Länk till startsidan

Ny som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald i Lunds kommun! Som ny kan många frågor uppkomma. Här hittar du en del information som hjälper dig vidare.

Utbildningar för förtroendevalda

Du som förtroendeval har tillgång till webbaserade utbildningar, som du kommer att få information om samt inloggning skickad via e-post. Vid varje ny mandatperiod erbjuder vi flera utbildningar till samtliga förtroendevalda.

Utbildningsplattformen esTracer

Godkänn publicering av förtroendemannauppgifter

En kommunal myndighet kan utan samtycke publicera förtroendevaldas och anställdas titlar, namn, tjänstetelefonnummer, ansvarsområden och kommunala personliga e-postadresser.

Det är inte tillåtet att publicera hemadresser, hemtelefonnummer och privata e-postadresser utan samtycke.

Lån av läsplatta

Som förtroendevald får du låna en läsplatta där du kan hantera alla dina handlingar, läsa din e-post och hitta information på webben. Läsplattan lämnas ut till dig personligen för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag. Det är därför viktigt att den hanteras varsamt och enbart av dig själv.

Så hämtar du ut din läsplatta

Som invald i nämnd blir du kontaktad av IT-service för att låna en läsplatta när beslutet väl om val till nämnd är justerat. Som invald i kommunfullmäktige blir du kontaktad när länsstyrelsens beslut om omräkning inkommit till kansliet.

I samband med utdelningen får du skriva under ett låneavtal som beskriver hur du får använda läsplattan. Låneavtalet gäller per mandatperiod. Vid mandatperiodens slut, eller vid uppdragets upphörande återlämnas läsplattan.

Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare

Kontaktuppgifter till alla ledamöter och ersättare samt partibehörighet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i respektive nämnd hittar du på lund.se.

Sök efter politiker

Här finns också information om hur du kommer i kontakt med dina politikerkollegor.

Om du upptäcker felaktiga uppgifter eller att kontaktuppgifter saknas, hör av dig till kansliet på kommunkontoret.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?