Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lämna ditt uppdrag som förtroendevald

Om du väljer att avsluta ditt uppdrag som förtroendevald före mandatperiodens slut ska det meddelas skriftligt.

Nämnd eller styrelse

Gäller din avsägelse uppdrag i nämnd, styrelse eller andra uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om kommer även din avsägelse att behandlas av kommunfullmäktige. Först när kommunfullmäktiges protokoll justerats kommer uppdraget formellt att avslutas.

Kommunfullmäktige

Gäller din avsägelse uppdrag i kommunfullmäktige kommer den att skickas vidare till länsstyrelsen för ny omräkning efter att den behandlats i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen översänder därefter beslutet till kommunkontoret. Först när länsstyrelsen beslutat om ny omräkning kommer uppdraget formellt att avslutas.

Avsluta ditt uppdrag i nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige

Jag vill avsluta mitt uppdrag

Lämna tillbaka läsplatta

Avslutas alla uppdrag i Lunds kommun ska din läsplatta omgående återlämnas så att den kan lämnas ut till den som efterträder. Kommunkontoret kommer kontakta dig när du avslutar dina uppdrag för att komma överens om återlämning av utrustning du haft i ditt uppdrag som förtroendevald.

Följande ska göras innan du lämnar tillbaka din läsplatta:

  • Säkerhetskopiera till iCloud
  • Stänga av Hitta min iPad
  • Nollställa och radera allt innehåll och inställningar

Nedan följer beskrivning på hur du utför dessa punkter:

Säkerhetskopiera till iCloud

1. Tryck på Inställningar

2. Tryck på iCloud i vänsterspalten

3. Tryck på Lagring, säkerhetskopiering

4. iCloud-säkerhetskopiering ska vara grön om den är påslagen.
Är den grå väljer du att slå på den. En ruta kommer upp där du får skriva in ditt lösenord tillditt Apple-ID.

5. Tryck på säkerhetskopiera nu.
6. Vänta tills säkerhetskopieringen är klar. Detta kan ta ett par minuter beroende på hur
längesen det är du säkerhetskopierade senast.

Stäng av Hitta min iPad

1. Tryck på Inställningar

2. Tryck på iCloud i vänsterspalten

3. Om Hitta min iPad är påslagen, grön, slå av den så den blir grå.

4. Bekräfta att du vill stänga av genom att skriva in lösenordet för ditt Apple-ID.

Nollställ och radera allt innehåll och inställningar

1. Tryck på Inställningar

2. Tryck på Allmänt i vänsterspalten.

3. Scrolla (bläddra) ner och tryck på Nollställ.

4. Tryck på Radera allt innehåll och inst.

5. Bekräfta att du vill nollställa läsplattan genom att slå in din 4-siffriga kod som du har för att låsa upp läsplattan.
6. Tryck på Radera på rutan som kommer upp för att starta nollställningen.
7. Tryck Radera på ytterligare en ruta som kommer upp. Nu ska den påbörja nollställningen av din läsplatta.
8. Ett äpple syns i bild en stund och sedan blir skärmen svart. Tryck på Hemknappen och om det står Hej med stora bokstäver är den nollställd och allt du hade sparat på den är borttaget.
9. Får du upp en ruta som ber dig slå in ditt lösenord för ditt Apple-ID har du glömt att stänga av Hitta min iPad. Tryck då avbryt och se beskrivning för hur du stänger av Hitta min iPad här ovan. När du stängt av Hitta min iPad kan du nollställa läsplattan på nytt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?