Länk till startsidan

Sagobackens förskola

Sagobacken är en förskola i centrala Södra Sandby. Här har vi nära till Sularpsbäcken, lekplatser och Sofielundsparken.

Barn som målar med fingerfärg.

På Sagobackens förskola har vi runt 100 barn, som är fördelade på fyra arbetslag.

Arbetslagen delar upp barnen i tre undervisningsgrupper under vissa delar av dagen. Uppdelningen sker inför varje läsår och kan se olika ut beroende på antal barn i olika åldrar. Ibland har vi åldersblandade grupper och ibland åldershomogena grupper, inom arbetslaget. När vi inte har planerad undervisning är barnen i blandade grupper utefter eget intresse.

Kontakta oss på Sagobackens förskola

Besöksadress: Backgatan 11, 247 31 Södra Sandby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Barnens planet, avdelning Månen: 046-359 89 91
Barnens planet, avdelning Solen: 046-359 89 94
Barnens planet, avdelning Yngre: 046-359 65 93
Kurrans skatt, avdelning Kurran: 046-359 89 49
Kurrans skatt, avdelning Nyckelpigan: 046-359 89 47
Tågresan, avdelning Röda vagnen: 046-359 89 52
Tågresan, avdelning Gröna vagnen: 046-359 89 54

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Marianne Hall
Telefon: 046-359 65 89
E-post: marianne.hall@lund.se

Så här arbetar vi

På Sagobackens förskola har vi flera gårdar med stora ytor, mycket växtlighet, backar och gräsmattor. Här finns många möjligheter till lek och utmaning. Vi har en liten “skog” där barnen tränar motorik, leker och bygger. I våra odlingslådor sår vi och det vi skördar äter vi.

Tillsammans med barnen skapar vi en verkstad för att utveckla barnens lekar med cyklarna. Ett lustfyllt cyklande blir en social aktivitet och inte enbart ett fordon.

Inomhus är vår lärmiljö föränderlig och utvecklas efter barnens behov och intresse.

Mat och bibliotek på förskolan

Vi har ett mottagningskök och får vår mat från Byskolans kök, som serverar måltider de själva lagar från grunden. Maten är 100% ekologisk. Tillsammans med köket arbetar vi aktivt för att minska matsvinnet och lära barnen goda matvanor. Våra egna odlingar tas tillvara på av köket som tillagar råvarorna, så som morötter, potatis och äpplen. Vid måltiderna äter all personal pedagogiskt, där samtal med barnen kring maten samt deras vardag är i fokus.

Vi har två stycken förskolebibliotek på Sagobacken. Verksamheten pågår inte bara i biblioteksrummet utan i hela förskolan. Vi arbetar med medveten högläsning, boksamtal, sagoberättande samt med att visa barnen var och hur de kan hitta svar på sina frågor. I biblioteken finns det böcker på svenska men även tvillingböcker på andra språk. I förskolebiblioteket finns även sagofigurer där man kan illustrera olika sagor.

Forskning och Grön Flagg

Vi använder oss av aktionsforskningen SKA arbetet för att kvalitetssäkra barnens utbildning. Vi har processhandledare i aktionsforskning utbildade vid Göteborgs universitet.

Aktionsforskning kan beskrivas som en idé som utgår från de frågor man själv ställer sig i praktiken. Aktionsforskning innebär att utveckla fördjupad förståelse och att förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång.

Sagobacken har Grön Flagg-certifiering, som är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?