Länk till startsidan

Kugghjulet 1 och 5

Pä Västerbro, söder om Öresundsvägen, planeras för åtta kvarter med bland annat bostäder, butiker, kontor och förskola.

PÄ 12/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 juli 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med planen är att förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner genom att möjliggöra nya bostäder men också lokaler för till exempel butiker, kontor, förskola och äldreboende. Tanken är samtidigt att ta till vara på de kulturhistoriskt intressanta byggnadsdelarna.

Mer om Västerbros utveckling

Samrådshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Katarina Meier.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?