Länk till startsidan

Kobjers förskola

Välkommen till oss på Kobjers förskola! Vår förskola inspireras av Reggio Emilia där det kompetenta barnet är i fokus. Runt omkring förskolan finns gott om fin natur med härliga grönområden.

Utemiljön på Kobjers förskola med gräsmatta och ett stort träd som ger skugga. Leksaker syns i bilden och förskolan är en tegelbyggnad till höger i bild.
Kobjers förskola.

På Kobjers förskola har vi runt 70 barn, fördelat på fyra avdelningar. Barnen är uppdelade i ålder 1–2 år och 3–5 år. Vi arbetar i tvärgrupper mellan avdelningarna, utifrån planerade aktiviteter. Barnen träffas en eller flera gånger i veckan i åldersindelade grupper. Det är ett bra sätt för alla att lära känna varandra.

Kontakta oss på Kobjers förskola

Besöksadress: Luzernvägen 2, 227 38 Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 82 87

Avdelning Grodan 046-359 56 91

Avdelning Nyckelpigan 046-359 56 54

Avdelning Björnen 046-359 82 87

Avdelning Räven 046-359 50 03

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Camilla Grankvist
Telefon: 046-359 65 16
E-post: camilla.grankvist@lund.se

Så här arbetar vi

Vi ser som vår viktigaste uppgifter att uppmuntra och stimulera barnens lek och fantasi, att få barnen att känna trygghet och gemenskap i gruppen och att växa som individer och tro på sig själva.

I Reggio Emilia-pedagogiken talar man om "Miljön som den tredje pedagogen". Med det menas att miljön kring barnet ska vara så pedagogiskt upplagd som möjligt. Den ska vara tydlig och lättillgänglig. Barnet ska på egen hand kunna använda sig av det material som finns på förskolan. Därför är vår "innemiljö" i ständig förändring. Utifrån barnens behov och önskemål skapar vi nya rum i rummen, till exempel med olika stationer som lockar till lek och aktivitet.

Utomhusmiljön ska inbjuda till ännu mer rörelseglädje. Barnen får med fantasins hjälp använda det som naturen erbjuder. Förutom utelek på gården promenerar vi ofta till lekplatser i vårt närområde. Några gånger per termin gör vi längre utflykter till skogen.

Vi lägger stor vikt till barnens språkutveckling eftersom det är viktig för barnen att ha ett väl fungerande språk och ett gott ordförråd när de lämnar förskolan.

Mat på förskolan

På Kobjers förskola lagar vi lagar god och näringsriktig mat utifrån livsmedelsverkets rekommendationer i vårt egna kök. Vi eftersträvar att servera mat som är ekologisk och fri från tillsatser. Barnen är med och påverkar maten i form av önskeveckor där de tillsammans med pedagoger bestämmer vad som ska ätas.

Skola för hållbar utveckling

Vi har fått utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling” från skolverket.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?