Länk till startsidan

Uteklassrum Dalby hage

Vi följer här den rådande namngivningen att Dalby Söderskog och Dalby Norreskog med mellanliggande betesmarker tillsammans utgör Dalby hage.

Cykelväg finns mellan Lund och Dalby.

Om målet för utfärden främst är naturreservatet Norreskog, så är det lättare att börja ute vid vägen som går mellan Dalby och Södra Sandby. Busshållplats finns vid badet.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Följ vägen mot Södra Sandby c:a 100 m och gå in på Plantskolevägen. Sedan är det bara att vandra på. När ni passerat plantskolan är ni i Norreskog.

Karta över Dalby hage.

Nationalparken Dalby Söderskog

Vandringen i Söderskogen sker på spångade stigar. Rastplatser med bänkar finns på flera ställen. Här går att ta sig fram med rullstol. Vid parkeringen i södra delen finns toaletter. Vårt besök börjar en vårdag i mitten av april. Vi går in i Söderskogen från parkeringen. Redan efter 10 meter har vi förflyttat oss till en helt annan värld än den vi kommer ifrån. Den som inte trodde att vitsippor doftar kan andas in den underbara doften av blommande vår. Synintrycket är också fantastiskt. Marken är täckt av vitsippor och inslag av gulsippor. Vi kan inte heller undvika att höra fågelsången. Bofinken sjunger intensivt och den lilla gärdsmygen går i spinn. Hackspettens trummande hörs lite längre bort. Detta räcker för att ett besök ska vara lyckat och ge oss en fantastisk naturupplevelse.

Exempel på aktiviteter

Det finns stora möjligheter att fördjupa sig i områdets flora och fauna. Vitsippor och gulsippor dominerar. Andra växer som vi hittar är bland annat den mytomspunna vätterosen, skånsk nunneört, svalört, gulplister och skogsbingel. Lite längre fram på våren blommar orkidéer i områdets norra del. I det sanka partiet längs staketet mot betesmarken blommar gullpudran. Det finns en saga av August Strindberg som heter ”Blåvinge finner Guldpudran”. Det kan öka stämningen om den får bli högläsning vid den lilla växten.

Under sommaren är marken täckt av kirskål och skogsbingel.

Varför inte testa den pedagogiska aktiviteten Växtdetektiver.

Fågellivet är rikt. Hackspettarna trivs och har gott om föda och boplatser i de gamla döende träden. Man kan se större hackspett, spillkråka och mindre hackspett. Nötväcka och trädkrypare utnyttjar också miljön. Bofink, lövsångare, entita och gärdsmyg sjunger flitigt och den svartvita flugsnapparen lyser i grenverket. Under våren är det lätt att förtrollas av markskiktet, men det går inte att undvika att även hänföras av de stora, gamla träden. Ask, alm, bok och ek dominerar.

Bäck genom skog.

Elever i de senare skolåren kan här ta reda på fakta om platsen. Det finns mycket att läsa om Dalby Söderskog på nätet och i olika skrifter. En fin historik finns i boken Det skånska kulturlandskapet. Dokumentering med text och kamera kan tillsammans med fakta ge material till en utställning eller annan redovisning.

En uppskattad aktivitet är att med stövlar på fötterna göra en vandring i bäcken och se var vattnet rinner ut.

Vårbesöket är i sig en aktivitet men det är också en stark upplevelse att besöka platsen under den avlövade årstiden. Då är det inte en leende hage utan en ganska dramatisk upplevelse. Kala knarrande träd, mossor och tickor gör att urskogskänslan kommer nära.

Genom staketet i den norra delen går vi ut på betesmarken. Det första eleverna bruka göra när vi kommer ut är naturligtvis att fråga ”Får vi äta nu”. Ja, det är en lämplig plats för matsäck och en bra lekyta. Här väljer många att gå tillbaka samma väg ner mot parkeringen och vidare till väntande cyklar eller vandring till busshållplatsen i Dalby. Cykelväg finns mellan Lund och Dalby.

