Europaprofil

Du som läser Ekonomiprogrammet – inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning Samhällsvetenskap har möjlighet att välja vår Europaprofil. På våren i årskurs 2 läser du en termin på skolor i i London, Madrid eller Paris.

Dina studier

Du kommer att läsa samma kurser i det landet som du skulle gjort här hemma, men också kurser som fördjupar kunskapen och förståelsen om landets kultur och språk. När du kommer hem börjar du i trean som övriga elever.

Din studietakt påverkas inte. Du börjar i årskurs 2 på hösten här hemma, åker till din utlandsskola efter jul och går vårterminen där. När du kommer hem går du i din vanliga klass när årskurs 3 börjar på hösten.

Ansökan

När du valt inriktning väljer du Europaprofilen och den stad du vill åka till. Du kan även ha en av de andra städerna som andrahandsval. Det finns ett begränsat antal platser vilket innebär att du, när du gjort ditt val, går igenom en ansökningsprocess.

Det första steget i denna process blir att skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina egenskaper, erfarenheter, intressen och annat som kan vara väsentligt för oss att veta om dig. Dina lärare kommer också att bli ombedda att lämna in ett omdöme.

Studiekostnader

Skolavgift och läromedel betalas av Polhemskolan.

Alla elever måste söka studiehjälp för utlandsterminen.

Studiehjälp för studier utanför Sverige, information hos CSN.

Boende och resa

Under studietiden utomlands bor du hos en värdfamilj. Kontakta respektive biträdande rektor för SA, NA eller EK för mer information om kostnader.

För information om inackorderingsbidrag för utlandsstudier kontaktar du din egen hemkommun.

Värdfamiljen betraktar dig som en familjemedlem, och du förväntas delta i familje- och vardagslivet enligt deras vanor och traditioner. Du får ta mycket eget ansvar och kommer att utvecklas som människa, något som du kommer att ha stor glädje av hela livet. Du har rätt till frukost och middag på vardagarna och på helgerna frukost, lunch och middag.

Så här fungerar det med inackorderingstillägg

Resor

Resa tur och retur London, Paris eller Madrid betalas av Polhemskolan.

Skolor

Asociación del Colegio Escandinavo, Madrid

Skandinaviska Skolan i Madrid har funnits i Spanien sedan 1944 och har lång erfarenhet av undervisning i utlandsmiljö.

Skolan ligger sedan 70-talet i ett villaområde 16 kilometer utanför Madrid på en stor naturtomt, omgiven av träd och gräsmattor. Här finns förskola, grundskola och gymnasium. Skandinaviska Skolan är en svensk utlandsskola och följer därmed svensk läroplan och genomför nationella prov. Tillsyn genomförs av Skolverket. Skolan är även ställd under det spanska utbildningsministeriets tillsyn.

Skolan har elever från alla nordiska länder samt spanska elever med nordiskt påbrå. En del av eleverna går på skolan under hela sin skoltid. Andra går här några år, när deras föräldrar arbetar i Spanien under en kortare tid. Skolan följer svensk läroplan, som enligt avtal mellan de nordiska regeringarna också gäller i de övriga nordiska länderna.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket på skolan är svenska och de elever som har ett annat nordiskt modersmål än svenska får hemspråksundervisning.

Spanienkunskap på schemat

Skolan har omkring 190 elever, varav cirka 60 gymnasieelever. Lärarengagemanget är stort, eleverna får mycket uppmärksamhet och lärarna har tid att lyssna och intressera sig för varje enskild elev.
Skollunch serveras varje dag på skolan och betalas av eleverna per termin.

Skolan har sedan flera år ett program med gäststudenter, gymnasieelever från Sverige. Förutom de "vanliga" kurserna fördjupar sig gäststudenterna i Spanien genom den lokala kursen Spanienkunskap. Den ska ge kunskap om och förståelse för det moderna Spanien. En del av undervisningen är på spanska. Studiebesök ingår i kursen.

Stora möjligheter för idrottsintresserade

I Madrid finns också ett mycket stort utbud av sport t ex fotboll med Real och Atlético Madrid, men också skidåkning, tennis, basket etc. Skolan kan hjälpa till med kontakter om man vill idrotta.

Mer information finns på Escandinavos webbplats

Ecole Suédoise de Paris

Svenska Skolan i Paris (SSP) grundades 1878 och är Sveriges äldsta utlandsskola. Skolan lyder under svensk skollag och tillämpar svenska läro- och kursplaner. Skolverket är tillsynsmyndighet.

