Länk till startsidan

Digital utrustning och Meeting Plus

Vi tillhandahåller förtroendevalda ledamöter och ersättare med en surfplatta och dess nödvändiga tillbehör för att tillgängliggöra digitala möteshandlingar. För digitala handlingar använder vi en webbapplikation som heter Meetings Plus.

Problem med din utrustning

Servicedesk är ditt stöd i IT-relaterade frågor. Det kan gälla felanmälan för utrustning, programvara och mycket annat som du behöver hjälp med. Spara servicedesks telefonnummer i din telefon.

Servicedesk: 046-359 50 19

Meeting Plus

Den metod som Lunds kommun använder för att distribuera digitala handlingar är via en plattformsoberoende webbapplikation som heter Meetings Plus. Meetings Plus är den ingång till det kommunövergripande ärendehanteringssystemet W3D3 som de förtroendevalda och tjänstepersoner som sitter med på mötet kan ta del av kallelse, handlingar och protokoll. Tänk på att vissa handlingar och ärenden kan innehålla sekretess/ känsliga uppgifter. Dessa ärenden och handlingar skall endast hanteras i Meetings Plus.

Vanliga frågor om Meeting Plus

Ditt användarnamn är samma som användarnamnet som du har blivit tilldelad av Lunds kommuns IT. Lösenordet till Meetings Plus är satt via W3D3 och synkat med Meeting Plus. Därför ska du alltid uppdatera lösenordet i W3D3 (inte via "Glömt lösenord?" i Meeting Plus).

Glömt lösenord

Om du är förtroendevald behöver lösenordet sättas av Servicedesk.
Kontakta Servicedesk för att få hjälp.

E-post: servicedesk@lund.se

Felanmäl detta till Servicedesk.

E-post: servicedesk@lund.se

Kontrollera uppkopplingen

Kontrollera att läsplattans uppkoppling mellan det mobila nätverket (Telia) och Wi-Fi (LND_MD) fungerar som det ska.

 • Under Inställningar på läsplattan ska Wi-Fi vara anslutet till LND_MD.
 • Om inte, tryck på LND_MD och ange användarens lösenord till Lunds kommun.
 • Tryck sedan på i:et på LND_MD för att kontrollera att Anslut automatiskt är påslaget.
 • Om det inte är påslaget så ska du slå på det genom att dra knappen till höger så att den blir grön.
 • Under Mobildata (fortfarande under Inställningar) ska knappen på Mobildata vara påslagen och det ska stå TELIA i övre vänstra hörnan på läsplattan.
 • Under Alternativ för mobildata (under Mobildata) finns något som heter APN-inställningar. Gå in på APN-inställningar och säkra att det står online.telia.se både under APN för Mobildata och under APN för Internetdelning.

Ominstallera appen.

 • Ta bort appen från läsplattan.
 • Sedan hämtar du appen på nytt via App Store eller någon av de publika app-butikerna.
 • I den nyinstallerade appen går du in på Organisation och skriver in Lunds kommun och sedan serveradressen https://motenintern.lund.se/
  Var uppmärksam på att stava rätt på serveradressen.

Om du har problem kan du vända dig till Servicedesk eller din nämndsekreterare.

E-post: servicedesk@lund.se

Följ instruktioner under punkt 2.

 • Kontrollera att läsplattans uppkoppling mellan det mobila nätverket (Telia) och Wi-Fi (LND_MD) fungerar som det ska.
 • Under Inställningar på läsplattan ska Wi-Fi vara anslutet till LND_MD. Om inte, tryck på LND_MD och ange användarens lösenord till Lunds kommun.
 • Tryck sedan på i:et på LND_MD för att kontrollera att Anslut automatiskt är påslaget. Om det inte är påslaget så ska du slå på det genom att dra knappen till höger så att den blir grön.
 • Under Mobildata (fortfarande under Inställningar) ska knappen på Mobildata vara påslagen och det ska stå TELIA i övre vänstra hörnan på läsplattan. Under Alternativ för mobildata (under Mobildata) finns något som heter APN-inställningar. Gå in på APN-inställningar och säkra att det står online.telia.se både under APN för Mobildata och under APN för Internetdelning.

Om du har problem kan du vända dig till Servicedesk eller din nämndsekreterare.

