Länk till startsidan

Påverka i Lund

Vi hjälper dig, som är 12–25 år, att få ökat inflytande och delaktighet. Genom olika arrangemang får du hjälp med hur du kan påverka, driva projekt, söka pengar eller engagera dig i det du brinner för.

Ungdomsting - två ungdomar och en jordglob.

Hur du kan påverka och göra skillnad

Vi på Lunds Unga Röster finns här för att stötta dig som vill göra skillnad. Detta kan vi göra genom att hjälpa dig att få kontakt med rätt personer och ger dig tips på hur du kan påverka. Vi fungerar också som en hjälpande hand och ser till att politiker och unga kan mötas, diskutera och samarbeta i olika frågor.

Ungdomsbuden hjälper dig

Ungdomsombuden är unga vuxna som jobbar för att öka ungas inflytande och delaktighet i lunds kommun. De finns med i olika processer i kommunen och ser till att du tillsammans kan vara med och påverka.

Lund är bra men vi kan bli bättre

En rapport om hur ungdomar upplever Lund och vad de anser borde bli bättre.

Här kan du läsa rapporten. Pdf, 2 MB.

Våra evenemang

Vi arbetar för att alla unga ska få göra sin röst hörd och ha inflytande i både små och stora frågor.

Viktiga datum i höst

Elevrådsdag: 26 september

Inflytandecafé: 20 oktober

Ungdomsting: 10 november

Läs mer om våra arrangemang via rubrikerna nedan.

Ungdomstinget är vårt äldsta forum där vi välkomnar alla mellan 12–25 år. Forumet planeras och genomförs av unga själva och det är öppet för alla att vara med. Ungdomstingen sker på skoltid, oftast förmiddagar och innehåller föreläsningar, workshops och möjlighet att träffa organisationer, föreningar, politiker, tjänstepersoner och unga från andra skolor i Lund.

Kolla in filmen från vårt sextionde Ungdomsting

Inflytandecaféet är ett forum där du praktiskt kan tycka till om samhället genom olika workshops och pyssel tillsammans med politiker, beslutsfattare och andra unga från Lund. Inflytandekaféerna riktar sig till dig med erfarenhet av att gå i särskola.

Vad händer på ett Inflytandecafé?

Inflytandecaféerna är ett forum där du kan träffa nya vänner, fika, prata om viktiga saker och komma med nya idéer som kan påverka ditt liv. Du kan även prova på praktiska aktiviteter på olika workshopsstationer. Att vara med i en forumteater eller prova street art eller pärla åsiktsarmband är lika mycket demokrati som att kontakta en politiker eller vara ordförande på det formella mötet på Ungdomstinget.

Grafisk facilitering

På Inflytandekaféerna använder vi oss av metoden grafisk facilitering som handlar om att rita upp ungdomarnas åsikter på en stor tavla.
Den grafiska faciliteringen är en metod för att förstå demokrati genom att faktiskt se den växa fram i bildform. Alla barn och unga kan inte läsa och då kan bilder vara ett bättre sätt att förmedla innehåll på. Genom att ungdomarna på kaféet får tala om vad som är viktigt för dem och vad de vill påverka skapar vi tillsammans en bild av demokrati. Efter kaféet används tavlan i påverkansarbete.

Elevrådsdagen riktar sig till dig som är engagerad i elevdemokrati. På våra elevrådsdagar bjuder vi in unga som är aktiva i elevdemokratin på alla skolor i Lund. Här erbjuder vi workshops och föreläsningar som har fokus på skola eller som på annat sätt är extra aktuella för rådsaktiva. Här passar vi också på att bjuda in politiker och tjänstepersoner som jobbar med skolfrågor på ett eller annat sätt för dialog.

Alla unga

Lunds kommun har sedan början av 2000-talet arbetat med ungdomsinflytande och att unga ska få större möjlighet att påverka i kommunen. I Alla Unga blev målet att skapa plattformar där även unga med intellektuell funktionsnedsättning, eller de som går i anpassad skola, kunde påverka och göra sin röst hörd, samt att på olika sätt nå ut med information till eleverna i anpassad skola.
Här kan du läsa mer om Alla unga och om inflytande och delaktighet. Pdf, 9 MB.

Unga röster-gruppen

Är du den Unga rösten som Lund behöver? Vill du vara med och göra en faktisk förändring i Lund? Då ska du söka till Unga röster-gruppen. Som medverkande i gruppen kommer du jobba tillsammans med andra ungdomar och Ungdomsombuden med ett eller flera uppdrag som rör ungas delaktighet och inflytande. Uppdragen innefattar:

  • Evenemangsplanering
  • Kommunikation/marknadsföring och återkoppling
  • Dialog med direktören
  • Rådgivande insatser

Arbetet med uppdragen är betalt och kommer arvoderas i slutet av varje termin. Använd din unga röst för att göra Lund ännu bättre.
Här gör du din ansökan

Så kan du påverka

Det finns flera sätt du kan påverka utvecklingen i kommunen:

Lämna ett Lundaförslag eller rösta på ett förslag

Kontakta våra förtroendevalda politiker i kommunen

Rösta i valet (om du har fyllt 18)

Kontakt

Ungdomsbud: Emma lewin

Telefon: 046-359 9825

E-post: emma.lewin@lund.se

Ungdomsombud: Nelly Samuelsson

Telefon: 046-359 9183

E-post: nelly.samuelsson@lund.se

Lunds unga röster på Instagram

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?