Länk till startsidan

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mot betalning krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen. Detta måste du ha för att få servera såväl till allmänheten som i ett slutet sällskap.

Ansök om serveringstillstånd, anmäl serveringsansvarig samt ändringar

Du ansöker enkelt om serveringstillstånd med vår e-tjänst. Du som har ett tillstånd kan anmäla nya serveringsansvariga eller ansöka om ändringar i ditt tillstånd med vår e-tjänst.


Ansök om serveringstillstånd, anmäl serveringsansvarig och ändringar här

Du börjar med att ansöka om det tillstånd som behövs för den verksamhet eller tillställning det gäller. Tänk på att din ansökan måste undertecknas av en behörig firmatecknare för organisationen som söker tillståndet. Du ska även bifoga ett kvitto som visar att du har betalt in prövningsavgiften.

Ansökan om permanent tillstånd Pdf, 330 kB.

Ansökan om tillfälligt tillstånd Pdf, 2 MB.

Blankett meritförteckning Pdf, 263 kB.

Blankett tillsynsavgift Pdf, 239 kB.

När vi har tagit emot din ansökan om serveringstillstånd gör vi en bedömning av vem eller vilka i er organisation som behöver göra kunskapsprovet, eller om någon person inte behöver göra provet.

Kunskaper i alkohollagen

Du måste ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen för att få ett serveringstillstånd. Detta gäller för alla i din organisation som är inblandade i och som har inflytande över serveringen. Det kostar 1 200 kronor per tillfälle att göra kunskapsprovet.

Kunskapsprovet är webbaserat och har tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

Praktisk information till provet

Du skriver kunskapsprovet på tillståndsmyndigheten. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och resultatet skickas till oss på tillståndsenheten.


Provet är uppdelat i fyra områden:

 • alkoholpolitik
 • bestämmelser om servering
 • bestämmelser om tillsyn
 • bestämmelser om mat och utrustning.

Provet består av mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att bli godkänd behöver du få minst 75 procent rätta svar inom varje områdesdel i provet. Du får inte använda dig av några hjälpmedel, och du har högst 90 minuter på dig att genomföra provet. Klarar du inte provet första gången, har du möjlighet att göra två omprov. Om du inte klarar provet på tre försök kommer vi att avslå din ansökan om serveringstillstånd.


I vissa fall kan du få göra ett muntligt prov istället. Detta gäller om du

 • inte kan något av språken som provet ges på
 • kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter
 • har andra särskilda skäl

Kontakta tillståndsenheten om du vill skriva kunskapsprovet på ett annat språk än svenska eller om du behöver tolk. Tolken som anlitas behöver vara auktoriserad.

Kurser och utbildningar

Här finns förslag på utbildningsföretag som anordnar krögarutbildningar, som kan vara till hjälp och nytta för dig som ska driva restaurang med serveringstillstånd. Det går inte ersätta kunskapsprovet med att gå krögarutbildning, men en utbildning kan i många fall vara en god förberedelse inför provet.

Niagara - kurs i alkohollagen
Krogarna - utbildningar

Undantag till provet

I vissa fall behöver du inte göra ett kunskapsprov.

Detta gäller:

 • Dig som redan har ett gällande serveringstillstånd minst motsvarande den aktuella ansökan och som inte har några anmärkningar på verksamheten.
 • Dig som under de senaste fem åren har avlagt godkänt prov.
 • Dig som endast vid ett enstaka tillfälle (en gång någonsin) ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap.

De beräknade handläggningstiderna nedan bygger på vilken tid det normalt brukar ta att handlägga ett ärende från det att vi har tagit emot en komplett ansökan.

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 4–6 veckor.
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 4 veckor.
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 14 dagar.

Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd med kortare varsel än riktlinjerna ovan, kontakta oss på tillståndsenheten innan du skickar in din ansökan. Detta gäller även om du har intresse av att få ett beslut i särskilt god tid.

Du har möjlighet att överklaga ett beslut om serveringstillstånd om du inte är nöjd med det.

Överklaga ett beslut

Då behövs serveringstillstånd

Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas:

 • Vin
 • Starköl
 • Sprit
 • Andra jästa alkoholdrycker som cider
 • Alkoholdrycksliknande preparat.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd, till exempel:

 • Stadigvarande till allmänheten.
 • Tillfälligt till allmänheten.
 • Stadigvarande till slutet sällskap.
 • Tillfälligt till slutet sällskap.
 • Cateringtillstånd.
 • Provsmakningstillstånd.

