Länk till startsidan

Den livsviktiga jorden

Den här pedagogiska aktiviteten syftar till att sätta igång elevernas nyfikenhet kring jord. De får möjlighet att både undersöka jord på skolgården eller i skolans närmiljö och diskutera jordens betydelse.

Jordens odlingsbara yta

Samla eleverna i en cirkel utomhus på en gräsmatta. Dela ut ett ca 10 meter långt rep och uppmana alla elever att hålla i repet och forma en cirkel som de gemensamt lägger ner på marken. När repet nu ligger på marken berättar du att detta representerar jordens yta. Eleverna får fundera en stund på frågan: Vad består jordens yta av? Ja, mycket av jorden består av vatten. Använd ett mindre rep och dela cirkeln i ¾. Nu har vår cirkel blivit ett cirkeldiagram. Dessa tre fjärdedelar utgörs av hav, sjöar och vattendrag. I denna del ställer du en burk med vatten.

Nu återstår en fjärdedel av jordens yta. Låt eleverna funderar vidare på vad som finns på den fjärdedelen.

Dela sedan den resterande ¼ i två lika stora delar med ett kortare rep. Den ena åttondelen av jordens yta består av berg, glaciärer och annan karg mark, och går inte att odla på. Markera den delen med en sten. ¾ av den återstående åttondelen är för torr eller blöt för att odla på, markera ut denna del med ett rep och ställ en tom burk i den. Resterande del som är 1/32, ca 3 %, är den odlingsbara marken vi har att förvalta. Markera den med en skål jord. Det blir ca 1,8 ha/person, 18 000 m². Låt eleverna prata i par om frågorna:

 • Vad tänker du när du ser att det är så liten yta som går att odla på?
 • Vilka känslor får du när du ser hur liten yta som faktiskt går att odla mat på?
 • Hur ska vi använda denna del av jorden på ett klokt sätt?
 • Hur kan vi använda skolgården/kolonin när vi vet detta?

Material

 • Ett rep på ca10 meter
 • Tre kortare rep
 • Tre genomskinliga burkar
 • Vatten, sten och jord

Den här aktiviteten kommer från boken ”Att lära in ute för hållbar utveckling” i serien ”Att lära in ute”.

Undersöka jord

När ni diskuterat och lyssnat på varandra en stund så går du vidare med en aktivitet som handlar om att ta reda på hur jord kan se ut på just den platsen som ni befinner er på. Dela eleverna i par och dela ut petriskålar och skedar som de kan samla olika jordprover i. Paren får samla prov från några platser för att sedan komma tillbaka och använda en lupp och se efter vad som finns i jorden. Gå runt under tiden eleverna undersöker jorden och ställ produktiva frågor. Till exempel, om de kan känna någon doft från jorden? Ser jordproverna likadana ut? Hur känns jorden mellan fingrarna? Kan du upptäcka några organismer eller spår från organismer i jorden? Vad händer om du häller jorden i ett glas med vatten? Nu har eleverna fått sinnliga upplevelser av jorden och knutit en kontakt till deras vardagsmiljö som vi är så beroende av varje dag.

Material

 • Petriskålar
 • Skedar
 • Luppar

Löv blir till jord

Till nästa lektion, be eleverna att samla ihop löv från parken och ta med till skolans odlingslådor på skolgården, för att visa på hur jord blir till genom att tillföra organiskt material i den köpta jorden från affären. Under ett sådant pass blir det ofta en aha-upplevelse att löv är mat till mikroorganismerna i jorden. Att mäta volymen på löven som ni samlat in och sedan på den mängden jord som det blir är också intressant och tankeväckande experiment kring hur jord blir till och vad den består av.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?