Länk till startsidan

Uteklassrum Krankesjön och Vombs ängar

Det här uteklassrummet är ett enda stort fågelklassrum. Området besöks varje vår av fågelskådare från hela Sverige och även från andra länder. Det är också rikt på insekter, till exempel dagfjärilar och trollsländor.

För en del av skolorna i Lunds östra område är det cykelavstånd för de äldre eleverna.

Det kan vara svårt att åka kollektivt till Krankesjön, men ibland går det naturbuss till Stensoffa eller Silvåkra.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Krankesjön och Vombs ängar på kartan.

Utsikten från Silvåkra fågeltorn över Krankesjön är betagande. Våren vid Vombs ängar med vattenblänk, gäss, änder och storspovens rullande spelflykt kan säkert bli upplevelser som varar livet ut. Här presenterar vi några platser i sjöns närhet som vi tycker är lämpliga att besöka.

Förberedelser

Innan man åker ut till området är det lämpligt att ha arbetat med fåglar under en tid. Vårbesöket kan då bli som en final efter kanske en termins arbete. Förväntningarna kan byggas upp genom att man tittat på sjöfåglar i sin närmiljö som till exempel vid reningsverksdammarna, i parkernas dammar och i bäckar. Att låta eleverna slå i fågelböcker och använda kikare ger också inspiration. Man kan studera området kring Krankesjön med hjälp av kartor. Försöka få eleverna att fundera över varför man anlägger och restaurerar våtmarker. Dagarna före besöket kan man gå in på Internet och titta på Artportalen för att se vilka fåglar som observerats i området.

Besöket kan även inleda ett fågeltema som inspiration till fortsatt arbete. Att se mångfalden och höra kakafonin från gäss och skrattmåsar ger upplevelser som kan locka till fortsatta studier. Naturligtvis kan området besökas enbart för att få en upplevelse av sjön och området utan att man lägger största vikten vid fågelskådning.

Silvåkratornet

Tornet ligger vid sjöns sydöstra del. Det har två våningar, det är stabilt och lätt att besöka med elever. Vi rekommenderar att dela klassen i mindre grupper. Det är lättare att entusiasmera och ge upplevelser i den mindre gruppen.
En tubkikare och en fågelbok är bra utrustning att ha med. Isen lägger sig lätt på sjön men de flesta vintrar finns här större eller mindre vakar med öppet vatten.

Har man möjlighet att besöka tornet både vinter, vår och höst så får man olika upplevelser att dokumentera.
Under vinterhalvåret får man se våra stannfåglar som till exempel sothöns och gräsänder. De flesta vintrar kan man också se den ståtliga havsörnen sitta på isen eller sväva över sjön. Våren bjuder hela tiden på nya gäster, både sådana som rastar och de som återvänt för att häcka.

Fåglarna uppvaktar varandra och hannarna gör allt för att imponera på honorna. Rördrommens tutande hörs kanske främst morgon och kväll, men har man tur så kan den också höras mitt på dagen.

Fågeltorn bland träd.

Gömslet

I sjön strax norr om Silvåkratornet ligger ett gömsle. Följ den skyltade stigen, efter cirka 200 m kommer man fram till spången som leder ut genom vassen. Njut av den vackra spången och det lika vackra gömslet. Både spången och gömslet är tillgänglighetsanpassat. Här finns planscher över Krankesjöns fåglar. Det är en rofylld plats där man kan sitta och titta ut över sjön utan att störa fåglarna. Under försommaren befinner man sig mitt i fåglarnas barnkammare. Besöker man platsen med klass så är det lämpligt att gå ut i mindre grupper så att fåglarna inte störs.

Går man ett par hundra meter åt söder (det vill säga till vänster om tornet) så kommer man till Silvåkrabäcken som rinner ut i sjön. Om man smyger fram kan den lilla promenaden ge många upplevelser. Området mellan tornet och bäcken är snårigt och här trivs många arter av småfåglar. Sker besöket i maj så sjunger näktergalen för fullt. Kabbelekan lyser gul i strandkanten. I vassen vid bäcken står ofta hägern och spanar.

Trägång över vass som leder fram till ett gömsle

En promenad längs vägen norrut kan också rekommenderas. Den är lättgången, fågelrik och här finns fina "matsäcksplatser". Det finns också en lägerplats med vindskydd, grillplats och "torrdass" alldeles norr om tornet.

Vill ni fylla utfärden med fågelaktiviteter så finns ett flertal att inspireras av bland våra pedagogiska aktiviteter

Vombs ängar

Ett par kilometer sydöst om Krankesjön ligger Vombs ängar. Ängarna översilas under våren av Klingavälsåns vatten. Våtmarken lockar under våren många rastande fåglar som här kan äta upp sig och vila inför vidare flyttning.
Flera fåglar kommer för att häcka. Tydligast ser och hör vi tofsvipa och storspov. Storken besöker regelbundet området för att leta föda i den sanka marken. Här finns fågeltorn varifrån man har utsikt över ängarna.

En bra plats att rasta på och där man har en bra överblick över området är höjden alldeles väster om ängarna, på kartan är den utsatt som Öbacken. Vombs ängar är ett område som lämpar sig bäst att besöka under våren då fågellivet är som aktivast.

Almentornet – Stensoffa

Almentornet ligger sydväst om sjön. Vi väljer att utgå från Stensoffa ekologiska station. Från parkeringen är det cirka två kilometer ner till tornet. Man följer en skogsväg och det är skyltat "Fågeltorn". Att besöka Almentornet ger både en trevlig promenad och upplevelserna av sjön och fågellivet från tornet. Från skogsvägen kan man också välja att efter några hundra meter ta av till vänster och fortsätta promenaden till sjöns västra sida där det finns bra rastplats och ett rikt fågelliv. Här häckar bland annat den inte så vanliga svarttärnan. Härligt lurviga kor av rasen Haighland cattle konkurrerar ibland om uppmärksamheten. Djuren är där för att hålla marken öppen ner mot sjön.

Vandringar i området

Vandringar som vi redan nämnt från Silvåkratornet är promenaden till Silvåkrabäcken och vandringen längs vägen norrut. Skåneleden passerar och gör att man kan följa den till Torna Hällestad.

En trevlig och många gånger lagom tur är mellan Vombs ängar och Silvåkratornet eller tvärt om. Om man startar vid Vombs ängar och går upp mot Öbacken så finns det bra markvägar att följa.

Runt Stensoffa har vi redan presenterat vandringar ner till Almentornet och till Krankesjöns västra sida.
Skåneledskartan för området heter "Nord till Sydleden del 2".

Skogsstig.
Vandra från Silvåkra till Vombs ängar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?