Länk till startsidan

Källbyområdet – Höjeådalen

Från Sankt Larsparken till järnvägsbron.

Till området kan du ta dig vandrande, cyklande eller med stadsbuss. Olika bussar går till Sankt Larsparken, respektive Källbybadet. Man är inte bunden att använda samma hållplats för dit- och hemresan. Detta ger möjligheter att lägga upp turen så att det passar ålder och tid för utevistelsen.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.
Det går också utmärkt att fortsätta vandra längs Höje å nedströms från Källby, förbi avloppsreningsverket
och dess dammar, till Värpinge och Rinnebäcksravinen.

Källbyområdet – Höjeådalen på kartan.

Om man börjar vandringen i Sankt Larsparken följer stigen västerut längs Höje å hittar man en håvningsplattform, en grillplats med bänkar och en fin utsiktsplats över ån precis innan en grind. När vi går genom grinden så lämnar vi parken bakom oss och en stor betesmark öppnar sig.
Ån slingrar sig mjukt och inbjudande genom landskapet. Några gamla pilar står kvar vid brinken och lutar sig trolskt över ån. Här känner man verklig närkontakt med ån.
Södra sidan har tät vegetation och bildar sommartid en grön vägg. Norra sidan är lättvandrad med iordningställd stig. Vänder man sig mot norr ser man Klostergårdens bostadsområde som nu har expanderat med flera nya hus närmare ån. Här finns också en stig som man ibland kan behöva använda när vattenståndet är högt och stigen närmast ån är översvämmad.

Håvning och andra aktiviteter

På flera ställen längs ån finns det möjligheter att rasta. Ca 100 m från grinden finns ett trädäck som kan vara till nytta vid håvning, fiske och andra vattenstudier. Men det går bra att håva eller meta varhelst man kommer till. Bäst är chansen att hitta smådjur bland vattenväxter där vattnet inte är så strömt. Se upp – strandbrinken blir lätt lerig och hal! Låt t.ex. eleverna sortera alla djur de hittar i små burkar. Genom att det bara får vara en art i varje burk, tvingas man studera djuren noga redan från början. Samtidigt blir det ett mått på mångfalden i vattendraget. Hur många olika djur kan ni hitta? En spännande undersökning är t.ex. att jämföra mångfalden här med hur många djur man kan hitta strax nedströms avloppsreningsverket. Sträckan längs ån och betesmarken lämpar sig förutom för vattenstudier även för fågelskådning och bilddokumentation. Området är också mycket lämpligt för värderingsövningar. Här ska många natur- och samhällsintressen samsas.

Gå till vår pedagogiska aktivitet Vattenhåvning för håvningsmetodik.

En bild på ett trädäck med staket vid en å.
Håvningsstation

Fågelstudier

Det brukar vara gott om kråk- och måsfåglar att studera i området. Vad håller de på med just vid denna årstid? Flera gräsänder håller till i ån, och man hittar ibland fjädrar som de tappat vid ruggningen. Vår och försommar kan man se strandskator leta efter mat ute på åkrarna söder om ån. Var kan denna havsstrandsfågel ha sitt bo någonstans? Då och då flyger en stor häger eller vråk över vattnet och betesmarken, och under hösten ser man ofta flockar av ärlor och piplärkor rasta här.
När man fortsätter vandringen, lämnar betesmarken och går över en liten grusväg, kommer man till ett område med helt annorlunda vegetation. Det växer flera arter av träd och buskar, högväxta örter och gräs. Ofta hörs näktergalen sjunga under vår och försommar i buskagen. Passa också på att lära er skilja på bofinkens och lövsångarens läten här under åren. Här finns ytterligare en grillplats med bänkar att rasta vid. Det finns även ett trädäck ut över ån med bänkar där det är mysigt att rasta. Ytterligare längre fram mot järnvägsbron ligger ett koloniområde. Under höstterminen är här bra att titta på småkryp genom att slaghåva och förnasålla. Här finns också rikliga möjligheter att studera frön och frukter och dess spridning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?