Länk till startsidan

Folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel

För att få sälja folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Gör en anmälan för att sälja tobaksfria nikotinprodukter

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 258 kB.

Du behöver göra en anmälan till oss på Lunds kommun för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen reglerar försäljningen för att minska de hälsorisker som ett bruk av tobaksfria nikotinprodukter kan medföra.

När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe.

Gör en anmälan för att sälja folköl och e-cigaretter

Anmäl försäljning av folköl och e-cigaretter Pdf, 342 kB.

När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig. Du betalar en årlig tillsynsavgift till oss för försäljningen.

Krav för att få sälja folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter behöver du följa ett antal krav. Kraven handlar om hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för köp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler.

Egenkontrollprogram försäljning tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 881 kB.

Egenkontrollprogram försäljning e-cigaretter Pdf, 242 kB.

Egenkontrollprogram försäljning av folköl Pdf, 1 MB.

Receptfria läkemedel

Om du vill sälja eller ska sluta sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till Läkemedelsverket, enligt lag (2009:730).

Receptfrihandel utanför apotek, information från Läkemedelsverket

Lunds kommun utövar kontroll över försäljning av receptfria läkemedel och rapporterar brister till Läkemedelsverket. Därför tar vi ut en kontrollavgift för detta.

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifter

Försäljningstyp

Pris

Försäljning av folköl

2 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

2 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 000 kr

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

2000 kr

Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

3 000 kr

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

3 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

3 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

3 700 kr

Anmäl ändringar

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till oss så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Vi debiterar tillsynsavgift fram till den tidpunkt då din anmälan kommer in till oss på kommunen.

Anmälan upphörande av försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 287 kB.

Anmälan av ändrade ägarförhållande vid försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 280 kB.

Kontakta tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare

Karolina Wasteson
Telefon: 046-359 76 03
E-post: karolina.wasteson@lund.se

Karin Stiverius Lundqvist

Telefon: 046-359 94 52

E-post: karin.stiveriuslundqvist@lund.se

Peter Mijdema
Telefon: 046-359 95 61
E-post: peter.mijdema@lund.se

Wojciech Goralczyk, arbetar deltid
Telefon: 046-359 98 41
E-post: wojciech.goralczyk@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?