Länk till startsidan

Uteklassrum Folkparken

Redan 1892 började fackföreningen i Lund planera Folkparken. Tanken med en Folkpark var att ge arbetarna en grön oas och tillfälle till nöje och rekreation. Lönerna var låga och bostäderna ofta små och mörka. I parken kunde man lyssna till musik, se friluftsteater, dansa eller besöka restaurangen.

Vad vill vi ha ut av besöket? Allt är möjligt!

Folkparken kan delas upp i olika delar. Här finns många gröna rum där man kan samlas, rum som inspirerar till upplevelser och lugna övningar. Här finns också en damm. Här finns de stora öppna områdena och många stora vackra träd. Som alltid i våra gamla parker är det träden som fascinerar mest. Folkparken är lämplig att besöka alla årstider. Vi börjar vår vandring i norra delen av parken och följer den gamla pilevallen in i området. Där ser vi en enorm pil, lämplig att samlas under.

Förundras av höjd och omkrets, den fåriga barken, det skira lövverket och, under den avlövade årstiden, de knotiga grenarna. Kommer vi från Falkvägen på östra sidan har vi också en vacker stor hängpil att samlas under och kring. Söder ifrån Trollebergsvägen hamnar vi i det fina området som beskrivs längre fram i texten.

Våryra

Årstiden styr en del av aktiviteterna. Under våren blommar bland annat sippor och svalört i markskiktet. Hur många olika blommor finns här? Här finns också olika arter av blommande buskar som gullregn och syren. Runt dammen tar vegetationen ny fart. Våren är också fåglarnas tid. Utmed den västra sidan går en lummig gång- och cykelväg. Här kommer man nära fåglarna och kan studera dem både med och utan kikare. Det finns både höga träd och buskvegetation där fåglarna trivs. Bofinkarna markerar flitigt sina revir och olika arter som talgoxe, blåmes, nötväcka och rödhake brukar både höras och synas. Kråkfåglarna och duvorna är lätta att upptäcka på gräsytorna. Även under höst och vinter besöks parken av många fåglar. Bär och ollon lockar som föda och kråkfåglarna hittar larver på gräsmattorna.

En knotig bok med gröna blad.

Mångfald av träd

Träden finns här året om. Här finns många olika arter som ek, bok, lind, kastanj, al och oxel men man kan också upptäcka exotiska träd som till exempel gudaträd och vingnöt. Många av träden är stora mäktiga jättar, som gjorda att omfamna. Ofta behövs det flera elever för att nå runt stammen. Eleverna kan försöka hitta det största och det minsta trädet i parken.

Intill Trollebergsvägen, i den södra delen av parken är träden stora, trolska och vackra. Ett parti med resliga bokar ger skogskänsla. Här finns bland flera arter också en av Skånes största oxlar, en jätteek, kastanjer och en vacker lind. En stor bok har grenar och mystiska formationer som sätter fantasin i rörelse. Under våren är det lövsprickningen ur svällande knoppar och trädens blommor som fascinerar. I augusti är det den kompakta grönskan med det täta lövtaket.

Grön gräsmatta i park med träd som skuggar.

Hösten bjuder på frukt och färg

Senare under hösten finns här rikligt av olika frukter, vilka höstkonstverk det kan bli av kastanjer, bok- och ekollon, bär från oxel och rönn. Lönnen har näsor och löven sprakar i rött och gult. Linden har låtit sina frön dingla ner till marken med hjälp av sin vinge.

Här hittar du inspiration till pedagogiska aktiviteter om träd.

Hösten är nedbrytarnas tid, i Folkparken är de lätta att studera. Markskiktet myllrar av liv om man bara tar sig tid, har en lupp och lite tålamod. Vi kan följa knoppens väg till jord via blad som först är gröna, sedan gula, som går över i bruna. Till slut är bara ett bladskelett kvar som sen försvinner och bildar jord. Kretsloppet är slutet.

Gör den pedagogiska aktiviteten Studera höstlöv med eleverna!

De öppna platserna är flera och har plats för rörelseaktiviteter, matpaus och återsamling efter olika uppdrag i parken. En öppen plats finns i norra delen av parken där man har anlagt en kulle och väster ut en damm. Genom att håva i dammen kan eleverna få svar på om det finns något djurliv i vattnet.

För materiallista och upplägg tipsar vi om vår pedagogiska aktivitet Vattenhåvning.

Jämför vegetationen runt dammen med andra platser i parken. Finns det likheter eller stora olikheter? Den största gräsytan finns framför byggnaden. Den bryts vackert av kastanjeträd som ger skugga och liv.

Vid en promenad i Folkparken är det inte svårt att få inspiration till undervisning i olika ämnen. Kanske kan man också väcka lusten att jämföra Lunds parker med varandra, likheter och olikheter.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?