Länk till startsidan

Bra att veta som förtroendevald

Det finns flera saker som du som förtroendevald behöver känna till. Här listar vi några.

Försäkringar

Reseförsäkringen omfattar alla anställda, förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen. Försäkringen gäller under tjänsteresa samt under 45 dagars semester utomlands i samband med tjänsteresa utomlands.

Digitalt försäkringskort

Du kan ladda ner ditt försäkringskort till din telefon efter att försäkringsskyddet har börjat gälla. På kortet hittar du kontakt- och försäkringsuppgifter om du skulle behöva använda försäkringen.

Telefon: 0771-81 58 18
E-post: skadeservice@if.se
Postadress: If, F200, 106 08 Stockholm

Vid akuta situationer:

24-timmars assistans via If Assistance
Telefon: +46 87 88 73 33
E-post: if.assistance@if.se

Avtalsnummer: SP943831.1.2
Självrisk: Ingen

Skador ska anmälas till det bolag som försäkrade vid skadetidpunkten. För reseförsäkringen gäller:

  • 2015-05-01-2019: IF
  • 2010-2015-04-30: Chartis/AIG (Chartis Europe bytte namn till AIG 30 november 2012.)
  • 2005-2010: Europeiska
  • 2000-2005: Europeiska

Posthantering

Tryckfrihetsförordningen reglerar offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av allmänna handlingar inom offentlig verksamhet utgör kärnan i den så kallade offentlighetsprincipen vars syfte är att garantera rättssäkerhet och främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Post skickas till förtroendevalda på många olika sätt. Det vanligaste är att post förmedlas till e-post, överlämnas på möten etcetera. Som förtroendevald får du en personlig e-postadress i ditt uppdrag i Lunds kommun. Denna ska användas i kommunikation som rör uppdraget.

Allmän handling

Det är dock viktigt att veta att det inte är adresseringen som avgör om den post som skickas till en förtroendevald ska räknas som allmän handling eller inte. Det är alltid innehållet som avgör om det är en allmän handling i Lunds kommun. Handlingen räknas som inkommen till dig som förtroendevald när den kommit till din postlåda eller när du tagit emot den, inte när den öppnas. Det är därför viktigt att du öppnar din post och då även e-posten varje dag.

De handlingar som du tar del av i ditt uppdrag som förtroendevald, som exempelvis handlingar inför sammanträden via Meetings plus, ska hanteras i de verktyg som Lunds kommun tillhandahåller. Dessa verktyg är anpassade för denna typ av handlingar och uppfyller Lunds kommuns krav på säkerhet och liknande. Det är inte tillåtet att överföra kommunens handlingar till privata lagringsytor.

Dataskyddsförordningen, GDPR

I maj 2018 blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Förordningen innebar en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Varje nämnd och styrelse i Lunds kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter om personer som förekommer i ärenden i verksamheten. Detta ansvar kan inte delegeras.

I Lunds kommun tillhandahåller vi kostnadsfria webbkurser om dataskyddsförordningen, som nås via esTracer.

Utbildningar

Våra interna kurser samlas i utbildningsplattformen esTracer. Där kan du gå digitala utbildningar som berör ditt uppdrag som förtroendevald i Lunds kommun. Inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post. Om du saknar du detta kontaktar du kommunkontoret.
E-post: kommunkontoret@lund.se  

Utbildningsplattformen esTracer

Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare

Kontaktuppgifter till alla ledamöter och ersättare samt partibehörighet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i respektive nämnd hittar du på lund.se.

Sök efter politiker

Här finns också information om hur du kommer i kontakt med dina politikerkollegor.

Om du upptäcker felaktiga uppgifter eller att kontaktuppgifter saknas, hör av dig till kansliet på kommunkontoret.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?