Frånvaro, ledighet och läsårstider

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen. Behöver du vara ledig måste du ansöka om ledighet.

Så här sjukanmäler du dig

Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon 0515-77 76 11 eller via Skola24.

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolans reception i biblioteket mellan 8.00-12.30 och därefter på Skola24.

Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka.

Ansökan om ledighet

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet eftersom vi värnar om elevernas studier. Ledighet ska sökas i god tid digitalt i Skola24 webb (fungerar inte i appen).

Lov, ledighet och läsårstider i gymnasiet

Läsårstider på Polhemskolan

Detta är läsårstiderna för Polhemskolan läsåret 2021/2022. Längst ner på sidan hittar du länk till läsårstiderna så som de är fastställda av Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun.

Höstterminen 2021

Måndag 16/8 – tisdag 21/12 2021 (82 skoldagar)

Vårterminen 2022

Måndag 10/1 2022 – fredag 10/6 2022 (96 skoldagar).
Totalt antal skoldagar: 178 dagar

Lovdagar 2021/2022

  • 1-5/11 2021
  • 21-25/2 2022
  • 11-14/4 2022
  • 27/5 2022

Utvecklingsdagar 2021/2022 (lov för eleverna)

  • 12/10 2021
  • 17/11 2021
  • 10/1 2021
  • 7/3 2022
  • 25/5 2022

Viktiga Datum

Utsparksdagen - 7/6 2022
Avslutningsdagen - 10/6 2022


Utbildningsförvaltningens läsårsplan

Uppdaterad: