Länk till startsidan

Stormhattens förskola

Välkommen till Stormhattens förskola i Stångby! Här finns vi i ett nybyggt område med åkrar runt omkring oss.

Barn som målar med fingerfärg.

På Stormhattens förskola har vi runt 80 barn uppdelat på flera avdelningar. Vi har avdelningar för de yngre barn, 1–3 år, samt avdelningar för de äldre barnen, 3–6 år. Vi arbetar i storarbetslag med fyra till sex pedagoger på en avdelning. Under dagen är barnen uppdelade i mindre grupper.

Kontakta oss på Stormhattens förskola

Besöksadress: Kavallerivägen 15, 226 51 Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 81 14
Avdelning Månstenen 046-359 81 64
Avdelning Pärlan 046-359 42 81
Avdelning Smaragdögat 046-359 81 14
Avdelning Kristallen 046-359 25 22

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Biträdande rektor Jenny Wallin
Telefon: 046-359 83 99
E-post: jenny.wallin@lund.se

Rektor Kristina Malmquist
Telefon 046-359 51 41
E-post kristina.malmquist@lund.se

Så här arbetar vi

På Stormhatten lägger vi stor vikt vid våra lärmiljöer, både ute och inne. De är föränderliga, anpassas efter barnens intresse, mognad och pågående projekt. Våra miljöer ska erbjuda barnen att mötas i små sammanhang. Vi har både miljöer och material tillgängligt för alla våra barn och vi tror på att en estetiskt tilltalande lärmiljö skapar en ökad harmoni gruppen. En lärmiljö där förväntningarna på barnen är tydliga men med gott om utrymme för dem att utveckla sin kreativitet och nyfikenhet samt även ha inflytande över sin förskoledag. Vi tänker på en stegring i svårighetsgrad i såväl krav som material.

Mat och bibliotek på förskolan

Vi har tillagningskök på Stormhatten där den mesta maten tillagas från grunden. Vi använder till största delen ekologiska råvaror. På vår kreativa förskolegård har vi möjlighet att laga mat över öppen eld.

Vi har ett stort förskolebibliotek där alla avdelningar kan låna böcker och som även fungerar som en mötesplats där böcker, sagor och fantasi får en tydlig roll.

Grön Flagg

Vi har Grön flagg på Stormhatten sen flera år tillbaka.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?