Naturreservatet Dalby Norreskog samt mellanliggande betesmarker

Här öppnar sig landskapet och en stor betesmark ligger framför oss. Det känns friare och fötterna får lite mer plats. I Söderskogen känns allt mycket skörare. Om vi nu inte väljer att gå tillbaka så kan vi vandra tvärs över betesmarken. Är det vått i markerna så är det ett sankt parti på mitten som man får ta sig över. Sommar och höst betar hästar men de brukar inte störa. Här kan vi fundera på hur området sett ut om det inte betades.

Just innan staketet och övergången till skogsområdet finns en skön rastplats. Här finns stora ekar, hagtorn och gamla fallna stammar som är bra sittplatser.

Man går igenom en fin bokskog. Här är skogsvägen ganska bred. Så småningom passerar vi en öppning både i syd och nord, och kommer in i ett snårigare parti. Där vägen tycks ta slut öppnar sig en plats nästan som ett torg. Det har nog en gång varit en vändplats för transport av timmer. ”Torget” är lämpligt att ha som bas vid besöket. Här finns bord och bänkar. Halvt gömda stigar leder från platsen in i skogen.

Eleverna kan här få olika uppgifter. Det kan handla om till exempel fåglar, växter eller spårtecken. Från platsen leder en spännande snårig stig som är ganska smal och snart är vi framme vid en övergång som leder ut till den sköna rastplatsen som beskrivs ovan. Nu öppnar sig landskapet över betesmarken mot Dalby Söderskog.

Det var en snabb beskrivning men här finns mycket mer att upptäcka under vandringen. Under skogsvägen i bokskogen rinner en liten bäck. På södra sidan, som oftast är sank, är vegetationen riklig med varierande kärrväxter. På den torrare norrsidan växer bland annat vårblommor som vitsippor, gulsippor och gulplister. Senare kommer liljekonvalj med ljuvlig doft och just då är boken och fågelsången som vackrast. Mellan de två skogspartierna finns på den norra sidan en betesmark. Där växer hagtornsbuskar som är utmärkta boplatser för småfåglar. Under hösten när buskarnas bär är mogna kan man se flockar av rastande trastar som äter upp sig inför vintern.

Att floran här skiljer sig från den i Söderskogen beror till stor del på att mellan Söderskogen och Norreskogen går en markerad morängräns som bildats av isströmmar under istiden. Söderskogen består av näringsrik baltisk morän medan Norreskog består av näringsfattig sandsten – urbergsmorän.

Ett liggande gammalt träd med stående träd i bakggrunden

Exempel på aktiviteter

Det är svårt att peka på enstaka aktiviteter. Området är lämpligt för all typ av utomhuspedagogik. Bokskogen inbjuder till att arbeta med träd. Under bokarna är det också bra att samlas. Här är lätt att bedriva olika typer av lekar. Fågellivet är på grund av de omväxlande naturtyperna mycket varierande. Nere vid ”torget” måste man bara mäta omkretsen på den stora eken. Är det den största eken i området? Här finns dolda platser där man kan fantisera om ”småfolket” som säkert lever vid trädens rötter.

Hämta gärna fler aktiviteter från våra pedagogiska aktiviteter.

Tillsammans med Söderskogen och betesmarken ingår Norreskog i inhägnaden som går under namnet Dalby hage. Marken ägdes av Dalby kungsgård. Här ser vi tydliga spår av mänsklig påverkan, som t.ex. skogsbruk och kreatursbete.

En elev såg sig storögt omkring vid ett besök i Söderskogen och sa: ”Va stökigt här är, det är ju inte alls fint, bara en massa döda skräpiga träd.” Ska vi bemöta den eleven gäller det att vi är lite pålästa.

Varför finns den här platsen bevarad? I början av 1800-talet bestod området av betad hagmark med glest bestånd av gamla träd. Hagmarken fick sen växa igen och blev en vacker ädellövskog. 1918 blev området nationalpark. Syftet var att bevara de pampiga träden, men redan från början bestämde man att skogen skulle få utvecklas fritt . Detta har förändrat skogen helt. Almen vandrade in, det blev mörkare och floran förändrades. Floran fortsätter att förändras eftersom träden gör markskiktet allt mörkare. Almsjukan har dödat många gamla träd. Kanske är vi på väg in i en period med andra ljusförhållanden som leder till en ändrad flora. Kullfallna stammar och stora döda träd ger en urskogskänsla.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?