Länk till startsidan

Fastighetsägarens ansvar för avfallshantering

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. Bra återvinningsmöjligheter, ordning i miljöhus och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus

Som fastighetsägare behöver du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du tecknar abonnemang för dina hyresgästers hushållsavfall (restavfall, matavfall) och återvinningsmaterial hos oss på Lunds Renhållningsverk. Det är inte möjligt att låta någon annan aktör hämta avfallet.

Hushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera förpackningar och lämna dessa till återvinning.

Du har ansvar att informera hyresgästerna

  • Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna utsorterat avfall.
  • Hänvisa till andra namngivna lämningsställen, om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten.

Vi har sorteringsguider som du kan skriva ut och sätta upp. Det går också att hänvisa till vår sorteringsguide på vår webbplats.

Informationsmaterial för avfallshantering

Du har ansvar för sortering och insamling

Ditt ansvar innebär att du ska:

  • Se till att det finns ett lämpligt insamlingsställe och tillräckligt stora och många avfallsbehållare.
  • Hålla utrymmen och kärl rena.
  • Samla in matavfall och restavfall åtskilt.
  • Se till att farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Du får gärna ge hyresgästerna möjlighet att lämna utsorterat avfall, som tidningar, förpackningar, elavfall, batterier och ljuskällor.

Avfallshanteringen är en viktig del av boendemiljön

Om ett avfallsutrymme är lättillgängligt, upplyst, ventilerat och städat blir de boende mer benägna att göra rätt. Det har under åren tillkommit allt fler material som ska sorteras ut. Det ställer nya krav på utrymmen för avfallshantering. Utrymmena bör gradvis anpassas till denna förändring.

Mer information om hur avfallsutrymmen ska utformas hittar du här:

Boverket — driftutrymmen

Avfall Sverige — handbok för avfallsutrymmen

Kontakta våra rådgivare inom avfallshantering

Telefon 046- 359 53 28

Telefon 046-359 57 23

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?