Länk till startsidan

Orkesterparkens förskola

Välkommen till oss på Orkesterparkens förskola! Hos oss får barnen en trygg och rolig tid. Förskolans utemiljö består av mycket grönska och stora ytor som lockar till lek och rörelse.

Gräsmatta och sandlåda framför förskolans byggnad med stora fönster.
Orkesterparkens förskola.

Orkesterparken byggdes 2012 och är belägen på Östra torn. I närområdet finns bland annat grönområden, lekplatser och 4H-gård. Förskolan ligger i nära anslutning till framväxande Brunnshög med goda spårvagns- och bussförbindelser samt cykelspåret Hardeberga.

Vi har plats för runt 75 barn på förskolan uppdelat på tre paravdelningar: Klarinetten för de yngsta, Saxofonen för mellanstora barn och Tamburinen för de äldsta.

I dagsläget vandrar barnen genom förskolans tre paravdelningar i takt med sin ålder. Vi samarbetar i fler-arbetslag med 5–6 pedagoger på varje paravdelning. På så sätt skapas goda möjligheter till trygga relationer och varierad konstruktiv lek under hela barnets dag. Vi har inte fasta grupper hela läsåret utan styr flexibelt och med en tanke vid våra gruppindelningar. Vi arbetar tema- och projektinriktat och har ofta en promenadgrupp, en gårdsgrupp och en temagrupp.

Ett centralt verktyg för oss i gruppindelningen är våra likadant utformade mötestavlor på varje avdelning. Där finns barnets bild, bilder på pedagogerna och olika lärmiljöer som ett stöd.

Kontakta oss på Orkesterparkens förskola

Besöksadress: Spelmansvägen 60, 224 72 Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 41 71

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Biträdande rektor Ann Anderholm
Telefon: 046-359 45 25
E-post: ann.anderholm@lund.se

Rektor Ulrika Wahlqvist
Telefon: 046-359 41 71
E-post: ulrika.wahlqvist@lund.se

Så här arbetar vi

På varje paravdelning finns flera inbjudande lekrum och utöver detta gemensamma utrymmen för pedagogisk verksamhet. Kreativitet, tillgänglighet och mötesplatser löper som en röd tråd genom hela förskolan. Flera stimulerande rum ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. 

Vi ser också att vår föränderliga, rika lärmiljö och våra materialpresentationer inbjuder till olika gruppkonstellationer och ett flöde i rörelse.

Våra lärmiljöer är grundade på våra pedagogiska intentioner utifrån förskolans läroplan och barnens intressen. Tillgänglighet är ett nyckelbegrepp för oss i arbetet med lärmiljöer. Med det kan barnet utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. På vår förskola finns goda möjligheter till skapande, konstruktion och rollek med ett rikt, varierat material. Ateljéer och skapande utgör nav på varje avdelning. I våra ständigt öppna ateljéer speglas årstidsväxlingarna och växter, stenar, snäckor, löv, kastanjer är en naturlig del av vårt undervisningsmaterial.

Mat och bibliotek på förskolan

Orkesterparken har ett tillagningskök, det betyder att maten tillagas på plats i vårt kök av vår kock. Andelen ekologiska livsmedel är hög.

Orkesterparken har ett genomtänkt och normkreativt förskolebibliotek, som vi benämner Sagoteket. Sagoteket är beläget på förskolans torg och består av barnlitteratur och fysiska sago- och sånglådor, scen och utklädningskläder. Med lådorna kan vi visualisera sagor på flera olika sätt med hjälp av figurer och synliggöra ords betydelse.

Där finns också ett leklandskap med figurer som barnen skapat i olika tema- och projektarbeten. Det ger möjlighet att arbeta med fantasi, föreställningsförmåga, dialog och normkritik.

Grön flagg

Orkesterparkens är Grön-Flagg-certifierad, som är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?