Länk till startsidan

Skolstart gymnasiet

Välkommen till dig som är ny elev och vårdnadshavare på våra kommunala gymnasieskolor. Här hittar du allt du behöver inför skolstarten.

Förbered dig inför skolstarten

Att börja gymnasiet är en spännande tid med många nya intryck och tankar. Vi vill ge dig en fin start på gymnasietiden och ber dig att fylla i blanketter och e-tjänster före första skoldagen.

  • Använd e-tjänster där det är möjligt (kräver bank-id)*.
  • Saknar du bank-id kan du istället skriva ut en papperskopia med e-tjänstens innehåll.
  • Saknar du tillgång till skrivare kan du besöka ett bibliotek eller Lunds kommuns medborgarcenter för utskrifter.

Hitta till Medborgarcenter


Alla blanketter går att fylla i och spara digitalt innan de skrivs ut.

OBS! Du ska ta med eventuella blanketter till första skoldagen och din mentor meddelar hur dessa ska hanteras.

*För att använda e-tjänster behöver du bank.id. För elever gäller att man måste ha den typ av bank-id som kan användas mot externa myndigheter (ex. 1177). Läs mer om detta på din banks hemsida eller kontakta ditt bankkontor. Personer med skyddade personuppgifter kan inte använda sig av e-tjänster. Dessa behöver i stället vända sig direkt till den mottagande skolan med start tidigast den 9 augusti, 2022.

E-tjänst skolstart

För kommunala gymnasieskolor i Lunds kommun

Du som elev loggar in med länken nedan. Saknar du bank-id kan din vårdnadshavare logga in istället för dig.

När du som elev har gått igenom e-tjänsten är det din vårdnadshavares tur att logga in.

Denna e-tjänst innehåller fyra olika delar:

  • Kontaktuppgifter för elev samt vårdnadshavare.
  • Samtycke för foto- och filmhantering.

Längst ned på sidan kan du läsa mer om fotografering, filmning och ljudupptagningar i skolan. Samtycket är frivilligt.

  • Användarvillkor för digitala lärverktyg.
  • Lån av digitalt verktyg.

Som elev måste du ha ett digitalt verktyg (exempelvis en dator eller Chromebook) för att kunna följa undervisningen. Du kan använda ett eget digitalt verktyg eller låna av skolan. För att skolan ska kunna låna ut ett digitalt verktyg till dig måste du ha godkänt avtalet i e-tjänsten nedan innan du börjar på skolan. Om du väljer att inte låna verktyg i samband med skolstarten kan du ändra detta beslut senare.

Specialkost

Barn och elever som av medicinska eller särskilda skäl inte äter ordinarie mat erbjuds specialkost.

Information om specialkost

Resebidragsansökan

Ansökan om resebidrag fylls i av vårdnadshavaren om eleven är under 18 år.

Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet kan söka resebidrag från och med 1 augusti.

Här kan du läsa mer om resebidragsansökan

Resebidrag växelvist boende

Vårdnadshavare eller myndig elev ska fylla i blanketten.

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar har möjlighet att söka Resebidrag växelvist boende om du har minst 6 km gångväg till skolan från den ena vårdnadshavaren och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen. Båda dina vårdnadshavare måste bo i Lunds kommun. Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev.

Ansökan om resebidrag vid växelvist boende

Här kan du läsa mer om resebidrag växelvis boende

Journalrekvisition

Journalrekvisitionen fylls i av vårdnadshavare.

För att kunna rekvirera elevens skolhälsovårdsjournal från föregående skola ska du fylla i nedanstående blankett. (Gäller endast elever utanför Lunds kommun.) Journalen innehåller uppgifter om vaccinationer, syn- och hörselkontroller och eventuella åtgärder som vidtagits av skolhälsovården. Uppgifterna är sekretessbelagda, vilket innebär att ingen utöver skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till journalen.

Varje skola har en specifik blankett som du väljer nedan:

Journalrekvisition gymnasieskolan Spyken

Journalrekvisition gymnasieskolan Vipan

Journalrekvisition Hedda Anderssongymnasiet

Journalrekvisition Katedralskolan

Journalrekvisition Polhemskolan

Skolornas egna sidor

För att få mer information från din nya skola kring uppropstider, handböcker samt nyttigheter som du behöver inför skolstarten, ska du gå till skolans sida.

Gymnasieskolan Spyken

Gymnasieskolan Vipan

Hedda Anderssongymnasiet

Katedralskolan

Polhemskolan

Personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering och patientdatalagen.
Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

Fotografering, filmning och ljudupptagningar av ditt barn i skolan

Säkerhetsföreskrifter för idrott

Blanketten fylls i av både elev och vårdnadshavare.

Enligt ämnesplanen för Idrott & Hälsa krävs det att alla elever visar hänsyn till sin egen och andras säkerhet i samband med aktiviteterna som är aktuella för kursen. Det är för din och dina kamraters säkerhet och trivsel som säkerhetsföreskrifterna gäller.

Säkerhetsföreskrifter för idrott - information till elever och vårdnadshavare

Hälsodeklaration för lärlingar och elever

Blanketten fylls i av både elev och vårdnadshavare.

Hälsodeklaration krävs inom vårdnära arbete eller livsmedelshantering. I samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver lärlingar och elever fylla i en hälsodeklaration. Syftet är att identifiera smittsamma sjukdomar och skydda både elev och omgivning.


Välj blankett nedan och lämna in till skolsköterska.

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom barn och fritid, vård och omsorg

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom livsmedelsbranschen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?