Länk till startsidan

Uroxens förskola

Välkommen till förskolan Uroxen på Gunnesbo i norra Lund! Uroxen ligger i ett lummigt område nära Gunnesboskolan. Här har vi nära till många grönområden, lekplatser och en 4H-gård.

Klätterställning, rutschkana och piratskepp på gummiklädd yta. I bakgrunden ser vi gungor och även trafikmärken..
Utemiljön på Uroxens förskola.

På Uroxen har vi plats för runt 90 barn, uppdelat på fem grupper: Solen, Molnet, Stjärnan, Vattnet och Månen. På Solen går de yngre barnen mellan 1 och 3 år. Molnet och Stjärnan är för barn mellan 1 och 5 år. Vattnet är en integrerad grupp med hörselvariationer, här finns barn i alla åldrar, 1–5 år.

Avdelningen Månen är en integrerad språkgrupp med 4–5 språkplatser för barn mellan 3 och 5 år. Här arbetar pedagoger extra riktat med att erbjuda en språkrik och anpassad lärmiljö för att stärka barnens kommunikativa och språkliga utveckling. Barngruppen är mindre och personaltätheten högre. Undervisningen bedrivs av specialpedagog samt förskollärare. Språkplatserna är vigda åt barn med utmaningar i sin språkutveckling och kan erbjudas efter fördjupad kartläggning tillsammans med specialpedagog, dock behövs ingen diagnos språkstörning.

Kontakta oss på Uroxens förskola

Besöksadress: Gunnesbovägen 4, 226 54 Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 57 32

Avdelning Solen 046-359 92 39
Avdelning Molnet 046-359 54 72
Avdelning Stjärnan 046-359 82 89
Avdelning Vattnet 046-359 80 31, 072-199 86 01 (sms)
Avdelning Månen 046-359 62 11

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Biträdande rektor Taru Jönsson
Telefon: 046-359 92 25
E-post: taru.jonsson@lund.se

Så här arbetar vi

Uroxen har en stor, grönskande och tillgänglig utemiljö som ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik och lek. Inomhusmiljön har stora och tillgängliga rum för alla barn. Vi ser leken som förskolans främsta redskap för omsorg, utveckling och lärande. På förskolan sker undervisning genom lek och utgår ifrån barnens erfarenheter och förståelse. Vi utmanar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär barnen sig tidigt att förstå och respektera människors olikheter. På Uroxen möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Personalen och barnen använder förutom verbalt språk även TAKK, bildstöd och teckenspråk att kommunicera med.

Mat och bibliotek på förskolan

All mat lagas i Uroxens kök och här bakas även allt bröd. Vår kock eftersträvar en hög andel hälsosam och ekologisk mat.

Uroxen har förskolebibliotek, bokpåsar med böcker på olika språk som vårdnadshavare kan låna hem och läsa för sina barn.

Grön flagg

På Uroxen arbetar vi även för ett hållbart lärande genom Grön Flagg. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö, natur och samhälle.

Utvecklingsdagar – förskolan stängd

Några dagar varje år har förskolan stängt, då vi har kompetensutveckling för medarbetarna. Läsåret 2023/2024 är följande dagar stängda på förskolan:

  • Måndagen den 7 augusti
  • Måndagen den 20 november
  • Måndagen den 8 januari
  • Måndag den 13 maj

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?