Länk till startsidan

Reveljens förskola

Välkommen till Reveljens förskola i natursköna Revingeby!

Rutschkana och sandlåda framför en röd och blå byggnad.
Reveljens förskola.

På Revejens förskola har vi runt 25 barn, uppdelat på tre undervisningsgrupper. Uppdelningen sker inför varje läsår och kan se olika ut beroende på antal barn i olika åldrar, ibland har vi åldersblandade grupper och ibland åldershomogena grupper. Den tiden som vi inte bedriver planerad undervisning är barnen i blandade grupper utefter eget intresse.

Kontakta oss på Reveljens förskola

Besöksadress: Byvägen 1, 247 41 Södra Sandby

Telefon: 046-359 55 19

Frånvaroanmälan i Skola24 med Bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 - inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Rektor

Kristina Malmquist
046-359 51 41
kristina.malmquist@lund.se

Så här arbetar vi

Förskolan har flera gårdar med stora ytor, mycket växtlighet, backar och gräsmattor med många möjligheter till lek och utmaning. Vi har en liten skog där barnen tränar motorik, leker och bygger. På gården finns även gungor, klätterställning, småhus, rutschkanor, bandyplan och sandlådor. Här har vi även odlingslådor. På vår gård kan vi både följa djuren och årstidernas växlingar.

Inomhus är vår lärmiljö föränderlig och utvecklas efter barnens behov och intresse.

Mat och bibliotek på förskolan

Förskolan är ett tillagningskök och maten från grunden med kock på plats. All mat är 100% ekologisk. I samarbete med köket arbetar förskolan aktivt för att minska matsvinnet samt lära barnen goda matvanor. Vid måltiderna äter all personal pedagogiskt, där samtal med barnen kring maten samt deras vardag är i fokus. Förskolans egna odlingar tas tillvara av köket som tillagar råvarorna till exempel egna morötter, potatis och äpplen.

Hallonbackens förskolebibliotek erbjuder barnen många böcker för alla åldrar, intressen och mognad. Biblioteksverksamheten pågår inte bara i biblioteksrummet utan i hela förskolan. Förskolepersonalen arbetar med medveten högläsning, boksamtal, sagoberättande samt med att visa barnen var och hur de kan hitta svar på sina frågor.

I biblioteken finns det böcker på svenska men även tvillingböcker på andra språk. I förskolebiblioteket finns även sagofigurer där man kan illustrera olika sagor.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?