Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fallna träd

Den 3/12-1999 blir ett historiskt datum. Det var då skogen i Skrylleområdet försvann. Här kommer några idéer på hur ni kan arbeta med nersågade/fallna träd.

Lämplig årstid: höst / vinter / vår

Årsringar

Avsågade stockar med synliga årsringar.

Det är spännande att räkna årsringar på en avsågad trädstam.

En trissa från ett träd kan användas för att visa elevens, skolans eller platsens egen historia.

Den yttersta årsringen närmast barken är året då trädet föll/sågades ner. Om eleven är till exempel 10 år så räknar man 10 årsringar inåt. 

Sätter en nål eller ett häftstift i trissan, drar en tråd ut till ett papper och fäster tråden. På pappret skriver eleven "här föddes jag". På samma sätt kan sedan olika händelser i barnets liv märkas ut. Här började jag skolan, här köpte vi vår hund och så vidare.
Har man många årsringar så kan det handla om skolans, stadens eller byns historia. Allt efter tillgång kan eleverna få en, en halv eller en fjärdedels trissa från en trädstam med tydliga årsringar.

Titta närmare på kullfallna granar

 • Genom att studera en rotvälta kan man se hur rotsystemet är uppbyggt.
 • Titta på en knäckt trädstam. Ser den frisk ut eller har den röta?
 • Om man tittar genom lupp på barren så kan man se små prickar i rader. Det är barrens klyvöppningar.
 • Ser barr och grenar annorlunda ut i toppen än längre ner på granen?
 • Hur sitter kottarna fast på grenarna?
 • Det är inte lätt, men man kan plocka fram frön från kottarna.
 • Lättare är det om man tar in en kotte och låter den torka över elementet.
 • Vem äter granfrön?
 • Blir det en granplanta om man planterar fröna från kotten?
 • Gör olika försök: plantera direkt, låt kotten vila över vintern, utomhus, inne och kanske i kylskåp.
 • Skaka grangrenar över ett skynke och se om där finns småkryp, det vill säga "fågelmat".

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?