Länk till startsidan

Inackorderingstillägg

Har du en väldigt lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola och därför väljer ett boende närmare skolan, har du möjlighet att söka inackorderingstillägg. Det är inte möjligt att ha både inackorderingstillägg och resebidrag (skolkort eller kontantersättning) samtidigt.

Var ansöker du om inackorderingstillägg?

  • I den kommun du är folkbokförd om du är antagen till en kommunal gymnasieskola.
  • Hos CSN om du är antagen till fristående gymnasieskola.

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

  • Ansökan görs av myndig elev eller om eleven är under 18 år, av vårdnadshavare.
  • Du som studerar på heltid och på grund av en lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig närmare skolan.
  • Du som är mottagen till din gymnasieutbildning i första hand.
  • Du som är elev vid Svenska skolan i utlandet.

Vad innebär lång och besvärlig resväg?

Din resväg är minst 40 km enkel resa och /eller att du har minst 2 timmars restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Vi förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer och där det inte finns att du går/cyklar.

Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola inom Skåne och västra Blekinge är du mottagen i första hand. Detta beror på att det finns ett samverkansavtal som reglerar att samtliga elever som är folkbokförda i Skåne- och västra Blekinge får söka fritt inom området.

Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola utanför Skåne och västra Blekinge är du mottagen i första hand om det program och den inriktning du studerar på inte finns inom Skåne och västra Blekinge. Finns gymnasieutbildningen inom området är du mottagen i andra hand och då är du inte berättigad till inackorderingstillägg.

Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning på en kommunal skola är du alltid mottagen i första hand.

Hur stort blir mitt inackorderingstillägg?

Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader, september-maj.

Ansökan om inackorderingstillägg ska göras för varje nytt läsår.

Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande termin om ansökan inkommit senast 31 december respektive 30 juni.

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet. Vi beräknar avståndet med hjälp av Eniros karttjänst och utgår från den kortaste resvägen. Restid i Skåne beräknar vi med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.

För studerande vid Svenska skolan utgår ersättning med lägsta belopp.

Lista över reseavstånd och vad det ger i inackorderingstillägg.

Avstånd i km

Kronor/månad

0 - 100 km

1750 kr

101 - 300 km

2000 kr

301 - 600 km

2250 kr

601 - 900 km

2500 kr

901 - 1200 km

2750 kr

1201 - km

3000 kr

Tillägget betalas ut två gånger per läsår

Du kan söka och få inackorderingstillägg beviljat för ett helt läsår, det vill säga vanligtvis för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vi betalar ut tillägget en gång per termin, den 15 oktober och den 15 februari.

Beslut om inackorderingstillägg

Beslut skickar vi ut i början av september efter att vi undersökt med den mottagande skolan, att du är elev där.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?