Länk till startsidan

Resebidrag, skolkort

Du som studerar på gymnasiet, går vuxenutbildning eller går gymnasiala kurser på folkuniversitetet, har möjlighet att söka resebidrag för att kunna ta dig dagligen till och från skolan. Detta gäller oavsett om du studerar i eller utanför Lunds kommun. Bidraget ges i form av ett skolkort eller i pengar.

Vem kan söka resebidrag eller skolkort?

 • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
 • Om du bor i en annan kommun och går på gymnasieskola i Lund ska du ta kontakt med din hemkommun för att ansöka om resebidrag.
 • Att avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan är minst 6 km gångväg enkel resa. Detta gäller oavsett om du studerar i eller utanför Lunds kommun.
 • Du studerar på en gymnasieskola, går vuxenutbildning eller läser gymnasiala kurser på folkuniversitetet. Detta gäller oavsett om du studerar i eller utanför Lunds kommun.
 • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
 • Du kan söka resebidrag till vårterminen det år du fyller 20 år. Från och med hösten du fyller 20 år vänder du dig till CSN.

För att beviljas resebidrag ska samtliga kriterier i punktlistan uppfyllas.

Du kan ansöka via blankett om du kan inte använda e-tjänsten.

Blankett – ansökan resebidrag för dig som saknar bank-id Pdf, 507 kB.

Har du växelvist boende?

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar och är folkbokförd i Lunds Kommun, har möjlighet att söka om du har minst 6 km gångväg till skolan från den ena föräldern och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen.

Du kan ansöka via blankett om du kan inte använda e-tjänsten.

Blankett – ansökan resebidrag vid växelvist boende Pdf, 449 kB.

Sök under rätt period

Tänk på att du inte kan ansöka för tidigt. Kolla upp vilka datum som gäller för läsåret 2023/2024.

Årskurs 1

Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet kan söka resebidrag från och med 10 augusti.

Årskurs 2 eller 3

Ska du börja i årskurs 2 eller 3 kan du söka resebidrag mellan den 4 juli och den 28 juli för läsåret 2023/2024. Om din ansökan kommer in efter 28 juli behandlas den löpande och vi kan inte garantera att biljetten hinner skickas ut och aktiveras innan terminsstart.

Kortet du har sedan tidigare kommer att aktiveras på nytt vid skolstart om din ansökan blivit beviljad.

Du som redan har ett kort

Du som redan har ett skolkort och ska läsa vidare ska behålla ditt kort. Kortet kommer att aktiveras på nytt när din ansökan har beviljats. Det tar cirka 24 timmar från att din ansökan har beviljats till att ditt kort är aktiverat. Tänk därför på att spara kortet! Detta gäller även dig som fick kortet i grundskolan.

Du som ansöker för första gången

Ditt kort skickas hem till dig inom cirka en vecka från det att din ansökan är beviljad. Skolkortet behåller du sedan under hela din studietid.

Kontantersättning

I stället för skolkort kan du få kontantersättning. Ersättningen motsvarar den kostnad (exklusive moms) som kommunen har för ett resekort. För läsåret 2023/2024 är summan 6 700 kr. Halva summan betalas ut i september och halva i januari. Du behöver ansöka inför varje läsår i e-tjänsten ovan. Observera att utlämnat skolkort inte kan bytas till kontantersättning eller vice versa, efter att skolkort eller kontantersättning är utdelat för perioden.

Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande termin om ansökan inkommit senast 31 december respektive 30 juni.

Detta gäller för ditt skolkort

Skolkortet är giltigt i hela Skåne, dygnet runt under vardagar (fredagar fram till 24.00) från den 3 augusti 2023 till och med 14 juni 2024. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet gäller för fritt resande med Skånetrafikens bussar, tåg och stadstrafik. Mer information om skolbiljetten finns att läsa hos Skånetrafiken.

Skånetrafikens webbplats

Borttappat kort eller ett kort som inte fungerar

Om du är elev på en av våra kommunala gymnasieskolor tar du kontakt med skoladministratören på din skola.
Kommunala gymnasieskolor i Lund

Går du på en fristående skola eller på en skola i en annan kommun tar du kontakt med utbildningskansliet.
E-post: resebidrag@lund.se

Ersättningskort kostar 180 kr och betalas med swish i samband med att du hämtar kortet.

Om jag får andra bidrag och tillägg?

Du kan inte få inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön samtidigt som du får resebidrag. Det är viktigt att du gör en ansökan inför varje läsår, så snart du vet att du är antagen eller har beslutat att fortsätta dina studier. Om du inte fyllt 18 år behöver vårdnadshavare genomföra ansökan.

Har du mer än 6 km till närmsta hållplats från din bostad kan du även ansöka om tilläggsbidrag på 326 kronor per månad. Du ansöker om tilläggsbidrag direkt i ordinarie e-tjänst eller på ordinarie blankett som du hittar längst upp på sidan.

Ska du gå i anpassad gymnasieskola?

 • Om du bor i Lunds kommun och ska gå i anpassad gymnasieskola i Lunds kommun på Vipan, kan du ansöka om resebidrag (skolbiljett eller kontantersättning) via vår e-tjänst. Skolbiljetten gäller för kollektivtrafik.
 • Om du bor i Lunds kommun, ska gå i anpassad gymnasieskola i Lunds kommun på Vipan och är i behov av individuell skolskjuts, kontakta Vipans anpassade gymnasieskola för att få hjälp med ansökan.
  E-post: Camilla Wihlborg
 • Om du bor i Lunds kommun och ska gå i anpassad gymnasieskola i annan kommun kontakta Utbildningsförvaltningen,
  E-post: resebidrag@lund.se
 • Om du bor i annan kommun och ska gå i anpassad gymnasieskola i Lunds kommun på Vipan ska du kontakta din hemkommun.

Gymnasiesärskolan har bytt namn till anpassad gymnasieskola.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddad identitet ska du inte använda dig av denna e-tjänst.

Du kan istället ansöka om resebidrag via blankett.

Blankett – ansökan resebidrag för dig som saknar bank-id Pdf, 507 kB.

Din blankett ska lämnas personligen på följande adress:

Stora Södergatan 47 plan 2 i Receptionen.

Ring gärna för att förbereda ditt besök.
Telefon: 046-359 70 23

Om din situation förändras

Om du flyttar från Lunds kommun, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag och ditt kort kommer att avaktiveras. Men behåll gärna kortet, om du tar upp dina studier igen.

Byte av skola

Om du byter skola ska du meddela oss resebidrag@lund.se för att vi ska kunna uppdatera dit ärende i systemet. Om du inte längre uppfyller villkoren kommer ditt kort att avaktiveras.

Vill du överklaga?

Beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Utbildningsnämnden i Lunds kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut (ärendenummer) som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär.

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Utbildningsnämnden i Lunds kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Skicka överklagandet till följande adress:

Utbildningsförvaltningen
Resebidrag
Box 41
22100 Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?