Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Vill du ha en utbildning som är vidöppen för framtiden? En bred kompetens och en allmänbildning som kan ta dig åt alla möjliga håll i världen? Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och ger dig en riktigt bra grund att stå på.

Våra inriktningar

På Polhemskolan kan du välja någon av två nationella inriktningar, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Programmets ämnen knyter an till det breda samhällsvetenskapliga området. Samhällsvetenskapen löper som en röd tråd genom hela utbildningen och vi strävar efter att samverka mellan olika ämnen så att du får en helhet i dina studier.

Behovet av goda språkkunskaper växer i dagens globala samhälle. På SA läser du minst ett modernt språk förutom engelska, och på Polhem kan du välja mellan franska, tyska, spanska, danska, italienska, kinesiska och japanska.

Beteendevetenskap

Hur fungerar människor som individer eller som deltagare i grupper? Hur kommunicerar vi med varandra i olika sammanhang? Vilken roll spelar sociala och kulturella förhållanden? Hur påverkar internet och digitala medier vårt sätt att kommunicera? Detta är exempel på frågeställningar som vi behandlar i inriktningen beteendevetenskap. Här får du studera människan som individ och social varelse.

Ledarskap är ett annat område där vi studerar hur man kan motivera och inspirera individer och grupper till delaktighet och utveckling. Du får möjlighet att analysera och utveckla din egen ledarskapsförmåga. Kunskap om kommunikation och ledarskap är en viktig tillgång i ditt framtida yrkesliv.

Vi erbjuder två profiler med fördjupningskurser:

  • Människan i samhället
  • Idrotten i samhället

Inriktningen beteendevetenskap ger dig en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning. Du får en god grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och många närliggande områden.

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av vad som händer i världen? Tycker du om att diskutera, ifrågasätta och analysera? Då ska du välja samhällsvetenskapsprogrammet och inriktningen samhällsvetenskap.

Här lär du dig att analysera samhället utifrån ett historiskt, ekonomiskt/ geografiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Du skaffar dig fördjupad kunskap om Sverige, Europa och världen. Med Sverige och Europa som utgångspunkt tar utbildningen dig med ut i världen med nedslag i olika länder.

Vi erbjuder två profiler med fördjupningskurser:

  • Europa
  • Samhälle

Under dina tre år på gymnasiet kommer du att träna ditt analytiska och kritiska tänkande och på så sätt kan du förstå varför världen ser ut som den gör idag. Detta har du glädje av vad du än väljer att studera eller arbeta med i framtiden.

Europaprofil - Paris, London eller Madrid

Europaprofilen är ett utbytesprogram som innebär att elever från de internationella Europaprofilerna genomför vårterminen av sitt andra gymnasieår i Paris, London eller Madrid. Undervisningen bedrivs som vanligt fast i ett annat land och i samarbete med lärare på Polhemskolan. I Paris och London samarbetar vi med Svenska Skolan och i Madrid med Skandinaviska Skolan. Skolorna följer de svenska läro– och kursplanerna och står under tillsyn av Skolverket.

Allt om Europaprofilen

Kontakta oss om du har frågor

Linus Persson, biträdande rektor
Telefon: 046-359 43 82
E-post: linus.persson@lund.se

Mats Månsson, biträdande rektor
Telefon: 046-359 35 81
E-post: mats.mansson@lund.se

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer SA?

Tänk på att man på SA läser mycket texter och skriver och analyserar. Det gäller att man har ett intresse för att diskutera, ifrågasätta och analysera!

Vad är det för antagningspoäng till SA?

Det varierar från år till år så det går inte att svara på. Däremot kan du titta på antagningspoäng (meritvärde) från föregående år. Men det är viktigt att du vet att de siffrorna är för de elever som redan går här. Det som gäller för dig vet vi inte förrän till sommaren, då antagningen är klar.
Antagningsstatistik hos skanegy.se

Vilka Moderna språk erbjuder ni?

Spanska, tyska, franska, italienska, kinesiska, japanska och danska.

Kan jag fortsätta med mitt Moderna språk från grundskolan eller kan jag välja ett nytt Modernt språk?

Du kan fortsätta med det Moderna språk du har läst på grundskolan och du har även möjlighet att välja ett nytt modernt språk (steg 1).

Är jag garanterad att få det Moderna språk jag valt?

Nej, tyvärr inte. Vi genomför inte ett Modernt språk med för få sökande.

Vad gäller mitt val av inriktning och profil?

Ditt val som du gör inför gymnasiet av inriktning och profil är preliminärt. Du gör det definitiva valet under ditt första skolår hos oss.

Spelar det någon roll vilken inriktning eller profil jag väljer när det gäller min behörighet inför fortsatta studier?

Du tar examen från ett Samhällsvetenskapligt program. Din behörighet till högre utbildningar beror till exempel på vilka behörighetsgivande kurser du väljer inom ramen för det Individuella valet.

Har jag förtur till Europaprofilen om jag väljer det i årskurs 9?

Ditt val i årskurs 9 är bara preliminärt. Det definitiva valet gör du i årskurs 1 och då kan alla elever som går SA välja att söka Europa. Europaprofilen har en separat antagningsprocess, där de sökande bland annat intervjuas.

Kan man kombinera NIU och Idrott och hälsa specialisering med alla inriktningar och profiler på SA?

Du kan kombinera NIU på alla inriktningar och profiler, förutom Europaprofilen. Idrott och hälsa specialisering kan du kombinera med alla inriktningar och profiler.

Vad är skillnaden på EK och SA?

Du kommer att läsa olika inriktningar och kurser beroende på vilket program du väljer, så det är viktigt att man väljer det man är mest intresserad av.
På SA måste man läsa 200 poäng Modernt språk, på EK 100 poäng Modernt språk.
Du är behörig från SA att söka ekonomiutbildningar om du har valt till Matematik 3b.

Vilka individuella val kan man läsa på SA?

Vi på Polhem försöker erbjuda en bredd på kurser inom ekonomi, estetiska kurser, idrottskurser, naturvetenskapliga kurser, andra samhällsvetenskapliga kurser och språk och tekniska kurser. Det är fördelen med en lite större skola, valmöjligheterna blir fler.

Kan man kombinera Europaprofil med ett idrottsval på SA?

Man kan välja "Idrott och hälsa specialisering" och Europa, det går bra.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Polhemskolan

På Polhemskolans idrottsgymnasium har många duktiga idrottare i 25 år kombinerat sina gymnasiestudier med sin satsning på idrott. Hos oss får du lärare med stor förståelse för att idrott är en viktig del av ditt liv - kanske den viktigaste.

Polhemskolan

På EK, NA och SA finns Europaprofil där du pluggar en termin utomlands.

Polhemskolan

Här hittar du all information om våra utbildningar!