Länk till startsidan

Rökfria miljöer

Rökförbud gäller i alla offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar såväl inomhus som utomhus. Det gäller all typ av rökning, det vill säga även e-cigaretter, vattenpipor och örtprodukter för rökning.

Här är det förbjudet att röka

De rökfria miljöerna som regleras i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter:

 • Skolor, förskolor och fritidshem både inomhus och utomhus
 • Lokaler för hälso-och sjukvård
 • Kollektivtrafiken, i lokaler som används av den som reser samt områden i anslutning till perronger, busshållplatser och taxizoner.
 • Caféer och restauranger samt tillhörande uteservering.
 • Inhägnade idrottsplatser och arenor utomhus
 • Lekplatser utomhus som allmänheten har tillträde till
 • Lokaler öppna för allmänhet - banklokaler, butiker, biografer, väntsalar och så vidare.
 • Hotell och likande
 • Entréer till restauranger, butiker, tågstationer samt lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård: I lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.

Produkter som omfattas av kraven

 • Röka tobak, ex cigaretter
 • Elektroniska cigaretter
 • Örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar.
 • Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)

Vem ansvarar för att förbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs, nämligen ägaren eller den som på annan grund (exempelvis i egenskap av hyresgäst eller arrendator) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.
På en lekpark som allmänheten har tillträde till är det exempelvis vanligen kommunen som har ansvar för att se till att rökförbudet följs och när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Det är dock endast poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer.
Ansvarig ska även se till att askkoppar inte finns inom området för rökförbudet men ansvarig behöver inte markera ut en tydlig gräns för rökförbudet eller hänvisa till en annan plats.

Folkhälsomyndigheten om rökfria utomhusmiljöer

Folkhälsomyndigheten om rökfria bostäder


Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?