E-post: servicedesk@lund.se

Serveradressen är https://motenintern.lund.se/

 • Under Kontoinställningar i Meetings Plus kan du kontrollera om rätt serveradress är inskrivet. Det kan hända att man har råkat stava fel i serveradressen.
 • Serveradressen kan också skrivas in på nytt om du ominstallerar appen. Då tar du bort appen från läsplattan först.
 • Sedan hämtar du appen på nytt via App Store eller någon av de publika appbutikerna.
 • I den nyinstallerade appen gå du in på Organisation och skriver in Lunds kommun och sedan serveradressen. Var uppmärksam på att stava rätt på serveradressen.

Om du har problem kan du vända dig till Servicedesk eller din nämndsekreterare.

E-post: servicedesk@lund.se

Felanmäl detta till Servicedesk.

E-post: servicedesk@lund.se

Ominstallera appen

 • Då tar du bort appen från läsplattan först.
 • Sedan hämtar du appen på nytt via App Store eller någon av de publika appbutikerna.
 • I den nyinstallerade appen går du in på Organisation och skriver in Lunds kommun och sedan följande serveradress: https://motenintern.lund.se/
  Var uppmärksam på att stava rätt på serveradressen.

Uppdatera appen

 • Alternativt kan du prova att uppdatera appen om appen inte ligger i senaste version. Vilken version av Meetings Plus som du har ser du under Inställningar på läsplattan.
 • Om du skrollar ner en bra bit i vänsterspalten under Inställningar så ligger apparna som är installerade på plattan samlade där.
 • Tryck på Meetings Plus för att se versionsnumret. Senaste version för närvarande är 6.0.1. Behöver du uppdatera till senaste version gör man detta i App Store eller någon av de publika app-butikerna.
 • Du går till fliken Uppdateringar i App Store och letar upp Meetings Plus där.
 • Om du redan har senaste version kommer det stå Öppna på Meetings Plus.
 • Om du ligger i en äldre version kommer det stå Uppdatera på Meetings Plus.
 • Tryck på Uppdatera.
 • Du kan alltid kontrollera under Inställningar om versionsnumret har uppdaterat sig på Meetings Plus när uppdateringen är klar.

Om du har problem kan du vända dig till Servicedesk eller din nämndsekreterare.

E-post: servicedesk@lund.se

Vilken version av Meetings Plus som du har ser du under Inställningar på läsplattan. Om du skrollar ner en bra bit i vänsterspalten under Inställningar så ligger apparna som är installerade på plattan samlade där. Tryck på Meetings Plus för att se versionsnumret. Senaste versionen är 6.0.1. När det finns en uppdatering till en app så kommer det en liten siffra på ikonen för App Store som berättar hur många uppdateringar man har. Finns det ledigt utrymme på plattan så uppdateras alla appar automatiskt när man lägger den på laddning och den har kontakt med ett trådlöst nätverk.

Automatiska uppdateringen fungerar alltså inte om läsplattan bara har kontakt med det mobila nätet. Om uppdateringen inte sker automatiskt kan du själv gå in på App Store, trycka på fliken uppdateringar och välja att uppdatera alla eller bara en viss app (Meetings Plus). Detta fungerar även på mobila nätet.


För de flesta användare uppdateras deras läsplattor automatiskt men för en del användare sker ingen automatisk uppdatering eftersom användaren:

 • Inte har uppkoppling till trådlöst nätverk (Wi-Fi).
 • Inte har tillräckligt utrymme på läsplattan.

Har din Meetings Plus inte uppdaterat sig till senaste version med automatik gör du detta i App Store eller någon av de publika app-butikerna. Du går till fliken Uppdateringar i App Store och letar upp Meetings Plus där. Om du redan har senaste version kommer det stå Öppna på Meetings Plus. Om du ligger i en äldre version kommer det stå Uppdatera på Meetings Plus. Tryck på Uppdatera. Du kan alltid kontrollera under Inställningar om versionsnumret har uppdaterat sig på Meetings Plus när uppdateringen är klar.

 

Om du har problem kan du vända dig till Servicedesk eller din nämndsekreterare.

E-post: servicedesk@lund.se

Vad är Meetings Plus?

Meetings Plus finns i en webbversion som du kan surfa till via en webbläsare och den finns också i en appversion som du kan ladda ner och använda med en läsplatta. Både webb- och app-versionen påminner i stort om varandra. Det som skiljer dem åt är att du kan göra mer i appen. Den fulla funktionaliteten finns i app-versionen där du kan läsa sekretessmarkerad- och känslig information samt skapa anteckningar. Dessa anteckningar kan också delas med andra. Webbversionen är mer begränsad till att endast ta del av handlingar som inte är sekretess- eller GDPR markerade.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?