Länk till startsidan

Till handledare på praktikplatsen

Denna information är till dig som ska vara handledare för en feriepraktikant.

Enligt socialnämndens beslut går erbjudande om praktikplats i första hand till ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få sommarjobb på egen hand.

Arbetstid

Ungdomen praktiserar 6 timmar per dag. Det innebär max 90 timmars betald praktiktid, exklusive 30 minuters obetald lunch varje dag. Arbetstiden är på vardagar. Ingen extra ersättning utgår vid obekväm arbetstid.
På midsommarafton är praktikanten ledig.

Arbetsmiljö och arbetsrättsliga regler

Våra praktikanter ska inte utsättas för onödiga risker i arbetet. Lunds kommun har nolltolerans och accepterar inte att praktikanter utsätts för trakasserier och kränkningar. I samband med att ni tar emot praktikanter övergår arbetsledaransvaret och arbetsmiljöansvaret till er. Det är viktigt att beakta att ungdomar under 18 år inte får lov att utföra vissa arbetsuppgifter. En praktikant har rätt till en bra arbetsmiljö och hen ska på ett säkert sätt få veta hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Att vara handledare inom privata företag, kommunala bolag och ideella organisationer

 • Ungdomen anställs av företaget/föreningen.
 • Lunds kommun begär inte belastningsregister på ungdomarna, det är upp till arbetsgivaren att göra det om det behövs.
 • Lunds kommun behöver inte ha in en närvaroblankett eller ett intyg på ungdomen efter avslutad praktik.
 • Praktikanterna inom företag och föreningar ska vara försäkrade av arbetsgivaren. Lunds kommun står inte för detta.
 • Ungdomen praktiserar 6 timmar per dag. Det innebär max 90 timmars betald praktiktid, exklusive 30 minuters obetald lunch varje dag. Arbetstiden är på vardagar.

Att vara handledare inom kommunala verksamheter

Ditt uppdrag som handledare är att vara tillgänglig för praktikanten varje dag. Om något händer praktikanten, exempelvis en olycka, så gäller inte kommunens försäkring om handledaren inte har funnits tillgänglig eller möjlig att nå. Som handledare introducerar du praktikanten i arbetet och finns med som ett stöd. Observera att praktikanten inte ska ersätta en anställd person i arbetsbörda eller ansvar.

Utdrag ur belastningsregistret

Alla handledare inom kommunal verksamheter behöver skicka in ett utdrag ur polisens belastningsregister. Undantaget är om handledare redan arbetar på en arbetsplats där det finns ett lagstadgat krav från arbetsgivaren att personalen måste visa upp ett registerutdrag vid anställning.

Du beställer själv utdraget genom att fylla i följande blankett: Begära utdrag ur Polisens belastningsregister, handledare. Skicka blanketten till Polisen.

Utdrag ur polisregistret

När du sedan har fått hem ditt utdrag så skickar du den till oss som arbetar med feriepraktiken. Skriv gärna på kuvertet vilken verksamhet du tillhör, så blir vårt administrativa arbete enklare.

Adress: Kommunal feriepraktik, Box 1255, 221 05 Lund.

Innan praktikstart

 1. Fundera och planera för vad praktikanten kan ha för arbetsuppgifter under sin praktikperiod.
 2. Om praktikanten inte har hört av sig till er veckan innan praktikstart så är ni välkomna att höra av er till oss som samordnar feriepraktiken, alternativt direkt till praktikanten.
 3. Informera praktikanten om det praktiska; som schema, adress och arbetskläder. Boka tid för en träff om det behövs. Det kan vara lämpligt att mejla den här informationen till praktikanten efter samtalet.

Under praktiken - två blanketter och ett intyg

Första dagen

 1. Gå igenom blanketten
  ”Introduktion och riskbedömning med feriepraktikant” Pdf, 1 MB..
 2. Berätta tydligt vad du/ni har för förväntningar på praktikanten. Det ger trygghet och minskar risken för missförstånd.
 3. Bemöt praktikanten som en arbetskamrat – men ha förståelse för att det här kan vara feriepraktikantens första möte med arbetslivet. Praktikanten ska inte ha samma ansvar som en vanlig medarbetare.
 4. Tänk på att man kan behöva extra tydliga instruktioner, uppmuntran eller dylikt.

Efter en vecka

 1. Fråga hur praktikanten trivs och om hen har frågor eller funderingar.
 2. Berätta vad som fungerar bra eller mindre bra.

Vid praktikperiodens slut

 • Fyll i närvaroblanketten. Den här blanketten har skickats hem till ungdomen, så be hen ta med sig den till er arbetsplats. Skriv i antalet timmar (exklusive lunch) som ungdomen har praktiserat. Underteckna den här sista dagen och skicka in till feriepraktiksansvarig.
 • Skriv ett intyg. Det ska inte skickas in till oss, utan fungerar som en referens för ungdomen.
  Intyg om kommunal feriepraktik Pdf, 763 kB.

Lön och försäkring – men ingen reseersättning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Lunds kommun står för praktikersättning, sociala avgifter och kostnader för ungdomens försäkring. Praktikanten ska själv anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Under praktikperioden är praktikanten försäkrad under överenskommen arbetstid samt under direkt färd till och från praktikplatsen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ersätter inget övrigt, som exempelvis praktikantens kostnader för resor till och från arbetsplatsen.

Sjukdom och olycksfall

Om praktikanten blir sjuk så ska hen meddela det till dig som handledare. Praktikanten får ingen ersättning för de dagar eller timmar hen är sjuk, inte heller om hen inkommer med läkarintyg.

Om praktikanten skadar sig och behöver söka läkare eller tandläkare så ska hen meddela dig som handledare och kommunens feriepraktiksamordnare. Om det görs några utlägg i samband med det så kan sommarpraktiksamordnaren hjälpa till med att göra en skadeanmälan till Försäkringskassan. Observera att alla kvitton måste sparas.

Så får ungdomar jobba - information från Arbetsmiljöverket

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?