Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

På NA på Polhem får du allt – och lite till!

Inriktningar och spetsutbildningar

På NA erbjuder vi både de två nationella inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle samt spetsutbildningarna NA Fysik spets och NA Matematik spets.

Väljer du att gå någon av de nationella inriktningarna kan du välja hur du vill att ditt naturvetenskapsprogram ska se ut – mer naturvetenskapligt (NANAT) eller mer samhällsvetenskapligt (NANAS). Du gör ett preliminärt inriktningsval från årskurs 9. Genom att välja bland våra olika profiler fördjupar du dig inom ditt intresseområde, t ex idrott, programmering, hållbart levnadssätt eller en helt egen kombination. På inriktning Naturvetenskap (NANAT) profil Europa kan du även läsa en termin utomlands!

Till spetsutbildningarna i fysik och matematik söker du direkt från årskurs 9. Se länkar nedan för att läsa mer om respektive program.

Snabbmatte

Som bas för NA-programmet ligger grundkurser i de naturvetenskapliga kurserna. Har du kanske redan i nian fått betyg i en gymnasiekurs i matematik och vill läsa vidare i kurs två direkt? Ange då att du vill läsa Snabbmatte när du söker till programmet.

Europaprofil - Paris, London eller Madrid

Europaprofilen är ett utbytesprogram som innebär att elever från de internationella Europaprofilerna genomför vårterminen av sitt andra gymnasieår i Paris, London eller Madrid. Undervisningen bedrivs som vanligt fast i ett annat land och i samarbete med lärare på Polhemskolan. I Paris och London samarbetar vi med Svenska Skolan och i Madrid med Skandinaviska Skolan. Skolorna följer de svenska läro– och kursplanerna och står under tillsyn av Skolverket.

Allt om Europaprofilen

Spetsutbildningar i samarbete med LTH

På spetsutbildningarna i fysik och matematik erbjuder vi även, i samarbete med LTH, högskolekurser i matematik som du kan tentera innan du har lämnat gymnasiet.

NA Fysik spets

NA Matematik spets

Kontakta oss om du har frågor

Jessika Franzén, biträdande rektor NA
046-359 35 97
jessika.franzen@lund.se

Nitsa Kiriakidou Kazemifar, biträdande rektor NA samt Spetsutbildningar Fysik och Matematik
072 - 981 63 94
nitsa.kiriakidou@lund.se

Connie Carlson, studie- & yrkesvägledare NA
046-359 73 48
connie.carlson@lund.se

Vad är det för antagningspoäng till NA?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos skanegy.se

Snabbmatte, vad är det?

Snabbmatte är en möjlighet för dig som läst gymnasiets Matematik 1c redan på grundskolan att direkt kunna gå in i Matematik 2c vid skolstart! Man är så att säga ett steg före klassen. Sedan kan man välja att fortsätta att ”läsa före” även i påbyggande mattekurser. Vi försöker att schemalägga snabbmattelektionerna parallellt med klassens matematik så långt det går. Ange att du vill läsa Snabbmatte när du söker till programmet.

Vilka behörigheter kan man få på NA?

På Naturvetenskapliga programmet får man behörighet till många högre utbildningar redan i grunden. Sedan skiljer det sig något beroende på vilken inriktning man väljer.

  • NA-inriktning naturvetenskap och samhälle (NANAS). Här är man behörig till väldigt mycket men inte direkt behörig till högre tekniska, medicinska eller naturvetenskapliga utbildningar.
  • NA-inriktning naturvetenskap (NANAT): Mycket hög behörighet även till högre tekniska, medicinska och naturvetenskapliga utbildningar. T ex Civilingenjör, läkare och sjukhusfysiker.

Om du tar en titt på följande översikt över några vanliga utbildningar på universitet /högskola kan du bilda dig en uppfattning om vad som gäller.
Särskild behörighet till universitet och högskola .

Vad är skillnaden mellan inriktningarna på natur (Na-natur respektive Na-samhälle)

Man läser inte lika mycket Kemi, Fysik och Matematik om man väljer Na-samhälle. Istället läser man mer samhällskunskap och geografi.

Hur ser kursplanen ut?

Poängplaner för samtliga program hittar du under respektive utbildning.

Vilka inriktningskurser kan man läsa när man läser natur på Polhemskolan?

Inriktningskurserna hittar du här på sidan.

Hur mycket måste man plugga när man läser natur?

Det är individuellt, men de allra flesta måste plugga varje dag och oftast även på helgerna.

Var kommer eleverna ifrån som går på Polhemskolan?

Från Lund, kranskommunerna och vissa kommer från andra delar av Skåne. Vi har också en litet antal elever från andra delar av Sverige.

Jag funderar på att söka NA profil Europa. Jag undrar hur många fler kurser språk man behöver gå jämfört med ett vanligt naturprogram.

Profil Europa på NA innebär att man läser fler steg i sitt språk inte att man läser fler språk. Vilket språk det handlar om hänger ihop med vilket land man vill åka till.
Vill man åka till Madrid ska man läsa Spanska, till Paris gäller Franska. Även i London ska man läsa ett modernt språk och där är det Tyska, Spanska, eller Franska man kan läsa.
Valt språk ska i första hand vara en fortsättning från grundskolan. Det betyder att eleven vanligen läser steg 3 som sitt obligatoriska språkval hos oss i åk 1 och dessutom steget över, steg 4, som individuellt val under åk 2.

Man kan läsa språk på samma sätt på NA även med andra profiler men då utan att åka ut i Europa så klart.

Innehåller kursen Träningslära 1 mycket praktisk träning?

50 % praktisk träning och 50 % teoretiska inslag.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Polhemskolan

På Polhemskolans idrottsgymnasium har många duktiga idrottare i 25 år kombinerat sina gymnasiestudier med sin satsning på idrott. Hos oss får du lärare med stor förståelse för att idrott är en viktig del av ditt liv - kanske den viktigaste.

Polhemskolan

På EK, NA och SA finns Europaprofil där du pluggar en termin utomlands.

Polhemskolan

Här hittar du all information om våra utbildningar!