Länk till startsidan

Försäljning av tobak

Du behöver söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter hos oss på kommunen. Du behöver också meddela oss om du gör ändringar i ägandeförhållande eller styrelse, samt om du slutar att sälja tobak.

Ansök om tillstånd för att sälja tobak

Så här gör du för att ansöka:

1. Ansök om försäljningstillstånd

Här kan du läsa om hur du ansöker om tillstånd för att sälja tobak.
Anvisningar tillståndsansökan tobak Pdf, 288 kB.

Ansökan om försäljningstillstånd tobak Pdf, 241 kB.

Bilagor till ansökan eller anmälan tobak Pdf, 278 kB.

2. Betala in ansökningsavgiften

Du betalar in ansökningsavgiften 8 800 kronor på bankgironummer 237-6440.

3. Bifoga detta med din ansökan

  • Kvitto på betald ansökningsavgift.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket som inte får inte vara äldre än sex månader. Om du söker för enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.
  • Fullmakt – om ombud anlitas behöver fullmakt bifogas.
  • Ägarförhållanden.
  • Köpe-/arrendeavtal bifogas om du tagit över befintlig verksamhet.
  • Redogörelse för kostnader och finansiering.

4. Egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram tobak Pdf, 222 kB.

Handläggningstiden från det att du lämnat in alla handlingar som ingår i ansökan, är cirka fyra veckor efter att vi fått in en fullständig ansökan.

Krav för att få sälja tobak

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i lagen om tobak och liknande produkter. Du får inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister eller vara misstänkt för allvarlig brottslighet.

Du behöver även följa dessa krav:

  • Du genomför egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration.
  • Ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp och gör ålderskontroll.
  • Personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler.
  • Förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Tillstånds- och tillsynsavgifter tobak

Kommunen tar ut en självkostnadsavgift för din ansökan om tobaksförsäljning.

Avgifter för tillstånd och tillsyn tobak

Tillstånd

Pris

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

8 800 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn

6 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden upp till 49%

4 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden med 50% eller mer

7 000 kr

Ansökan eller anmälan om enklare förändringar

1 000 kr

Årlig tillsynsavgift för försäljning av tobak

6 000 kr

Ändringar i ditt tobakstillstånd

Anmälan övriga ändringar tobak Pdf, 174 kB.

Avanmälan tobaksförsäljning Pdf, 205 kB.

Anmälan ändringar styrelse eller ägare tobak Pdf, 280 kB.

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson
Telefon: 046-359 76 03
E-post: karolina.wasteson@lund.se

Karin Stiverius Lundqvist

Telefon: 046-359 94 52

E-post: karin.stiveriuslundqvist@lund.se

Peter Mijdema
Telefon: 046-359 95 61
E-post: peter.mijdema@lund.se

Wojciech Goralczyk, arbetar deltid
Telefon: 046-359 98 41
E-post: wojciech.goralczyk@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?