Länk till startsidan

Hot och våld mot förtroendevalda

Det är inte helt ovanligt att hot och våld förekommer mot förtroendevalda, något som även kan ses som ett hot mot yttrandefriheten och vår demokrati.

Det är viktigt att all typ av hot och våld som du som förtroendevald eller dina närstående blir utsatta för kommer till polisens kännedom.

Kontakta därför polisen om du utsätts för hot eller våld. Vid icke akuta händelser, eller efter kontakt med polisen, kan du även kontakta kommunens säkerhetsenhet samt ditt parti för råd, stöd samt eventuella åtgärder.

Riktlinjerför att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda i Lunds kommunkoncern

Kontakta säkerhetsenheten

Håkan Nilsson, säkerhetschef
Telefon: 046-359 60 61
E-post: hakan.nilsson3@lund.se

Julia Casspe, säkerhetssamordnare
Telefon: 046-359 84 64
E-post: julia.casspe@lund.se

Politikernas trygghetsundersökning 2021

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

Brås undersökning Politikernas trygghetsundersökning 2021

Utbildningar och filmer om hot och våld

Filmserie om hot och våld

Hos SKR finns en filmserie om hot och våld. Filmerna har producerats inom ramen för SKRs överenskommelse med regeringen om stärkt stöd till jämställdhet och kvinnofridsarbete.

I den dramatiserade filmserien får du möta personer som blir utsatta för hot och hat i sin roll som förtroendevald. Spelfilmerna bygger på verkliga händelser. De ingår i ett arbete för att öka medvetenheten om politikers utsatthet och för att stärka förtroendevaldas villkor.

Till varje film finns det korta fakta och en diskussionsfråga.

Filmer om hot och våld, SKR

Utbildning: Utmaningar i det politiska samtalet

Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där den förtroendevalda själv väljer vad som ska hända. Samtalstonen i politiken riktar sig till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet.

Utmaningar i det politiska samtalet, SKR

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?