Skolan erbjuder fullständig grundskoleutbildning enligt svensk läroplan. Undervisningen bedrivs i ljusa, fräscha lokaler, i samma vackra fastighet som Svenska Kyrkan. Skolan har en egen kock som lagar varierade och välsmakande måltider.

Skolan har elever från franska familjer med ett nordiskt språk som hemspråk. Sedan år 2000 har skolan även en väl utvecklad och mycket uppskattad svensk gymnasieutbildning med samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.

Eleverna kommer främst från Sverige, men också från de övriga nordiska länderna. Gymnasieundervisningen är huvudsakligen förlagd till samarbetsskolan Lycée Saint Dominique, vilket ger en utomordentlig inblick i franska ungdomars vardag och skolgång samt goda möjligheter till naturlig kontakt med jämnåriga franska ungdomar.

Förutom de i Paris bofasta eleverna har skolan en grupp gästelever från Sverige och de övriga nordiska länderna. Skolan ordnar inkvartering i franska familjer.

Studiebesök ingår

Många studiebesök i Paris med omnejd ingår i programmet. En lokal kurs om fransk kultur och franskt samhällsliv är obligatorisk. I kursen ingår två veckors praktik.

Samarbete med franska skolor och med Sorbonne Universitetet bidrar till att göra franskundervisningen levande.

Mer information på svenska skolan i Paris webbplats

Swedish School in London

Svenska Skolan i London grundades 1907 och har en lång tradition av att utbilda utlandssvenskars barn. Gymnasiet startade 1994 och har cirka 90 studiemotiverade elever, varav ungefär en femtedel utgörs av elever som bor i London tillsammans med sina familjer. Sedan gymnasiet startade tar skolan också emot utbyteselever från Sverige som vill komma till London och läsa del av gymnasiet under en termin eller längre.

Mer om Svenska skolan i London

På gymnasiet arbetar ett tiotal lärare, de flesta svenskspråkiga, men även några med engelska som modersmål. Flera av undervisningsgrupperna på skolan är små vilket ger lärarna möjlighet att individanpassad utbildningen. Undervisningen sker i huvudsak på svenska med undantag för kurserna i engelska och moderna språk. Alla Polhemselever läser en profilkurs som delvis undervisas på engelska och som är inriktad mot brittisk idé- och kulturhistoria. Kursen innehåller flertalet studiebesök och andra intressanta aktiviteter som bidrar till elevernas upplevelse av utbytestiden i världsmetropolen och det mångkulturella London.

Följer svensk läroplan

Svenska Skolan i London följer svensk skollag och läroplan och skolan står under tillsyn av såväl Skolverket som dess brittiska motsvarighet, Ofsted.

Boende i värdfamilj

Utbyteselever bor i en engelsktalande värdfamilj arrangerad av skolan. De får på så vis dagligen ta del av och uppleva brittisk kultur och det engelska språket i vardagslivet. Värdfamiljerna är belägna i närliggande områden i sydvästra London. De flesta elever reser till och från skolan med buss även, i vissa fall med cykel beroende på läge och tillgång till säkra cykelvägar.

Lokaler i Kew, sydvästra London

Gymnasiet hyr sedan november 2020 lokaler från The National Archives i Kew, sydvästra London. Närheten till riksarkivet medför en fantastisk tillgång till originalkällor och andra resurser till undervisningen. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga och eleverna har vid behov vissa lektioner i andra lokaler, till exempel för laborationer på det naturvetarprogrammet. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till och från skolan med lokaltrafik och det är enkelt att ta sig till centrala London. Foton på lokalerna kan ni hitta på skolans hemsida och sociala medier.

www.swedishschool.org.uk

FAQ på Europaprofilen

Om du väljer Europaprofil i 9:an och ångrar dig?

Valet av profil i åk 9 är en intresseanmälan, det riktiga valet av både inriktning och profil (även Europaprofil) gör du i början av vårterminen i åk 1.

Om du inte väljer Europaprofil i 9:an och kommer på att du vill göra det?

Se svar ovan.

Kan eleven välja vilken som helst av alla 3 städer? (London, Madrid, Paris)

Det beror på vilket språk du har. Du kan läsa alla språken i London, spanska i Madrid och franska i Paris. Om man är nybörjare i ett språk ska man vara medveten om att man kommer att bo i en värdfamilj som inte kan tala svenska alls och oftast inte heller engelska. Vi rekommenderar därför att man har läst franska och spanska när man söker till Paris och Madrid.

Vad är kriterierna för att välja plats? Ang. språknivå steg?

Steg 3 är att rekommendera men ibland görs undantag. Du läser då steg 4 när du är iväg.

Hur fungerar det för de som läser tyska eller annat språk än spanska eller franska?

