Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stöd till publika idrottsarrangemang

Föreningar och andra aktörer som skapar idrottsutbud i Lund där upplevelsen står i centrum kan söka bidrag för publika arrangemang. Här hittar du allt du behöver veta om kriterier, ansökningsdatum och återrapportering.  

Illustration i rosa och lila med händer, mikrofon, högtalare och pensel.

Kvalitet och allmänintresse

Syftet med bidraget är att möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Stödet är till för korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt.

Värdegrund

Innan du söker ber vi dig läsa igenom värdegrunden för alla våra bidrag.

Värdegrund för bidrag och stöd

Så här bedömer vi din ansökan

Kvalitet

Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, samt de kompetenser och den erfarenhet som finns i organisationen.

Publikarbete

Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det förväntade publika genomslaget.

Ekonomisk bärighet

Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, bland annat bredden på finansieringen.

Brett utbud

Detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in.

Kriterier för att få projektbidrag

 • Du kan söka bidraget oavsett om du är en organisation eller en enskild utövare.
 • Arrangemanget är öppet för allmänheten och som vänder sig till en publik, till exempel turneringar, tävlingar, cuper, mässor eller visningar.
 • Arrangemanget håller hög kvalitet och som ger medborgarna tillgång till idrott och har anknytning till Lund.
 • Tänk även på att det finns en värdegrund och generella regler som gäller för alla våra bidragsformer. Dessa hittar du här (länk).

Det här kan du inte få projektbidrag för

 • Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
 • Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
 • Projekt med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.
 • Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
 • Utrustning och investeringar som efter projektet tillfaller dig eller din organisation.
 • Projekt inom utbildning eller forskning.
 • Renodlade pedagogiska projekt som till exempel kan bedrivas i studiecirkelform istället.

Att ansöka om projekbidrag flera gånger

Bidrag till publika idrottsarrangemang kan inte beviljas till samma projekt mer än en gång. Liknande projekt går bra, men vi vill att det ska finnas en utveckling i projektet.

Ansökningsperioder

Du kan ansöka om stödet mellan januari och november.

 1. Skriv din projektbeskrivning där du svarar frågor som (vad, hur, vem, var, varför).
 2. Gör en budget där du inkluderar alla kostnader, om du har intäkter samtidigt om du har fått eller om du har sökt andra stöd.
 3. Skapa en profil i vårt bidragssystem FRI.
 4. När du har fått inloggningen fyller du i ansökningsformuläret för projektbidrag.
 5. Ladda upp den kompletta projektbeskrivningen och budget för ditt projekt i systemet.
 6. Du får svar inom 8 veckor efter sista ansökningsdag.
 7. Ansökningarna bedöms av handläggare på kulturförvaltningen och en referensgrupp.

Indexförändring av medel för stöd till föreningslivet

I fastställande av årliga ramar för Ekonomi- och verksamhetsplan för Lunds kommuns nämnder och styrelser ingår förutsättningar för omräkning av prisnivå inför kommande år. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar årliga kostnader för stöd till föreningslivet efter erhållen förändringsnivå från kommunkontoret. Vid beslut om fördelning av ram för driftbudget fastställs kommande årsnivå för stöd till föreningslivet. Den bidragsberättigade verksamhetens omfattning, ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som denne söker bidrag för är sannolik.

Återbetalningsskyldighet vid ej genomförd aktivitet

bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av bidragsmottagaren.

Reglering av eventuella fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras innan något bidrag utbetalas.

Tillgänglighet

Föreningar ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler beakta tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler.

För dig som fått projektbidrag

Här samlar vi allt du behöver veta om återrapportering och utbetalningar.

Kontakt

Jörgen Wellsten, handläggare för stöd till idrott och ungdomsverksamhet
E-post: jorgen.wellsten@lund.se
Telefon: 046-359 51 81

Stöd till kulturarrangemang

Kulturföreningar och andra aktörer som skapar kulturutbud i Lund där upplevelsen står i centrum kan söka bidrag för publika arrangemang.

Publika kulturarrangemang

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?