Länk till startsidan

Finns det mossor på skolgården?

Finns det mossor på skolgården? Hur ser en mossa ut? Låt eleverna rita en mossplanta ur minnet. Låt dem också skriva ner var de tror att mossorna växer. Gå sedan ut på skolgården och se om era teorier stämmer!

Lämplig årstid: höst

Glöm inte lupparna! De är ett måste för att kunna tränga in i mossornas värld. Strax kommer nya frågeställningar att dyka upp, till exempel:

Mossa eller lav?

Frågan om det är en mossa eller en lav dyker alltid upp. Presentera några olika mossor och lavar för eleverna. Be dem fundera över vad som är typiskt för en mossa. Diskutera. Antagligen kommer ni så småningom fram till att:

 • Mossor (nästan) alltid är gröna.
 • Mossor har stam och blad.
 • Lavar är oftast inte gröna.
 • Lavar saknar stam och blad.

Berätta att mossor är en växtgrupp medan lavar är en svamp och en alg som lever tillsammans. Kanske passar det med en "lav-story"?

En lav-story

Det var en strålande höstdag när Anders Alg och Svea Svamp möttes på en gammal stubbe i skogen.
–Hej Anders! Hur är läget? sa Svea.
-Ja, en sån här dag kan man inte klaga svarade Anders. Grytorna kokar för fullt i solen och det är härligt svalt och fuktigt.
Men sommaren var för hemsk! Torr och het. Efter bara ett par dagar var jag helt uttorkad. Nej, tacka vet jag hösten!
-Ja, jag håller helt med dig sa Svea. Sommaren är bara elände. Visserligen torkar jag inte ut så snabbt som du, jag är ju duktig på att bygga hus. Men jag har ju ingen nytta av allt det där solskenet. Jag kan ju inte laga mat som Du.
-Hör Du Anders, sa Svea efter en stunds tystnad. Hur vore det om Du flyttade in hos mig? Om jag får mat av dig så skyddar mitt hus dig mot den starka solen. Dina grytor kokar inte torrt så snabbt. Ja, och så kan jag hjälpa dig att samla vatten också.
-I lav you sa Anders och så levde de lyckliga i alla sina da'r.

Tv björnmossa och th fönsterlav
Tv björnmossa och th fönsterlav

Här passar det också att prata om vad vi egentligen har i adventsstakarna. Det är inte vitmossa utan fönsterlav eller renlav! Och vad var det Ronja lade på stackars Birks ben i filmen Ronja Rövardotter? Var det vitmossa som Ronja sade?

Färg och form

Vad är mossgrönt för färg egentligen? Låt eleverna beskriva färgen på några olika gröna mossor. Gör en "grönskala" med mossor. Hur många olika nyanser av mossgrönt kan ni hitta på skolgården?

Trots att mossorna är så enkelt uppbyggda visar de en otrolig formrikedom.
Be eleverna leta efter en mossa som ser ut som en vetefläta (cypressmossa), som har våningar (husmossa), som ser ut som en stjärna (finns många)…

Artrikedom

Finns det gott om mossa kan man låta eleverna plocka en liten planta av varje sort de kan hitta. Varje sort ger 1 poäng. Dubbletter ger minuspoäng. Den grupp som vill få många poäng måste alltså skärpa iakttagelseförmågan!

Fortsätt gärna med sorteringsövningar. Lägg ihop alla mossor av samma sort. Hur många sorters mossa finns det på er skolgård? Sortera efter färg, storlek, etcetera.

Vad heter mossan?

En bra bok när man vill sätta namn på sina mossor är "Lavar och mossor – 52 vanliga arter" (Holmåsen). Den innehåller ett hanterligt antal arter och är indelad efter naturtyper.

Flera av våra vanligaste mossor har namn som är lätta att illustrera som till exempel husmossa och björnmossa. Utnyttja detta! Med mindre barn kan man till exempel rita små namnskyltar att sticka ner i mossan.

Experiment

Dessa experiment kan användas som utgångspunkt för dikussioner om "vad mossor är bra för".

Den törstiga mossan

 • Lägg en fuktig mosstuva (helst björnmossa) på ett fat i klassrummet. Vänta några dagar tills mossan blivit riktigt torr.
 • Låt eleverna känna försiktigt på mossan som nu känns stel och hård. Tag fram en sprayflaska med vatten och duscha mossan lätt.
 • Se hur mossan som genom ett under rätar ut sina förtorkade blad och återfår sin spänst och mjukhet! Den perfekta krukväxten!
 • Förklaringen är att mossorna tar upp vatten direkt genom bladen. Mossornas "rötter" är inga riktiga rötter utan bara fästtrådar som håller plantan på plats.

Mossränna

 • Spika ihop två plankor så att en ränna bildas. Luta rännan och häll i en bestämd mängd vatten som samlas upp i en hink eller balja.
 • Mät det uppsamlade vattnet. Fyll rännan med färsk mossa (gärna vitmossa). Häll sakta i samma mängd vatten som tidigare.
 • Mät åter igen det uppsamlade vattnet. En stor del har sugits upp av mossan.
 • Vilken betydelse har mossornas vattenuppsugande förmåga ute i naturen?

Kuriosa

Väggmossa och husmossa användes som tätning mellan timmerstockarna i gamla timmerhus.
Björnmossa bands till små kvastar som man sopade ren spisen med.
Kransmossa höll fukten när man sålde blommor på torget.
Vitmossa användes i kompresser innan den konkurrerades ut av bomullen. Den innehåller bakteriedödande ämnen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?