Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Avgifter för serveringstillstånd

Du betalar en avgift när du ansöker om serveringstillstånd och vid ändringar i ditt tillstånd. Varje år betalar du också en tillsynsavgift, som är baserad på din omsättning året innan.

Avgift för serveringstillstånd

Avgifter för serveringstillstånd

Tillstånd

Pris

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

10 000 kr

Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd

10 000 kr

Ansökan om stadigvarande provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe

10 000 kr

Ansökan om stadigvarande gemensamt serveringsutrymme

5 000 kr

Ansökan om tillfälligt gemensamt serveringsutrymme. Pris per dag

3 000 kr

Ansökan om tillfälligt gemensamt serveringsutrymme, mer än en dag under sammanhållet arrangemang

4 500 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, en dag *

-

1. för den som har stadigvarande serveringstillstånd

3 000 kr

2. övriga

4 500 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, mer än en dag under sammanhållet arrangemang *


1. för den som har stadigvarande serveringstillstånd

4 500 kr

2. övriga

6 000 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, per dag *

1 400 kr

Ansökan om ändring i stadigvarande tillstånd

5 000 kr

Ansökan om tillfälligt förändrat serveringstillstånd till allmänheten, per dag

2 500 kr

Ansökan om tillfälligt förändrat serveringstillstånd till slutet sällskap, per dag

1 400 kr

Ansökan från partihandlare om tillfälligt provsmakningstillstånd, en dag *

4 500 kr

Ansökan från partihandlare om tillfälligt provsmakningstillstånd, mer än en dag under sammanhållet arrangemang *

6 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse 50 procent eller mer

10 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse upp till 49 procent

5 000 kr

Anmälan om nya personer med betydande inflytande i studentorganisation – årsavgift

5 000 kr

Anmälan om cateringlokal

300 kr

Anmälan om kryddning av snaps

500 kr

Anmälan om provsmakning från den som har serveringstillstånd

avgiftsfritt

Avgift för avläggande av kunskapsprov per provtillfälle

1 200 kr

Enklare förändringar

1 000 kr

*inklusive tillsyn

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Fasta avgifter

Avgift

Pris

Fast tillsynsavgift per tillstånd och år

4 000 kr

Utökad serveringstid kl 01–02

1 000 kr

Utökad serveringstid kl 02–03

2 000 kr

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport

500 kr

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport

500 kr


Rörliga avgifter

Avgiftsklass

Alkoholomsättning

Pris

Avgiftsklass 0

0–100 000 kr

2 000 kr

Avgiftsklass 1

100 001–250 000 kr

4 000 kr

Avgiftsklass 2

250 001–500 000 kr

6 000 kr

Avgiftsklass 3

500 001–1 000 000 kr

8 000 kr

Avgiftsklass 4

1 000 001–2 000 000 kr

9 500 kr

Avgiftsklass 5

2 000 001–4 000 000 kr

11 500 kr

Avgiftsklass 6

4 000 001–6 000 000 kr

13 000 kr

Avgiftsklass 7

6 000 001–8 000 000 kr

15 000 kr

Avgiftsklass 8

8 000 001–12 000 000 kr

17 000 kr

Avgiftsklass 9

12 000 001–

19 000 kr

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson
Telefon: 046-359 76 03
E-post: karolina.wasteson@lund.se

Karin Stiverius Lundqvist

Telefon: 046-359 94 52

E-post: karin.stiveriuslundqvist@lund.se

Peter Mijdema
Telefon: 046-359 95 61
E-post: peter.mijdema@lund.se

Wojciech Goralczyk, arbetar deltid
Telefon: 046-359 98 41
E-post: wojciech.goralczyk@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?