Länk till startsidan

Förskolan Ormen Långe

Välkommen till Ormen Långe! Vi finns på Linero och i vår närhet har vi många natursköna områden och fina promenadstigar vilket möjliggör för spännande utomhusaktiviteter för barnen.

Förskolan Ormen Långe i gult tegel med gröna fönsterkarmar. Utanför finns staket, buskar och träd.
Förskolan Ormen Långe.

Ormen långe har plats för runt 100 barn, som är indelade i fyra olika enheter. På enheten Myran/Sländan går våra allra yngsta barn som är mellan ett till tre år. På enheterna Humlan och Tusenfotingen går våra tre- fyraåringar och våra femåringar går på Fjärilen.

Kontakta oss på förskolan Ormen Långe

Besöksadress: Hugins väg 10, 224 74 Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 64 58

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Sari Olsson
Telefon: 046-359 79 73
E-post: sari.himanenolsson@lund.se

Så här arbetar vi

Vi har en gård som inbjuder till pedagogisk verksamhet och denna används flitigt under alla årstider. På gården har vi möjlighet att följa årstidens växlingar och anordna trevliga utomhusaktiviteter utifrån ett kunskaps- och ett hälsoperspektiv.

På Ormen långe förskola har vi ett projekterande och utforskande arbetssätt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer för att de ska vara delaktiga och ha inflytande över utbildningen. Miljön på förskolan, såväl den inre som den yttre, har stor betydelse i detta arbetssätt. 

Mat och bibliotek på förskolan

Vi har ett eget tillagningskök där maten till stora delar lagas från grunden till stora delar med ekologiska produkter. På vår gård odlas det flitigt och på femårsavdelningen arbetar man med en bokashihink där barnen får följa processen från att matresterna förvandlas till jord som man sedan kan odla med igen.

På vår förskola har vi även ett förskolebibliotek där sagan blir ett äventyr och främjar den språkliga utvecklingen. Biblioteket besöks flitigt av samtliga enheter på förskolan

Grön flagg

Förskolan har grön flagg och det arbetet genomsyrar verksamheten genom en medvetenhet kring rörelse och hälsa och hållbar utveckling.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?