De som läser tyska åker till London.

Vad händer om man inte kvalificerar för utbyte? Hur ser 2:an ut för eleven då?

Du gör alltid ett andrahandsval.

Är alla kurser på svenska? Information om kurserna man pluggar utomlands under terminen?

Du fortsätter att läsa de kurser som du läser på Polhem under hösten, du får med dig omdömen till skolan i Europa på vad som är gjort i respektive kurs. Alla kurser som är på svenska på Polhem, fortsätter på svenska på respektive skola i Europa. Information om alla nationella kurser på gymnasiet hittar du på skolverkets hemsida, vill du se vilka kurser du läser i Europaprofilen kan du titta på vår poängplan.

Hur påverkas den ursprungliga Europaklassen när åk 2 börjar? Om det blir typ 40 eller 50 elever?

Vi har begränsat antal platser och vilka som får åka avgörs via en samlad bedömning av studieresultat, närvaro samt hur bra det går för eleverna under intervjuerna.

Kan alla som anmäler sig till Europaprofilen få en garanterad utbytesplats på första eller andra val (om intervjuerna och lärarnas utvärderingar kommer fram till att eleven är lämpad?)?

Nej detta beror på antalet sökande.

Beskriv processen för att kvalificera för antagning av utbyte. Brev, intervjuer, uppsatser? Av vem? Vilka?

Man väljer Europaprofilen inför åk 2. Alla som söker, kallas till intervju under februari/mars. Man söker i januari i åk 1, man skickar då också en presentation av sig själv. Denna intervju sköts av lärare och biträdande rektorer som jobbar på Polhemskolan. De som gör bäst ifrån sig blir erbjudna en plats. I april kommer rektorerna från Europaskolorna hit och genomför en andra intervju. Därefter fattas ett definitivt beslut.

Vad händer om man inte kvalificerar för utbyte? Hur ser 2:an ut för eleven då?

Man blir erbjuden en plats i en annan klass på sitt program.

Var kan man hitta information om de olika skolorna i varje land?

Man googlar på svenska skolan i London, Paris eller Madrid och kommer då att hitta deras hemsidor där all information finns.

Hur är skolans dynamik?

Man går ihop med andra elever från Sverige, en del som är gästelever på helår och en del som av andra anledningar bor utomlands.

Går alla elever från Lund i samma klass?

Man går ihop med andra lundaelever som läser samma inriktning som en själv.

Finns det andra elever i klassen som pluggar där hela året?

Ja

Andra svenskar som kommer från andra skolor i Sverige?

Ja

Är alla kurser på svenska?
Ja, men det kan variera i undantagsfall.

Vilka kurser läser man på utlandsskolan under terminen?

Man läser samma kurser som man skulle ha valt om man gått sin utbildning i Sverige förutom att man också läser en kurs som heter Kultur- och idéhistoria.

Är det någon representant från Polhem på plats under terminen utomlands?

Nej, men någon från Polhem brukar komma och ha utvecklingssamtal med eleverna under våren.

Hur väljs familjevärdarna? Vad är deras roll? Kan man byta familj om det inte funkar?

Kurator från Polhemskolan intervjuar alla elever och överlämnar önskemål till kuratorn på utlandsskolorna. Om man inte trivs så går det att byta men de flesta trivs väldigt bra.

När får eleverna veta vilken familj de fått? Adress etc. för inackorderingsbidrag.

Ca 1 månad före avfärd får man info om sin värdfamilj. När man söker inackorderingsbidrag kan man uppge skolans adress.

Estimerade kostnader för respektive område? Skola, boende hos familj, biljetter. Vad ingår? Måltider? Vad måste eleven bekosta själv? När betalar man?

Det brukar kosta mellan 45-60.000 SEK som täcker boende och mat i värdfamiljen. Man betalar ev. busskort eller tunnelbanekort och mat i skolan men dessa kostnader varierar mellan länderna. Polhemskolan betalar för själva skolgången och flygresa tur och retur. Man betalar en gång i månaden eller allt på samma gång, det är olika mellan skolorna.

Kort info om vad man ska tänka på när man flyttar utomlands en termin:

Lokaltrafik, telefoni och surfabonnemang, försäkringar, fick pengar, andra viktiga saker att tänka på eller ta hänsyn till?
Elevernas vanliga försäkring täcker inte resor som varar längre än 45 dagar. Man måste därför utöka sin vanliga hemförsäkring. Man kan använda sin vanliga mobiltelefon. De flesta värdfamiljer har wifi. Extra fickpengar behövs för fritidsaktiviteter.

Uppdaterad:

Dela sidan: