Länk till startsidan

Teknik utomhus

Vad menas egentligen med teknik? Vad är det vi vill förmedla till barnen när vi arbetar med teknik i förskolan eller skolan? Kan man arbeta med teknik utomhus eller måste man sitta inne och pilla med elektronik?

Lämplig årstid: året runt

Begreppet teknik kan ibland vara missvisande. Ofta menar vi stora maskiner eller elektroniska manicker och mojänger. Men teknikbegreppet är betydligt vidare än så.

Omvandling kan handla om hur säd blir till mjöl, vind till el, ull till tyg.

Teknik brukar definieras som att skapa användbara föremål eller samband för att utföra ett önskat arbete eller tillfredsställa ett behov. Utmaningen är människors olösta praktiska problem och behov. Generellt används teknik till att omvandla, lagra, transportera och styra olika viktiga saker i vårt dagliga liv.

 • Lagring kan handla om mat och material men även information till exempel digitala bilder eller böcker.
 • Transporter handlar om att flytta föremål men även till exempel att flytta ljud eller ljus.
 • Styra kan vara att styra en bil men även en process i en fabrik.

Det finns många tekniska lösningar som man kan utforska – det gäller bara att våga börja!

Att arbeta med teknik har blivit mer aktuellt i och med att det i både förskolans och skolans läroplaner betonas att teknikämnet ska finnas med som en naturlig del i undervisningen. Ett viktigt uppdrag för oss i förskola och skola är att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig. Tar vi på oss "teknikglasögon" för att få syn på tekniken runt omkring oss hittar vi den väldigt nära – hela tiden.

När vi väl har funnit tekniken i vår närhet är det viktigt att fundera över hur vi ska lyckas förmedla intresset att utforska tekniken och hur vi kan arbeta med teknikämnet tillsammans med barnen (i texten benämns alla under 18 år barn).

En bra början är att prata i gruppen om vad teknik är, försöka få en gemensam definition av begreppet så att alla i gruppen vet vad teknik är när diskussionerna fortsätter.

Dessa teknikdiskussioner kan man ha även med de yngre barnen. Vi har alla, oavsett ålder, många erfarenheter av teknik i vårt dagliga liv. Utgå gärna ifrån de aktiviteter som barnen intresserar sig för just nu.

Teknikaktiviteter

Det är ofta lätt att fånga barnens intresse genom att undersöka hur vanliga saker runt omkring oss fungerar. Den närmaste omgivningen, gården eller lekplatsen är bra platser att starta undersökningarna av teknik på. Här känner barnen sig redan hemma och de kan lätt relatera till objekt och erfarenheter de redan har från platsen. Det finns oftast också stora ytor att utnyttja om man vill bygga, elda, förflytta saker och så vidare.

Leta teknik i naturen

Titta runt i närmiljön efter fenomen som man kan jämföra med tekniska lösningar i vår vardag. Exempel på detta är kardborrar (kardborreband), lönnäsor (propeller) och tvestjärtens baktång (griptång).

En hand håller i ett snäckskal.

Bygg en gungbräda (hävstångsprincipen)

Använd er av en bräda på 2-3 meter (låna på slöjden?) och en stor sten eller liggande stock. Be barnen bygga en gungbräda som fungerar så att vilka som helst kan gunga tillsammans – oavsett vikt.

Fundera över och prova:

 • Hur får man balans, hittar jämvikten, på brädan?
 • Hur ska man göra om man vill gunga tillsammans men väger olika mycket?
 • Hur fungerar den?
 • Finns det någon sak i närheten som fungerar på samma sätt?
 • Kan man använda funktionen på något annat sätt?

Bygg ett torn

Låt barnen tillsammans i smågrupper (3-5 elever) få i uppdrag att bygga ett så högt torn de kan av naturföremål de hittar i närområdet. Tornets bas ska vara på max 50 cm x 50 cm (eller annan förbestämd area). Inga hjälpmedel i form av snöre, ståltråd eller liknande får användas.

 • Hur bygger man för att få ett så stadigt torn som möjligt?
 • Hur kan man prova stabiliteten?
 • Hur gör man för att tornet ska bli så högt som möjligt?
 • Hur kan man mäta höjden utan måttband?
 • Finns det några speciella tekniker för att få ett så stadigt torn som möjligt? (Till exempel fackverk)
 • Om man fick använda snören och dylikt var skulle man fästa de någonstans?
 • Finns det några torn i närheten som ni kan studera närmare?
 •  
Ett "torn" byggt av tre slanor

Andra förslag på aktiviteter

 • Olika sätt att påverka vattnets väg från en vattenpöl eller en grop.
 • Göra upp eld på olika sätt.
 • Laga mat ute.

Det är också spännande att försöka hitta samma tekniska funktion på andra platser eller i andra saker motsvarande den man just upptäckt. När barnet/gruppen har fått syn på en intressant teknisk sak eller funktion i vardagen kan man fortsätta diskussionen om hur man gjorde förr i tiden när man ville ha samma arbete utfört som saken/funktionen gör idag.

 • Vad är det för behov den här saken tillfredsställer?
 • Har det här behovet alltid funnits?
 • Kan man fråga mamma, pappa, mormor, farfar hur de gjorde?
 • Har behovet alltid sett likadant ut?
 • Kan man göra på olika sätt?
 • Om inte, hur har det här behovet uppkommit?

Det kan också vara spännande att utgå från en speciell händelse under dagen till exempel förflyttningen från hemmet till förskolan/skolan eller frukosten. Vilken teknik möter man under den här relativt korta stunden?

Prova att göra en tidslinje över en sak/funktions utveckling. Det är ett sätt att dokumentera och synliggöra upptäckterna kring en teknisk sak/funktion – att se den tekniska utvecklingen. Låt gärna eleverna fundera på hur man kommer att göra i framtiden med en specifik teknisk sak. Kommer man att ha användning för något liknande? Låt barnen rita och försöka tillverka hur den prylen/funktionen i så fall kan se ut.

Garanterat leder dessa diskussioner till finurliga tankar och skapelser.

Våga utmana dig själv och barnen i jakten på tekniken!

Litteraturtips

Försök med teknik - Hans Norkvist och David Powell

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute - Naturskoleföreningen
Att lära teknik ute - Naturskoleföreningen
Härmapan människan - Håkan Borgström

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?