Länk till startsidan

Skolstart gymnasiet

Välkommen till dig som är ny elev och vårdnadshavare på våra kommunala gymnasieskolor. Här hittar du allt du behöver inför skolstarten.

Vi vänder oss till dig som ska börja på en av våra kommunala gymnasieskolor:

  • Gymnasieskolan Spyken
  • Gymnasieskolan Vipan
  • Hedda Anderssongymnasiet
  • Katedralskolan
  • Polhemskolan

Förbered dig inför skolstarten

Att börja gymnasiet är en spännande tid med många nya intryck och tankar. Vi vill ge dig en fin start på gymnasietiden och ber dig att fylla i blanketter och e-tjänster före första skoldagen. Alla blanketter går att fylla i och spara digitalt innan de skrivs ut.

De ifyllda blanketterna ska du ta med dig första skoldagen och lämna till din mentor (du ska inte lämna blanketterna på skolans expedition, medborgarcenter eller posta dem till skolan).

För att använda e-tjänster behöver du Bank-ID. Har du inte Bank-ID kan du besöka Medborgarcenter för att få en pappersblankett.
Saknar du tillgång till skrivare, kan du besöka närmsta bibliotek eller hämta blanketter vid Medborgarcenter på Kristallen i Lund. Medborgarcenter kan hjälpa dig att skriva ut blanketter, men du ska själv ta med blanketterna till skolan första skoldagen.

Hitta till Medborgarcenter

Kontaktuppgifter för elever och anhöriga

Kontaktuppgifter för elever och anhöriga ska fyllas i av vårdnadshavare.

Skollagen kräver att vi har tillgång till aktuella och korrekta kontaktuppgifter både till elever och vårdnadshavare så vi kan hålla kontakten med er. Uppgifterna samlas in via en e-tjänst för att enkelt och snabbt kommunicera med minsta möjliga miljöpåverkan.

Anmälan för kontaktuppgifter

Information – relative

Samtycke för foto- och filmhantering

Samtycke fylls i av eleven.

När skolor vill publicera bilder, filmer eller ljudupptagningar på till exempel sina webbplatser, i sociala medier eller tryckt material krävs ett skriftligt samtycke. Du kan både lämna och återkalla ditt samtycke till att skolan publicerar och hanterar foto och/eller film på dig

Lämna ditt samtycke till för foto- och filmhantering

Consent for use of photos and videos at Lund municipal high schools

Återkalla ditt samtycke för foto- och filmhantering

Withdrawal of consent for the school to use photos and or videos where the student appears

Här kan du läsa mer om fotografering, filmning och ljudupptagningar i skolan. Samtycket är frivilligt.

Journalrekvisition

Journalrekvisiotnen fylls i av vårdnadshavare.

För att kunna rekvirera elevens skolhälsovårdsjournal från föregående skola ska du fylla i nedanstående blankett. Journalen innehåller uppgifter om vaccinationer, syn- och hörselkontroller och evenuella åtgärder som vidtagits av skolhälsovården. Uppgifterna är sekretessbelagda, vilket innebär att ingen utöver skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till journalen.

Varje skola har en specifik blankett som du väljer nedan:

Journalrekvisition gymnasieskolan Spyken

Journalrekvisition Spyken- English

Journalrekvisition gymnasieskolan Vipan

Journalrekvisition Vipan- English

Journalrekvisition Hedda Anderssongymnasiet

Journalrekvisition Hedda Anderssongymnasiet- English

Journalrekvisition Katedralskolan

Journalrekvisition Katedralskolan - English

Journalrekvisition Polhemskolan

Journalrekvisition Polhemskolan - English

Lån av digitalt verktyg

Det är du som elev som loggar in på e-Tjänsten.

Som elev måste du ha ett digitalt verktyg (exempelvis en dator eller Chromebook) för att kunna följa undervisningen. Du kan använda ett eget digitalt verktyg eller låna av skolan. För att skolan ska kunna låna ut ett digitalt verktyg till dig måste du ha godkänt avtalet i e-tjänsten nedan innan du börjar på skolan. Om du väljer att inte låna verktyg i samband med skolstarten kan du ändra detta beslut senare.

E-tjänst: Lån av digitalt verktyg

Du som är elev och inte har Bank-ID kan använda denna blankett för lån av digitalt verktyg.

Blankett: Lån av digitalt verktyg

Om du vill se avtalsvillkoren igen finns de i blanketten. Här kan du ta del av den information som du godkänt via blanketten eller e-tjänsten.

Form: Loan agreement for digital device

During your time as student, the school will loan you certain learning devices like books and digital devices.

Specialkost

Eleven fyller i blanketten om specialkost.

Har du födoämnesallergi/överkänslighet? Fyll då i följande blankett och ta med till första skoldagen.

Intyg vid födoämnesallergi

Certificate of food allergy

Modersmål

Ansökan om modersmålsundervisning fylls i av både eleve och vårdnadshavare.

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Modersmålsundervisning - Gymnasieskola

Modersmålsundervisning - Gymnasiesärskola

Här kan du läsa mer om Modersmål

Resebidragsansökan

Ansökan om resebidrag fylls i av vårdnadshavaren om eleven är under 18 år.

Resebidrag utgår efter ansökan till elever bosatta i Lunds kommun som har en resväg som överstiger 6 km enkel resa. Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet kan söka resebidrag från och med 1 augusti. Du kan resa till skolan utan skolkort de fem första dagarna på terminen. Elever från övriga kommuner söker resebidrag i hemkommunen. Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev. Om du saknar BankID kan du besöka Medborgarcenter för att få en blankett eller mejla till resebidrag@lund.se

Ansökan: Resebidrag

Här kan du läsa mer om resebidragsansökan

Resebidrag växelvist boende

Vårdnadshavaren ska fylla i blanketten.

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar har möjlighet att söka Resebidrag växelvist boende om du har minst 6 km gångväg till skolan från den ena vårdnadshavaren och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen. Båda dina vårdnadshavare måste bo i Lunds kommun. Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev.

Ansökan om resebidrag vid växelvist boende

Här kan du läsa mer om resebidrag växelvis boende

Säkerhetsföreskrifter för idrott

Blanketten fylls i av både elev och vårdnashavare.

Enligt ämnesplanen för Idrott & Hälsa krävs det att alla elever visar hänsyn till sin egen och andras säkerhet i samband aktiviteterna som är aktuella för kursen. Det är för din och dina kamraters säkerhet och trivsel som säkerhetsföreskrifterna gäller.

Säkerhetsföreskrifter för idrott - information till elever och vårdnadshavare

Safety protocol - Physical Education & Health

Hälsodeklaration för lärlingar och elever

Blanketten fylls i av både elev och vårdnadshavare.

Hälsodeklaration krävs inom vårdnära arbete eller livsmedelshantering. I samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver lärlingar och elever fylla i en hälsodeklaration. Syftet är att identifiera smittsamma sjukdomar och skydda både elev och omgivning.


Välj blankett nedan och lämna in till skolsköterska.

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom barn och fritid, vård och omsorg

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom livsmedelsbranschen


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering och patientdatalagen.
Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

Fotografering, filmning och ljudupptagningar av ditt barn i skolan

Skolstartsinformation respektive skola

För att få mer information från din nya skola kring uppropstider, handböcker samt nyttigheter som du behöver inför skolstarten, ska du gå till skolans sida.

Gymnasieskolan Spyken

Gymnasieskolan Vipan

Hedda Anderssongymnasiet

Katedralskolan

Polhemskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?