Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Våra fokusområden

I Lund visar den politiska ledningen hur den vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden, som ska ta kommunen i riktning mot uppsatt vision. Det är kommunfullmäktige som beslutar om fokusområden, som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till.

Lunds kommun ska arbeta efter fokusområden som bidrar till kommunens verksamheter. Fokusområdena ska styra satsningar och prioriteringar, och de gäller för samtliga nämnder och styrelser.

Inom varje fokusområde finns tre beslutade viljeinriktningar. Till dessa finns indikatorer – nyckeltal – som ska visa kommunens riktning för fokusområdet. Med hjälp av indikatorerna mäter vi hur våra mål uppnås.

Under sitt sammanträde i december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om nya fokusområden:

 • Lundaborna i fokus
 • Smartare Lund
 • Organisationen Lund
 • Ekonomi

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

 • Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv.
 • I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad.
 • Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga.

Fokusområde 2: Smartare Lund

 • I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande.
 • Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat.
 • Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål.

Fokusområde 3: Organisationen Lund

 • Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.
 • Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.

Fokusområde 4: Ekonomi

 • Lunds kommun ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

Så här jobbar vi med ekonomi- och verksamhetsplanen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?