sjukanmälan för elev

Ladda ner appen för att få notiser

Edlevo finns som app. Här kan du enkelt registrera frånvaro, ansöka om ledighet, ta del av nyheter från skolan och boka utvecklingssamtal. Har du laddat ner appen kan du få notiser om till exempel ogiltig frånvaro. Här kan du också uppdatera dina kontaktuppgifter, så att vi alltid kan få tag på dig, om det behövs.

Edlevo i Appstore
Edlevo i Google play

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Edlevo och elevens samtliga vårdnadshavare måste vara registrerade i systemet för att kunna ansöka om ledighet.

Edlevo för vårdnadshavare

Edlevo för elev

Läsårstider på Polhemskolan

Detta är läsårstiderna för Polhemskolan läsåret 2024/25. Längst ner på sidan hittar du länk till läsårstiderna så som de är fastställda av utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Höstterminen 2024

Torsdagen den 15 augusti–onsdagen den 18 december (83 skoldagar) 18 veckor.

Vårterminen 2025

Tisdagen den 7 januari–fredagen den 13 juni (95 skoldagar) 23 veckor. ­

Lovdagar

  • 28 oktober–1 november.
  • 17–21 februari.
  • 14–17 april.
  • 2 maj.
  • 30 maj.

Utvecklingsdagar 2024-2025 (lovdagar för eleverna)

  • 17 oktober
  • 19 november
  • 7 januari
  • 5 mars
  • 26 maj

Viktiga Datum

Studentbal - 3 juni 2025

Utsparksdagen - 10 juni 2025
Avslutningsdagen - 13 juni 2025

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Uppdaterad:

Dela sidan: