Länk till startsidan

Hårfagre förskola

Välkommen till oss på förskolan Hårfagre! Hårfagre ligger på Gunnesbo, i närheten av många grönområden som utnyttjas för lek och lärande. Vi är förskolan mitt i lekplatsen.

Två små cyklar på gården utanför förskolan i rött tegel.
Hårgagre förskola.

Hårfagre förskola består av två avdelningar: Knota, för de yngsta barnen (1–3 år), och Bison för de äldre barnen (2–5 år).

Vi är förskolan mitt i lekplatsen. På Gunnesbo finns det många grönområden som vi utnyttjar, till exempel lekplatser, uppväxta buskage, träd och kullar. Här finns Nöbbelövs mosse och en 4H-gård (bondgård öppen för allmänheten).

Vi har gångavstånd till biblioteket på Nöbbelöv. Där är vi och lånar böcker, och ibland tittar vi på dockteater.

Kontakta oss på Hårfagre förskola

Besöksadress: Rudeboksvägen 176, 226 55 Lund

Telefon: 046-359 84 34

Frånvaroanmälan i Skola24 med Bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 - inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Biträdande rektor

Alexandra Elofsson
046-359 91 55
alexandra.elofsson@lund.se

 

Så här jobbar vi

Vi arbetar aktivt för att varje barn ska få ta plats, utvecklas och lära sig nya saker.

Avdelning Knota

Vår målsättning på avdelningen Knota, som är för de yngsta barnen (1–3 år), är att varje barn ska känna trygghet och bli sett, både enskilt och i grupp. En vi-känsla ska växa fram i gruppen. Barn utvecklar sina kunskaper och färdigheter genom fri lek och pedagogiska metoder som stimulerar deras nyfikenhet.

Vi tycker att språket är viktigt. Därför satsar vi på att utveckla barnens språk genom temaarbete, sagoläsning, rim och ramsor och i vardagliga situationer. Social kompetens anser vi är mycket viktigt att lyfta fram redan när barnen är små. Det är viktigt att man trivs och fungerar med varandra.

Vi är ute så mycket som möjligt för att barnen ska få nya erfarenheter, träna grovmotorik, kroppsuppfattning, trafikvett, få studera vår närmiljö med mera. Att vara ute mycket verkar dessutom hämmande på virus och infektioner.

Avdelning Bison

Bison är en syskonavdelning med barn i åldern 2–5 år.

Grundläggande för oss är att barnen varje dag ska få känna sig respekterade och få uppleva sitt eget värde genom att:

  • pedagogerna ser alla barn på samma sätt
  • vi vägleder barnen att lösa konflikter direkt när de uppstår och visar att man respekterar varandras likheter/olikheter
  • barnen uppmuntras att bry sig om varandra
  • vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra
  • barnen ska känna delaktighet, kunna påverka olika situationer i vardagen och se en förändring
  • vi skapar miljöer där barnen fritt kan experimentera med olika material ute och inne.

På Bison jobbar vi med olika teman. När vi arbetar med ett tema använder vi ett undersökande arbetssätt, där alla sinnen används för att komma fram till nya upptäcker. Barnen är indelade i tre grupper, och vi börjar med ett nytt tema varje hösttermin. Temat ska ge barnen tillfälle till många konkreta upplevelser och undersökningar som stimulerar det abstrakta tänkandet. Vi bearbetar temat bland annat genom experiment och forskning, lek och drama, sång och musik samt bild och form.

Vill du veta mer om oss? Kom och hälsa på!

Om du är nyfiken och vill veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att komma på besök. Ring oss eller skicka ett e-postmeddelande innan, så kommer vi överens om en tid.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?