Länk till startsidan

Hallonbackens förskola

Välkommen till Hallonbackens förskola i natursköna Södra Sandby! Vi ligger centralt bredvid Byskolan, som är en F–6 skola. En stor del av vår verksamhet sker utomhus. Då är vi ute på vår gård eller i våra fina omgivningar.

Förrådsdörr målad i rött och lila med en skylt Hallonbacken ovanför.
Hallonbackens förskola.

På Hallonbacken har vi runt 35 barn. Vi delar upp barnen i tre undervisningsgrupper, under vissa delar av dagen. Uppdelningen sker inför varje läsår och kan se olika ut beroende på antal barn i olika åldrar, ibland har förskolan åldersblandade grupper och ibland åldershomogena grupper. Den tid förskolan inte bedriver planerad undervisning är barnen i blandade grupper utefter eget intresse. Vi arbetar i storarbetslag vilket innebär att barnen och vårdnadshavarna lär känna alla vuxna som arbetar på förskolan.

Hallonbacken är en naturförskola som arbetar utifrån den naturvetenskapliga metoden där största delen av undervisningen och verksamheten bedrivs utomhus året om.

Kontakta oss på Hallonbackens förskola

Besöksadress: Fritidsgatan 12, 247 34 Södra Sandby
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Telefon: 046-359 73 72

Frånvaroanmälan i Skola24 med bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 – inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Marianne Hall
Telefon: 046-359 65 89
E-post: marianne.hall@lund.se

Så här arbetar vi

Förskolan har en gård med många möjligheter till lek och utmaning. Det finns en liten “skog” där barnen tränar motoriken, leker och bygger. Utemiljön är hela tiden föränderlig. En gård där vi kan både följa djuren och årstidernas växlingar. På gården har vi en stor sandlåda samt motorikbana i naturmaterial.

Inomhus är lokalen uppdelad i fem olika rum där varje rum har ett tema, till exempel skapande eller konstruktion.

Mat på förskolan

Förskolan är ett mottagningskök och får mat från Byskolans kök som serverar måltider de lagar själv från grunden. Maten är 100% ekologisk, köket är kravcertifierat med högsta certifieringen. I samarbete med köket arbetar förskolan aktivt för att minska matsvinnet samt lära barnen goda matvanor.

Vid måltiderna äter alla medarbetare pedagogiskt, där samtal med barnen kring maten samt deras vardag är i fokus. På våren brukar vi ibland laga mat över öppen eld på förskolans gård.

Bibliotek på förskolan

Förskolebiblioteket ser ut på många olika sätt beroende på förskolans förutsättningar, önskemål och pedagogiska inriktning. Verksamheten pågår inte bara i biblioteksrummet utan i hela förskolan. Vi arbetar med medveten högläsning, boksamtal, sagoberättande samt med att visa barnen var och hur de kan hitta svar på sina frågor. Att samtala kring det lästa ger också möjlighet att knyta berättelsens ord till många olika språk, oavsett vilket som används i högläsningen. Barnens eget skapande är också en självklar del av verksamheten, såväl för bearbetning och förmedling av upplevelser som för förståelse för hur texter av olika slag produceras.

Forskning och Grön Flagg

Vi använder oss av aktionsforskningen SKA arbetet för att kvalitetssäkra barnens utbildning. Vi har processhandledare i aktionsforskning utbildade vid Göteborgs universitet.

Aktionsforskning kan beskrivas som en idé som utgår från de frågor man själv ställer sig i praktiken. Aktionsforskning innebär att utveckla fördjupad förståelse och att förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång.

Hallonbacken har Grön Flagg-certifiering, som är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Vill du ansöka om en plats på förskolan?

Ansök, ändra eller säg upp plats

Plan mot kränkande behandling

På förskolan har vi en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Kontakta oss på förskolan om du vill läsa planen så mejlar vi den till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?