Länk till startsidan

Uroxens förskola

Välkommen till förskolan Uroxen på Gunnesbo i norra Lund! Uroxen ligger i ett lummigt område nära Gunnesboskolan. Här har vi nära till många grönområden, lekplatser och en 4H-gård.

Klätterställning, rutschkana och piratskepp på gummiklädd yta. I bakgrunden ser vi gungor och även trafikmärken..
Utemiljön på Uroxens förskola.

På Uroxen har vi plats för runt 60 barn, uppdelat på fem grupper: Solen, Elden, Vattnet, Månen och utegruppen Vinden. På Solen går de yngre barnen mellan 1 och 3 år. Elden är för barn mellan 3 och 5 år.

Vattnet är en integrerad grupp med hörselvariationer, här finns barn i alla åldrar, 1-5 år.

Månen är en integrerad språkgrupp med 4-5 språkplatser, för barn mellan 3 och 5 år. Språkplatserna är vigda åt barn som har konstaterad generell språkförsening.

Vinden är en grupp som arbetar med utomhuspedagogik, här finns barn i åldern 3-5 år.

 

För tillfället är Uroxen på Lovisaskolan då vi håller på att renovera våra lokaler. På Lovisaskolan har vi tillgång till skolgården med stor grönskande och lummig park utanför. Inomhus har vi stora ljusa rum samt en gemensam matsal. En del av barnen åker förskolebuss mellan Gunnesbo och Lovisaskolan under renoveringen.

Kontakta oss på Uroxens förskola

Besöksadress: Gunnesbovägen 4, 226 54 Lund

Telefon: 046-359 57 32

Frånvaroanmälan i Skola24 med Bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 - inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Taru Jönsson, biträdande rektor
046-359 92 25
taru.jonsson@lund.se

Så här arbetar vi

Uroxen har en stor, grönskande och tillgänglig utemiljö som ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik och lek. Inomhusmiljön har stora och tillgängliga rum för alla barn. Vi ser leken som förskolans främsta redskap för omsorg, utveckling och lärande. På förskolan sker undervisning genom lek och utgår ifrån barnens erfarenheter och förståelse. Vi utmanar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär barnen sig tidigt att förstå och respektera människors olikheter. På Uroxen möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Personalen och barnen använder förutom verbalt språk även TAKK, bildstöd och teckenspråk att kommunicera med.

Mat och bibliotek på förskolan

All mat lagas i Uroxens kök och här bakas även allt bröd. Vår kock eftersträvar en hög andel hälsosam och ekologisk mat. Utegruppen Vinden lagar ibland själva mat utomhus vid en grillplats och vi odlar även grönsaker och potatis som vi använder i vår matlagning.

Uroxen har förskolebibliotek, bokpåsar med böcker på olika språk som vårdnadshavare kan låna hem och läsa för sina barn.

Grön flagg

På Uroxen arbetar vi även för ett hållbart lärande genom Grön Flagg. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö, natur och samhälle.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?