Länk till startsidan

Resebidrag, skolkort

Du som studerar på gymnasiet eller går gymnasiala kurser på folkuniversitetet, har möjlighet att söka resebidrag för att kunna ta dig till och från skolan. Bidraget ges i form av ett skolkort eller i pengar.

Vem kan söka?

  • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • Att avståndet mellan din bostad och skolan är minst 6 km gångväg enkel resa.
  • Du studerar på en gymnasieskola, Komvux eller gymnasiala kurser på folkuniversitetet.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Du kan söka resebidrag till vårterminen det år du fyller 20 år. Från och med hösten du fyller 20 år vänder du dig till CSN.

Tänk på att du inte kan ansöka för tidigt. Kolla upp vilka datum som gäller för läsåret 2022/2023.

  • Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet kan söka resebidrag från och med 10 augusti.
  • Ska du börja i årskurs 2 eller 3 kan du söka resebidrag tidigast 4 juli för läsåret 2022/2023.

Kortet du har sedan tidigare kommer att aktiveras på nytt vid skolstart om din ansökan blivit beviljad.

Du kan inte få inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön samtidigt som du får resebidrag. Det är viktigt att du gör en ansökan inför varje läsår, så snart du vet att du är antagen eller har beslutat att fortsätta dina studier. Om du inte fyllt 18 år behöver vårdnadshavare genomföra ansökan.

Blankett – ansökan resebidrag för dig som saknar bank-id

Tilläggsbidrag

Har du mer än 6 km till närmsta hållplats från din bostad kan du även ansöka om tilläggsbidrag på 326 kronor per månad.

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar har möjlighet att söka om du har minst 6 km gångväg till skolan från den ena föräldern och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen. Båda dina föräldrar måste bo i Lunds kommun.
Du behöver ansöka via blankett och kan inte använda e-tjänsten.

Blankett – ansökan resebidrag vid växelvist boende

Vad gäller för skolkort?

Skolkortet är giltig i hela Skåne, dygnet runt under vardagar (fredagar fram till 24.00) från den 17 augusti 2022 till och med 14 juni 2023. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet gäller för fritt resande med Skånetrafikens bussar, tåg och stadstrafik. Mer information om skolbiljetten finns att läsa hos Skånetrafiken.

Skånetrafikens webbplats

Du som redan har ett kort

Du som redan har ett skolkort och ska läsa vidare behåller kortet. Kortet kommer att aktiveras på nytt när dina ansökan har beviljats. Det tar cirka 24 timmar från att din ansökan har beviljats till att ditt kort är aktiverat. Tänk därför på att spara kortet! Detta gäller även dig som fick kortet i grundskolan.

Du som ansöker för första gången

Ditt kort skickas hem till dig inom cirka en vecka från det att din ansökan är beviljad. Skolkortet behåller du sedan under hela din studietid.

Kontantersättning

I stället för skolkort kan du få kontantersättning. Ersättningen motsvarar den kostnad (exklusive moms) som kommunen har för ett resekort, för läsåret 2022/2023 är summan 6 700 kr. Halva summan betalas ut i september och halva i januari. Du behöver ansöka inför varje läsår i e-tjänsten ovan.

Observera att utlämnat skolkort inte kan bytas till kontantersättning eller vice versa, efter att skolkort eller kontantersättning är utdelat för perioden.

Borttappat kort eller att kortet inte fungerar

Om du är elev på en av våra kommunala gymnasieskolor tar du kontakt med skoladministratören på din skola.
Kommunala gymnasieskolor i Lund

Går du på en fristående skola eller på en skola i en annan kommun tar du kontakt med utbildningskansliet.
E-post: resebidrag@lund.se

Ersättningskort kostar 180 kr och betalas med Swish i samband med att du hämtar kortet.

Om din situation förändras

Om du flyttar från Lunds kommun, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag och ditt kort kommer att avaktiveras. Men behåll gärna kortet, om du tar upp dina studier igen.

Byte av skola

Om du byter skola behöver du ansöka på nytt, du behåller dock samma kort, som återaktiveras när ansökan är godkänd.

Vill du överklaga?

Om du får avslag på din ansökan om resebidrag eller inackorderingstillägg har du möjlighet att överklaga beslutet till Utbildningsnämnden. Överklagan behöver göras skriftligen och skickas till oss inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. I överklagan behöver du redogöra vilket beslut du vill överklaga (med ärendenummer) och hur du vill att beslutet ska ändras. När Utbildningsnämnden fått in din överklagan kommer den att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Malmö, som avgör om beslutet ska upphävas eller inte. Du kan skicka din överklagan till Utbildningsnämnden, box 41, 221 00 Lund eller lämna den på Utbildningsförvaltningen, Stora Södergatan 47 i Lund.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?