Naturvetenskapsprogrammet Fysik spets

Naturvetenskapsprogrammet Fysikspets

Vill du dra nytta av de möjligheter som goda fysikkunskaper ger? Då ska du ansöka till Polhemskolans NA Fysikspetsutbildning!

Unikt naturvetenskapligt program

Breda och djupa fysikkunskaper är en bra bas för att läsa vidare även inom andra naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi – och gör dig intressant på arbetsmarknaden.

Du kan få forskningsuppdrag på universitet och högskola, men lika gärna t.ex. jobba på finansmarknaden som finansfysiker. Dina kunskaper är också attraktiva inom sjukvård, informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö- och energiteknik, materialteknik och elektronik.

De flesta kurser på programmet är desamma som på NA men kemi 2 och biologi 2 är inte obligatoriska, däremot valbara.

Du har också möjlighet att läsa och tentera högskolekurser i fysik och matematik redan på gymnasiet och programmet har ett tätt samarbete med Lunds universitet.

Studieresor är ett viktigt inslag. Våra elever har bland annat besökt kärnkraftverket i Oskarshamn och LHC-acceleratorn i CERN, Genève.

Kontakta oss om du har frågor

Nitsa Kiriakidou Kazemifar, biträdande rektor
nitsa.kiriakidou@lund.se
046-359 73 79

Mats Persson, Programansvarig
046-359 73 63
mats.persson5@lund.se

Amanda Nylander, Studie- och yrkesvägledare

046-359 70 17

amanda.nylander@lund.se

Vad är det för antagningspoäng till spetsutbildningarna?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Länk till Antagningsstatistik

Gör man något antagningsprov när man söker till spetsutbildningarna?

Söker du till NA Fysik spets hos oss kallas du till antagningsprov. Kallelse skickas ut efter den 15 februari och provet brukar ges i slutet av mars.
När vi har testen har vi
- ett fysiktest för fysikspets
- ett mattetest för båda programmen
- lunch
- föreläsning
- ett mattetest för mattespets

Maxpoängen på alla proven år 40 p. detta ger max 80 p att lägga till dina meritpoäng. Normalt är ca 40 p.

Vilka blir kallade till test?

De elever som har sökt till spetsprogrammen som ett tidigt alternativ blir kallade.

Kan man få se exempel på antagningsprov?

Exempelprov till NA Fysik spets Pdf, 142 kB.

Exempelprov i matematik till NA Fysik och Matematik spets Pdf, 339 kB.

Exempelprov till NA Matematik spets Pdf, 219 kB.

Ungefär hur viktigt är intagningsproven? Kan man komma in enbart baserat på sin merit om provet inte går så bra?

Om provet inte går så bra kan man komma in enbart på sina meritpoäng om dessa är tillräckligt bra.

Är spetsprogrammen högskoleförberedande? Eller måste man lägga till kemi och biologi?

Vi plockar bort Ke 2 och Bi 2 och stoppar in fysik/mattekurser. För full behörighet erbjuder vi att ta tillbaka Ke 2 och Bi 2. Det är dessutom vanligt att våra elever väljer extra utöver detta, d.v.s. de läser mer än 2500 poäng.

Hur fungerar betygsättning på kurser som man läser på universitetet, är det som för studenter eller annorlunda? Hur påverkar det mina möjligheter att komma in på universitetet?

Några kurser på spetsutbildningen är i princip samma som på universitetet. Man följer kursen på skolan i vanlig ordning (inklusive ”vanliga” prov) och erbjuds vid kursens slut att (frivilligt) tentera på universitetet. Resultatet på tentamen tar vi hänsyn till vid betygsättning av gymnasiekursen, ifall det gick bra.

Ett godkänt tentamensresultat ger högskolepoäng om man påbörjar en universitetsutbildning där kursen ingår. I så fall får man betyg enligt universitetets betygsskala. Tentamensresultatet påverkar inte ens möjligheter att komma in på någon universitetsutbildning.

Hur stora är klasserna på spets?

Det finns två spetsprogram, matematik och fysik. På skolan går man i samma klass, en klass på cirka 30 elever i varje årskurs. Man läser de flesta kurser tillsammans, med några undantag.

Vad är skillnaden mot det vanliga NA-programmet?

På spets läser du i ett lite högre tempo. Du läser några specialiseringskurser inom matematik/fysik. Du har även möjlighet att söka fler fördjupningskurser.

Finns det en koppling till Lunds universitet?

Skolan har bra kontakter med Lunds universitet. Spetsprogrammen brukar göra studiebesök på t.ex. fysikinstitutionen. Vi gör även en del laborationer inom atom- och kärnfysik.

Har man möjlighet att skugga eller komma på besök?

Vi kommer att lägga ut information om skolbesök i samband med vårt Öppet Hus 3-4 december.

Om man behöver hitta boende i Lund, kan skolan hjälpa till?

Nej, tyvärr gör vi inte det. Man måste lösa det på egen hand. Vi har inget internat men några elever har bott som inneboende eller hyrt ett rum.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Polhemskolan

På naturvetenskapsprogrammet på Polhem får du allt – och lite till!

Polhemskolan

PÅ NA hos oss kan du även fördjupa dig i fysik och matematik!

Polhemskolan

Här hittar du all information om våra utbildningar!