Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Levande naturstig

Levande naturstig är en metod som lämpar sig för att aktivera elever under till exempel en vandring. Den heter så för att i stället för snitslar eller informationsskyltar är det enskilda elever som berättar om något intressant på vägen.

Lämplig årstid: året runt

Det är bra om man är två ledare för gruppen. Ledare nummer ett går iväg med en av eleverna. Efter några meter eller längre stannar de och ledaren visar något för eleven. Ledaren stannar till exempel vid en alm och visar eleven hur strävt bladet känns och hur bladet fäster vid skaftet.

Det ska inte vara en lång instruktion. Eleven ska komma ihåg den utan att få något papper på vad de ska säga. Eleven placeras på denna plats och ska berätta om almen för alla eleverna som kommer en efter en.

Ledare nummer två har stannat hos de andra eleverna och skickar iväg elev två som först går till almen för att lyssna på första eleven. Elev två fortsätter sedan till lärare nummer ett lite längre fram som ger en annan instruktion till elev nummer två. Så fortsätter man tills alla elever är utplacerade. När alla är placerade blir det elev nummer ett som får gå vandringen och sedan elev nummer två. Fortsätt tills alla elever varit på alla platser. Det är viktigt att eleverna går en och en, att alla möten blir elev mot elev.

Vill man så kan man fortsätta ännu en omgång. Naturstigen kan användas för elever i alla årskurser. Det är bara att anpassa uppgifterna efter plats, årstid och ålder. Hela naturstigen kan vara en sinnesstig där alla uppgifter har med våra sinnen att göra.

Här följer ett exempel på en naturstig.

Murgröna

Visa blad på stam och jämför med blad på fruktbärande skott. Murgrönan kan ha sina blad kvar på vintern eftersom de är läderartade och därför har liten avdunstning.

Kastanj

Bladärret ser ut som en hästsko med sömmar. Sömmarna är kärl. Titta hur mycket kastanjen växer varje år. Knopparna är klibbiga för att minska avdunstning.

Idegran

Detta är en honbuske. Den bär bär. Hela växten är giftig utom det köttiga höljet runt fröet.

Gräs

Här växer gräs. Man känner igen alla gräs på att de har leder. Lederna gör gräset stadigt.

Gran

Granen kan ha sina barr kvar över vintern eftersom de är så små och läderartade. Detta gör att avdunstningen blir liten.
Titta också med lupp på klyvöppningarna som är täckta med vax för att minska avdunstningen.

Lavar

Det finns dåligt med lavar i staden eftersom de är känsliga för luftföroreningar. De lavar som finns exponerar en liten yta i luften. Tag med en skägglav och visa. Sådana finns inte inne i Lund eller i hela Skåne. Här ser du skrynkellav som är relativt tålig mot luftföroreningar.

Bokknoppar

Bokens knoppar är ljusbruna, avlånga och spetsiga.

Trädgröna

Trädgröna är en alg som är kvävegynnad. Den tar lavarnas plats i staden.

Lavdödarsvamp

Denna svamp äter på lavarna och trädgrönan.

Lav- och algöken

Här kan man se ett träd som alla hundar kissar på. Här blir kvävehalten för hög till och med för trädgrönan. Här kan ingenting växa.

Björk

Här ser man björkens frön i hängen (lupp). Andra hängen är hanblommor som redan är färdiga. De ska slå ut till våren.

Bok

Det här trädet är stressat. Antagligen på grund av luftföroreningar. Det kan man se på de kloböjda grenarna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?