Länk till startsidan

Tegels förskola

Välkommen till Tegels förskola i Veberöd! Vi finns med med fast förankring vid Romeleklintens gröna lövskog och betesmarker.

Förskolan är i rött tegel och har en grön gård runt omkring.
Tegels förskola.

På Tegels förskola har vi runt 150 barn uppdelat på 10 grupper. Fyra grupper för de mindre barnen och sex grupper för de större. Inom grupperna delar vi barnen i mindre grupper efter ålder och intressen. Undervisning sker i olika konstellationer. Vi jobbar också i tvärgrupper mellan grupperna.

Kontakta oss på Tegels förskola

Besöksadress: Rektorsgatan 13, 247 62 Veberöd
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 67 67

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Rektor

Anne Dagner
Telefon: 046-359 67 67
E-post: anne.dagner@lund.se

Så här arbetar vi

På Tegels förskola arbetar vi aktivt med våra lärmiljöer, både ute och inne. Vi skapar rum för undervisning på våra gårdar och vi använder oss av vår närmiljö i undervisningssyfte. Vi värderar kreativitet och utforskande högt och verkar för att lärmiljöerna ska vara tillgängliga för alla barn. Genom att utgå ifrån det som är bra för barn i behov av särskilt stöd, gör vi lärmiljön tillgänglig för alla barn. Det som är bra för barn i behov av särskilt stöd – är bra för alla barn!

Vi har en utvecklingspedagog på förskolan som arbetar tillsammans med oss och barnen. Utvecklingspedagogen är också ateljérista och håller i estetiska projekt och reflektion kring dessa.

Mat och bibliotek på förskolan

Vi äter till stor del ekologisk mat som våra kockar lagar. Köket är involverat i vårt arbete med måltidspedagogik.

På Tegels förskola har vi ett förskolebibliotek. Det använder vi som en aktiv lärmiljö med kulturella förtecken. Vår förskolebiblioteksansvariga pedagog uppdaterar biblioteket löpande och har ett aktivt samarbete med stadsbiblioteket i Lund och det lokala bibliotek i Veberöd.

Skola för hållbar utveckling

Vi utvecklas här med respekt för vår miljö och utvecklar barnens hållbarhetstänk med vårt löpande arbete kring vår tilldelade utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Forskningsprojekt ULF

Under 2021–2023 deltar vi i Forskningsprojektet ULF (Utveckling, lärande och forskning). Projektet tittar på tre olika utbildningsmodeller för förskolan. Då undervisning har en stark framtoning i vår läroplan vill vi medverka till undervisning med hög kvalitet och medvetenhet hos pedagogerna. Lekresponsiv undervisning har redan fått en förankring på Tegel och vi ser fram mot de andra delarna av forskningsarbetet.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?