Kontakta oss på tillståndsenheten om du behöver mer information om de olika typerna av tillstånd.

Vilka krav ska jag uppfylla för att få ett serveringstillstånd?

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla våra höga lämplighetskrav och visa att du kommer att sköta serveringen enligt alkohollagens regler. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både organisationen som söker tillståndet och av de personer som ingår i organisationens ledning.

För att vara lämplig ska du

 • Generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott.
 • Ha en välskött ekonomi och inte ha några skatteskulder eller en historik av restföringar hos Kronofogden.
 • Inte ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.

Du ska även

 • Kunna visa skriftlig dokumentation över hur du har finansierat ditt inköp av restaurangverksamheten. Du ska kunna visa dels pengarnas ursprung, dels att du har anskaffat kapitalet på ett legitimt sätt.
 • Visa att du har kunskaper i alkohollagen genom att avlägga ett kunskapsprov i kommunen där du söker tillstånd.

När du inte behöver tillstånd

I undantagsfall behöver du inte ett serveringstillstånd, om du uppfyller alla tre punkter nedan.

 1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Det kan alltså inte röra sig om till exempel en fest som återkommer varje år. Det kan inte heller vara en fest som vem som helst kan anmäla sig till även om detta sker i förväg och det upprättas en gästlista.
 2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagare än kostnaden för inköp av dryckerna. Gästerna betalar inget för mat, underhållning, entré eller något annat. Alkoholdryckerna kan endast köpas in på Systembolaget.
 3. Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Det är ovanligt att den som planerar att hålla en fest och ta betalt för alkoholen, uppfyller alla krav för undantag från serveringstillstånd. Om du är osäker på om du uppfyller alla krav, kontakta gärna oss på Tillståndsenheten för att få råd. Om du chansar riskerar du att göra dig skyldig till brott mot alkohollagen.

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna en restaurangrapport över din försäljning av alkoholdrycker. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari–december för året som gått (rapportåret). Senast 1 mars året efter rapportåret ska Folkhälsomyndigheten ha fått din restaurangrapport.

Hur du lämnar restaurangrapporten

Restaurangrapporterna skickas ut av oss på tillståndsenheten i december och rapporteringen ska vara gjord senast den 1 mars året efter. Rapporteringen görs digitalt hos Folkhälsomyndigheten. Anvisning om hur detta går till och inloggningsuppgifter finns med i utskicket från oss.

Uppgifterna påverkar din tillsynsavgift

Vi använder uppgifterna i restaurangrapporten för att bestämma vilken tillsynsavgift du ska betala.

Tillsyn

När du har fått ditt tillstånd kommer vi på tillståndsenheten och/eller polisen göra tillsyn på din restaurang för att kontrollera att serveringen följer alkohollagen. Det är du som tillståndshavare eller din utsedda serveringsansvariga personal, som ansvarar för att ge information och underlätta vid ett tillsynsbesök.

Vid tillsyn kontrolleras bland annat att det är ordning och nykterhet i serveringen, att ingen under 18 år serveras alkohol, att kassaregister och personalliggare sköts korrekt och att nödutgångarna är fria. Tillståndshavaren ansvarar även för att det är god ordning utanför restaurangen till exempel om det finns en kö in eller om gäster annars uppehåller sig utanför.

Om tillståndsenheten

Tillståndsenheten samarbetar med restaurangbranschen, studentorganisationerna och andra myndigheter, för att bidra till att skapa goda nöjes- och boendemiljöer för lundabor och besökare. Vårt mål är att stadens restauranger och nöjesställen ska präglas av god miljö, ansvarsfull alkoholservering och vara trygga för alla som besöker dem.

Vi utbildar serveringspersonal för att förhindra diskriminering och att det förekommer servering av alkohol till minderåriga eller berusade gäster. Därutöver arbetar vi aktivt med att motverka att oseriösa aktörer förknippas med Lunds nöjesliv. Detta gör vi genom att kontrollera tillståndshavares lämplighet, och vi arbetar tillsammans med Skatteverket för att motverka svarta pengar och svart arbetskraft i restaurangbranschen.

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson
Telefon: 046-359 76 03
E-post: karolina.wasteson@lund.se

Karin Stiverius Lundqvist

Telefon: 046-359 94 52

E-post: karin.stiveriuslundqvist@lund.se

Peter Mijdema
Telefon: 046-359 95 61
E-post: peter.mijdema@lund.se

Wojciech Goralczyk, arbetar deltid
Telefon: 046-359 98 41
E-post: wojciech.goralczyk@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?