Länk till startsidan

Förskolan Tåget

Välkommen till förskolan Tåget i Stångby! Vi finns i den östra delen av Stångby. Tåget är uppdelad i två hus, norra och södra som ligger på varsin sida om en gröning. I närområdet finns en liten skog samt flertal lekplatser dit vi ofta går.

Ett blommande körsbärsträd på gården, där även en sandlåda och hopphage syns. Förskolan är en byggnad i rött tegel.
Förskolan Tåget.

Tåget har plats för upp till 120 barn, just nu har vi runt 80 barn. På Norra finns de mindra barnen, 1–2 åringar och på Södra hittar vi de större 3–5 åringarna.

Här arbetar vi i tre större arbetslag i väldisponerade lokaler. Undervisningen under dagen sker i både mindre och större gruppkonstellationer.

Planerad förändring av Tågets förskola

Hösten 2022 kommer Tågets förskola samlas i en byggnad. Barngrupperna på nuvarande Tågets Norra kommer att flytta in hos Tåget Södra. Efter förändringen kommer förskolan ha plats för cirka 70 barn. Förändringen innebär att vi blir en mindre en enhet och därmed endast kan ta emot nya barn med syskonförtur.

Kontakta oss på förskolan Tåget

Adress: Bomvägen 26, 226 51 Lund

Telefon: 046-359 73 98

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta


Rektor

Kristina Malmquist
Telefon: 046-359 51 41
E-post: kristina.malmquist@lund.se

Så här arbetar vi

Vi lägger stor vikt vid att barnens delaktighet och inflytande ska genomsyras i den pedagogiska lärmiljön, såväl inomhus som utomhus. Vi arbetar aktivt med att förändra miljöerna utifrån barngruppens behov och intressen. Vi anser att man lär tillsammans med andra och att det är viktigt att skapa tillgängliga mötesplatser för utforskande och samtal. För att barnen ska ha inflytande över sin dag på förskolan arbetar vi med aktivitetsplattor (för de yngsta) och aktivitetstavlor (för de äldre barnen).

Vi ser utevistelse, rörelse och hälsa som viktiga delar i vår verksamhet där förskolegården främjar den naturliga rörelseglädjen hos barnen. Vi hämtar en del inspiration från utomhuspedagogik vilket även speglas på gården som är uppbyggd kring de fyra elementen: jord, vatten, eld och vind. Vi odlar tillsammans med barnen i vårt frukt och grönsaksträdgård. I sinnenas trädgård finns det möjlighet till avkoppling och upplevelse med alla sinnena. På gården finns det platser för vattenlek, Vid vår eldplats tänds ibland elden för att sprida värme och sinnlig ro och vid andra tillfällen lagar vi mat eller värmer frukt. Våra växter och vindspel synliggör vinden.

Mat och bibliotek på förskolan

Vi har en egen kock som lagar vår mat och bakar vårt brödet. Vi involverar även köket när vi har olika teman och en del av det vi odlar tillsammans med barnen lämnar vi till köket som sedan tillagar det till barnen.

Vi har lång erfarenhet av att med arbeta med förskolebibliotek. Genom att ha ett förskolebibliotek som kontinuerligt uppdateras har barnen tillgång till aktuell litteratur.

Förskolan samarbetar med folkbiblioteket som hjälper oss med litteratur inom olika teman och litteraturtips. Vi har även bokpåsar med olika tema och olika språk från folkbiblioteket som vårdnadshavare är välkomna att låna hem.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?