Länk till startsidan

Studera dagfjärilar

Fjärilar är djur som de flesta av oss lägger märke till när de flyger förbi med sina vackra och ofta färggranna vingar. Den första fjärilen på våren ger hopp om varmare tider. Fjärilarna tillhör insekterna.

Lämplig årstid: vår / sommar / höst

En nässelfjäril sitter på en blomma

I Sverige finns det 2700 arter av fjärilar, men de flesta av dem ser vi sällan eftersom de är aktiva på natten. De vi oftast ser är så kallade dagfjärilar som det finns cirka 120 arter av i Sverige.

Dagfjärilens livscykel

Fjärilar lever sitt liv i olika stadier. Alla genomgår en fullständig förvandling från ägg, till larv, till puppa och färdig fjäril. På sommaren parar sig fjärilarna med varandra och sedan lägger honan ägg på en värdväxt. Efter att parningen ägt rum dör honan och hannen efter några veckor. Äggen kläcks och larverna börjar äta på växten. Larverna ömsar skinn när de växer sig större. När larverna är tillräckligt stora letar de upp en bra plats att förpuppa sig på.

Puppan kan hänga på en gren eller grässtrå eller ligga i marken. Puppan äter ingenting. Inne i puppan sker det en förvandling. Ur puppan kryper det sedan ut en fjäril med vingar, ben och sugsnabel på kroppen. Nu gäller det för fjärilen att hitta nektarrika blommor för att få energi till att hitta en partner att para sig med.

Illustration över fjärilens livscykel

Anlägg en fjärilsrestaurang och en barnkammare

I dag minskar fjärilarna i Sverige och man kan göra en insats för fjärilarna genom att anlägga en fjärilsrestaurang. Fjärilar äter nektar från blommor. Fjärilen landar med hjälp av sina sex ben på blomman och sticker ner sin sugsnabel i blomman. Har du studerat fjärilens ben någon gång?

Växter som luktar gott och som är färggranna lockar till sig fjärilar. Anlägg en fjärilsrestaurang på skol- eller förskolegården med hjälp av t.ex. buddleja (även kallad fjärilsbuske), lavendel, timjan, oregano och pärlhyacint.
Plantera växterna i klungor i ett soligt läge eftersom fjärilar gillar när det är varmt. Under varma dagar behöver fjärilar dricka. Ett grunt fågelbad med flacka kanter ger fjärilarna möjlighet att landa och dricka.

Att anlägga barnkammare till fjärilarnas larver är ett annat sätt att hjälpa fjärilarna. Låt en hörna av skol- eller förskolegården vara lite som vild natur med höga nässlor, tistlar och mjölkört. I Fjärilshandboken, utgiven av Naturskyddsföreningen, finns många tips om hur man lockar fjärilar till sin gård. Boken innehåller även fakta om fjärilars ekologi. Tyvärr finns den inte att köpa just nu, prova att låna på biblioteket eller leta på bokantikvariat.

Bygg en fjärilsholk

De första dagfjärilarna man ser om våren är de arter som övervintrar som vuxna. Citronfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel och vinbärsfux övervintrar som fullvuxna individer. När det börjar bli kallt på hösten söker dessa arter efter en övervintringsplats som är frostfri. Har fjärilen tur hittar den en vind eller ett gammalt ihåligt träd eller ett träd med djupa fåror i barken som den kan sitta mellan. Idag finns det inte så väldigt många ihåliga träd vilket försvårar för dessa fjärilar. Man kan hjälpa fjärilarna genom att bygga en övervintringsholk till dem.

Se ritning på fjärilsholk i vår pedagogiska aktivitet Bygg bon för vilda djur.

Det finns också fjärilar som flyttar till Sverige under sommaren. Amiralfjärilen flyger från Sydeuropa och tistelfjärilen flyttar från Nordafrika.

Studera fjärilar i fält

Man kan fånga fjärilar med håv och sedan studera dem med lupp. Var försiktig när du håvar fjärilar. Deras vingar är mycket känsliga för beröring. Fjärilshåvar finns att köpa från läromedelsfirmor men går också att tillverka själv.

Biotopia har tagit fram det pedagogiska materialet Forska om fjärilar.

Ett annat sätt är att titta på fjärilarna är med kikare. Då stör man fjärilarna allra minst. Ta reda på vilket det kortaste avståndet är som du kan titta på fjärilen med kikaren och fortfarande få skärpa i bilden, eftersom det är olika närgräns på olika kikarmodeller.
Att fotografera fjärilar med digitalkamera är en riktig utmaning, men kul. När ni studerar fjärilar kan det vara kul och se om ni lyckas hitta olika arter av fjärilar.

Artportalen är en databas där man kan rapportera och titta efter fynd som gjort på olika platser i Sverige.

Ni kanske blir så fjärilsintresserade att skolan/förskolan själv vill delta i Miljöövervakningen av dagfjärilar i Skåne. Till denna söker man ideella krafter som vill ställa upp och inventera. Inventeringen sker antingen på en speciell plats, det kan t.ex. vara skol- eller förskolegården, eller genom att följa en slinga som man ofta besöker på sina utedagar.

Miljöövervakningen av dagfjärilar i Skåne.

Föd upp fjärilar

Att föda upp fjärilar är väldigt intressant då man får tillfälle att följa fjärilen från larv till fullt utvecklad fjäril. Under våren kan man hitta fjärilslarver ute på en värdväxt som man tar med hem och lägger i en burk med lock. Leta på nässlor som står i klungor. Där ni hittade larverna kan ni ta mat till dem också, larverna vill ha färsk mat. De fjärilslarver som lever på nässlor är nässelfjäril, påfågelöga, vinbärsfuks, amiral och tistelfjäril.

Läs mer om hur man föder upp fjärilslarver på Sveriges Entomologiska Förening - Föda upp fjärilar.

Boktips

  • Svenska Fjärilar - En fälthandbok (Albert Bonniers Förlag) innehåller fotografier av fjärilar så som man ser dem i fält, utbredningskartor och fakta om varje art.
  • Fältnyckeln - Dagfjärilar (Artdatabanken, SLU) har tecknade fjärilar och en del larver, samt fakta om förekomsten för varje art samt bredningskartor.
  • Dagfjärilar i Skåne (utgiven av Länsstyrelsen i Skåne län) är en fälthandbok med tecknade bilder och faktatext om varje fjärilsart som förekommer i Skåne.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?