Elevinflytande på Polhemskolan

Polhems elevkår är helt fristående och består av elever som är engagerade och har stor drivkraft inom vitt skilda områden. Den främsta målsättningen är att erbjuda en elevkår som främjar en god skolanda, tar till vara varje elevs intressen och gör skoldagen trevligare.

Den nya sortens elevkår

Polhemskolan är idag en av Sveriges största gymnasieskolor med över 2600 elever som dagligen passerar förbi i korridorerna. För den snabbtänkte innebär detta att det bland dessa elever finns tusentals olika idéer, viljor, tankar och förverkliganden. Detta är något som vi inom elevkåren vill försöka ta till vara på, på absolut bästa sätt.

Organisation

Elevkåren består av olika utskott med olika inriktningar och ansvarsområden. Varje utskott har en ordförande som fungerar som en länk mellan utskottet och elevkårsstyrelsen som är det beslutande organet i elevkåren.

Som nybliven elev på Polhemskolan är du mer än hjärtligt välkommen att bli en del av ett befintligt utskott i elevkåren eller varför inte starta upp ett nytt utskott som behandlar just det som du eller dina vänner uppskattar?

Är du intresserad av elevkårsarbete eller av att starta upp ett helt nytt utskott, tar du kontakt med oss för att få ett godkännande av utskottets verksamhet, vilket i princip innebär att man följer de bestämmelser och stadgar som finns för elevkåren.

Du har tre spännande år framför dig och vi är övertygade om att du kommer att få många vänner, otaliga erfarenheter och ovärderliga minnen för livet. Polhemskolan och Elevkåren erbjuder tillsammans fantastiska möjligheter som vi hoppas att du kommer att ta till vara på under din studietid hos oss.

Så ta chansen till att få alla möjligheter att utvecklas, leda engagerade människor till nya bedrifter, förverkliga storslagna projekt och få vänner för livet.

Du hittar oss i byggnad 5 där vi har vårt mötesrum.

Varmt välkommen!

Följ Elevkår Polhem på Instagram!

Bal- och studentutskottet

Vi på bal- och studentutskottet anordnar den årliga studentbalen och fixar allt som har med studenten att göra!

Pexet

Pexet är Polhemskolans spex som, enligt tradition, varje år sätter upp tre föreställningar i april månad.

Pexet är en helt och hållet elevstyrd organisation där elever är ministrar för de olika grupperna som därefter är under ledning av en president. Grupperna fylls ut med ca 150 elever som jobbar hårt för att Pexet ska bli Lunds bästa gymnaisespex. Exempel på grupper är Skådis, Manus, Film, Band, Smink, Rekvisita, Kostym.

Alla gymnasieskolor i Lund genomför detta evenemang varje år där rivaliteten mellan skolorna sätts på prov om vem som kan anordna det bästa och roligaste spexet. Katedralskolans spex heter Katterevyn och Spykens heter Spyxet.

ESO - Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden är elevernas egna skyddsombud och arbetar med systematiskt miljöskyddsarbete. Som elevskyddsombud är vi utbildade inom arbetsmiljö och sköter diverse frågor som rör inte bara säkerheten på skolan utan även matfrågor, lärarrelationer och elevers ergonomiska situation bland annat. Vi har utskott som jobbar med elevdemokrati och trivsel, miljö, mat och skolgården.

Vi har nära kontakt med skolledningen som gör att förändring sker snabbare.

Ta chansen och gör din röst hörd på skolan genom att kontakta oss med dina önskemål eller klagomål!

Klass- och programråden

Klass- och programråden för fram elevernas åsikter.

Klassrådet

är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Fungerande aktiva klassråd är ett absolut krav för att elevinflytande och elevansvar skall bli verklighet.

Klassrådet sammanträder regelbundet och behandlar frågor som rör klassens arbete och arbetssituation, information om vad som händer på skolan, elevkårens arbete, vad som behandlas på samverkan, elevskyddsfrågor m.m.

Elevprogramrådet

Det finns ett elevprogramråd för varje program som behandlar programmets gemensamma angelägenheter. Programrådet består av företrädare för klassen och biträdande rektor.

Elevföreningar

Har du ett speciellt intresse du brinner för? Vill du dela det med andra elever?

Då kan du bilda en grupp för det!

Exempel på grupper som finns och som alla är välkomna att vara med i:

  • Klimatgrupp
  • PAS - Polhems Astronomiska Sällskap och
  • Polhems bokklubbar

Uppdaterad:

Dela sidan: