Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK)

Om du är nyfiken på hur ekonomi och juridik påverkar vardagen och framtiden är Ekonomiprogrammet det självklara valet! Du får lära dig grunderna inom ekonomi och juridik. Företagsekonomi, juridik och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet.

Våra inriktningar

Inriktningen Ekonomi

På Ekonomiinriktningen får du kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden, exempelvis hur ett företag sköter sina pengar, personal och andra resurser, men också hur de sätter priser och marknadsför sina produkter.

Du får också lära dig hur det går till att starta och driva företag, både i teori och praktik, då du på en kurs får möjlighet att just driva eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet UF. Polhemskolan har ett etablerat samarbete med näringsliv och universitet som berikar dina studier genom gästföreläsare och studiebesök.

På denna inriktning finns också möjlighet att läsa utomlands på våren i årskurs 2 om du ansöker om Europaprofil.

Inriktningen Juridik

På Juridikinriktningen får du kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Genom att arbeta med konkreta fall utvecklar du förmågan att identifiera, tolka och tillämpa rättsregler.

Lärarna på inriktningen har ett etablerat samarbete med lärare och studenter vid Lunds universitets Juridiska fakultet, något som kommer att prägla din utbildning genom t ex rättegångsspel, studiebesök och gästföreläsare.

Europaprofil - Paris, London eller Madrid

Europaprofilen är ett utbytesprogram som innebär att elever från de internationella Europaprofilerna genomför vårterminen av sitt andra gymnasieår i Paris, London eller Madrid. Undervisningen bedrivs som vanligt fast i ett annat land och i samarbete med lärare på Polhemskolan. I Paris och London samarbetar vi med Svenska Skolan och i Madrid med Skandinaviska Skolan. Skolorna följer de svenska läro– och kursplanerna och står under tillsyn av Skolverket.

Allt om Europaprofilen

Kontakta oss om du har frågor

Elisabeth Thörnqvist, biträdande rektor
046-359 42 75
elisabeth.thornqvist@lund.se

Kristina Wallentin, studie- och yrkesvägledare
046-359 73 57
kristina.wallentin@lund.se

Vad är det för antagningspoäng till EK?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos Skånegy

Hur många klasser tar ni in?

Vi tar in fem klasser på Ekonomiprogrammet.

Hur stora är klasserna?

Det är 32 elever per klass.

Vad är intressant? Är matematiken svår?

Många elever är intresserade av de ekonomiska och juridiska kurserna och det är därför man har valt programmet. Det ingår inte lika många matematikkurser på ekonomiprogrammet och om du går juridikinriktningen behöver du inte läsa matematik i åk 3 om du inte vill. Om du tycker att det är svårt beror på dina förkunskaper, men ett intresse för siffror är en fördel.

Hur jobbar ni med ämnena? Praktiskt? Använder ni datorerna mycket?

Datorn finns med på lektionerna och används ofta. En teoretisk grund läggs och med teorin arbetar lärarna varierande. Du får arbeta enskilt, i par eller i grupp. Varje klass får ett kontaktföretag och eleverna gör studiebesök och föreläsare kommer till skolan. I åk 3 startar du ett eget företag och då har du en bra kunskapsbas för att lyckas bra.

Gör ni studiebesök och studieresor?

Ja och det kan vara olika från år till år men inga resor görs i nuläget på grund av pandemin. Vi brukar bland annat besöka IKEA i Älmhult och studieresor har gjorts till riksdagen i Stockholm. Om du fortsätter läsa språk finns möjlighet att åka på studieresa till olika länder och platser.

Hur är era lärare? Relationen med lärarna?

Lärarna är duktiga på att skapa goda relationer. Det är grunden till att eleverna ska känna sig trygga och trivas.

Hur trivs eleverna? Är det en trygg miljö?

Utvärderingar visar att elever trivs på Polhemskolans Ekonomiprogram. Eleverna som går hos oss har en hög ambitionsnivå och det är studiero på lektionerna. Skolan är stor, men varje program har sin hemvist och ekonomieleverna är oftast i byggnad 3.

Är det bra gemenskap i klasserna?

Vi satsar mycket på introduktionen i början av åk 1 och har lektionspass med studiestrategier, studieteknik och lära känna-övningar.

Hur är arbetsbelastningen? Mycket läxor och prov?

Att läsa på ett högskoleförberedande program innebär att du behöver lägga ner tid efter skolan för att repetera, lära och förbereda dig för olika kunskapsredovisningar. Det är viktigt att använda tiden i skolan på ett bra sätt för att vara effektiv. Att bli duktig på studieteknik samt att planera tränar vi redan från start i åk 1.

Vad är skillnaden mellan att läsa ekonomi på Polhem jämfört med andra kommunala gymnasieskolor i Lund?

Det som skiljer är att vi har profiler med ett urval av kurser som hänger ihop. När du väljer inriktning, väljer du också profil. Förutom idrottsprofil, finns det tre profiler på inriktning ekonomi (ekonomistyrning, marknad och ledning, Europa) och två profiler på inriktning juridik (kriminologi och företagande). Vi läser UF (ung företagsamhet) i åk 3 och du har då goda förutsättningar att starta ett företag utifrån det du har lärt dig i åk 1 och 2.

Vad kan man bli när man läst EK?

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Man får en bred behörighet med sig för vidare studier på högskola och universitet. En del elever arbetar direkt efter gymnasiet med redovisning eller enklare uppgifter inom ekonomi och handel.

Har ni praktik?

Nej, men de flesta eleverna på Ekonomiprogrammet driver ett eget UF företag i åk 3. Det är endast de elever som läser juridik/kriminologi som inte har UF.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Polhemskolan

På Polhemskolans idrottsgymnasium har många duktiga idrottare i 25 år kombinerat sina gymnasiestudier med sin satsning på idrott. Hos oss får du lärare med stor förståelse för att idrott är en viktig del av ditt liv - kanske den viktigaste.

Polhemskolan

Du som läser Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi hos oss har möjlighet att välja vår Europaprofil.

Polhemskolan

Här hittar du all information om våra utbildningar!