Naturvetenskapsprogrammet Matematik spets

Naturvetenskapsprogrammet Matematikspets

Är du intresserad av matematik och matematisk problemlösning? Då är Polhems NA Matematikspets det naturliga valet för dig.

Bli en kvalificerad problemlösare i matematik

I det obligatoriska utbudet av matematikkurser ingår förutom de nationella matematikkurserna 1–5 också två specialiseringskurser som till stor del fokuserar på problemlösning. Innehållet i dessa två kurser breddar och fördjupar dina matematikkunskaper. Du blir en kvalificerad problemlösare i matematik som överträffar vad som är vanligt på det naturvetenskapliga programmet. Dessa kunskaper i problemlösning ger dig en mycket god bas för fortsatta studier på högskolan.

I årskurs tre kan du inom fördjupningskurserna och individuellt val läsa de två högskolekurserna linjär algebra respektive endimensionell analys. Vi erbjuder också kurser som läses direkt på högskolan och du har möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i matematik i samarbete med högskolan.

Syftet med utbildningen är att ge dig en kvalificerad utbildning i en stimulerande miljö och då inte bara i matematik, och att du blir väl förberedd för vidare studier efter din tid på Polhemskolan.

Strukturbild NA Matematikspets på Polhemskolan 2024-25 Pdf, 2 MB.

Kontakta oss om du har frågor

Nitsa Kiriakidou Kazemifar, biträdande rektor
nitsa.kiriakidou@lund.se
046-359 73 79

Mats Persson, Programansvarig
046-359 73 63
mats.persson5@lund.se

Amanda Nylander, Studie- och yrkesvägledare

046-359 70 17

amanda.nylander@lund.se

Vad är det för antagningspoäng till spetsutbildningarna?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Länk till Antagningsstatistik

Gör man något antagningsprov när man söker till spetsutbildningarna?

Söker du till NA Fysik spets hos oss kallas du till antagningsprov. Kallelse skickas ut efter den 15 februari och provet brukar ges i slutet av mars.
När vi har testen har vi
- ett fysiktest för fysikspets
- ett mattetest för båda programmen
- lunch
- föreläsning
- ett mattetest för mattespets

Maxpoängen på alla proven år 40 p. detta ger max 80 p att lägga till dina meritpoäng. Normalt är ca 40 p.

Vilka blir kallade till test?

De elever som har sökt till spetsprogrammen som ett tidigt alternativ blir kallade.

Kan man få se exempel på antagningsprov?

Exempelprov till NA Fysik spets Pdf, 142 kB.

Exempelprov i matematik till NA Fysik och Matematik spets Pdf, 339 kB.

Exempelprov till NA Matematik spets Pdf, 219 kB.

Ungefär hur viktigt är intagningsproven? Kan man komma in enbart baserat på sin merit om provet inte går så bra?

Om provet inte går så bra kan man komma in enbart på sina meritpoäng om dessa är tillräckligt bra.

Är spetsprogrammen högskoleförberedande? Eller måste man lägga till kemi och biologi?

Vi plockar bort Ke 2 och Bi 2 och stoppar in fysik/mattekurser. För full behörighet erbjuder vi att ta tillbaka Ke 2 och Bi 2. Det är dessutom vanligt att våra elever väljer extra utöver detta, d.v.s. de läser mer än 2500 poäng.

Hur fungerar betygsättning på kurser som man läser på universitetet, är det som för studenter eller annorlunda? Hur påverkar det mina möjligheter att komma in på universitetet?

Några kurser på spetsutbildningen är i princip samma som på universitetet. Man följer kursen på skolan i vanlig ordning (inklusive ”vanliga” prov) och erbjuds vid kursens slut att (frivilligt) tentera på universitetet. Resultatet på tentamen tar vi hänsyn till vid betygsättning av gymnasiekursen, ifall det gick bra.

Ett godkänt tentamensresultat ger högskolepoäng om man påbörjar en universitetsutbildning där kursen ingår. I så fall får man betyg enligt universitetets betygsskala. Tentamensresultatet påverkar inte ens möjligheter att komma in på någon universitetsutbildning.

Hur stora är klasserna på spets?

Det finns två spetsprogram, matematik och fysik. På skolan går man i samma klass, en klass på cirka 30 elever i varje årskurs. Man läser de flesta kurser tillsammans, med några undantag.

Vad är skillnaden mot det vanliga NA-programmet?

På spets läser du i ett lite högre tempo. Du läser några specialiseringskurser inom matematik/fysik. Du har även möjlighet att söka fler fördjupningskurser.

Finns det en koppling till Lunds universitet?

Skolan har bra kontakter med Lunds universitet. Spetsprogrammen brukar göra studiebesök på t.ex. fysikinstitutionen. Vi gör även en del laborationer inom atom- och kärnfysik.

Har man möjlighet att skugga eller komma på besök?

Vi kommer att lägga ut information om skolbesök i samband med vårt Öppet Hus 3-4 december.

Om man behöver hitta boende i Lund, kan skolan hjälpa till?

Nej, tyvärr gör vi inte det. Man måste lösa det på egen hand. Vi har inget internat men några elever har bott som inneboende eller hyrt ett rum.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Polhemskolan

På naturvetenskapsprogrammet på Polhem får du allt – och lite till!

Polhemskolan

PÅ NA hos oss kan du fördjupa dig i fysik och matematik!

Polhemskolan

Här hittar du all information om våra utbildningar!