Länk till startsidan

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning. APL innebär att en del av utbildningen genomförs på ett företag.

Syftet med APL är att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet och ge dem möjlighet att utveckla yrkeskunskaper, en egen yrkesidentitet och att knyta kontakter inom branschen. Genom APL har eleverna chansen att uppleva arbetslivet på riktigt, redan under utbildningstiden.

Så här funkar det för eleven

Innan APL börjar ordnar skolan med en kontakt mellan eleven och företaget/verksamheten. Det kan vara i form av studiebesök eller handledarträff. Det är vanligt att elever själva tar kontakt med företag för att genomföra APL hos dem.

För eleven är APL en värdefull erfarenhet som kan stärka självförtroendet, motivationen och intresset för yrket. Eleven får chansen att prova på olika arbetsuppgifter, få feedback och handledning från erfarna yrkesutövare och lära sig mer om arbetsmiljö, säkerhet och lagar som gäller på arbetsplatsen. Eleven ansvarar för att följa skolans och företagets regler, visa intresse och engagemang för lärandet och dokumentera sina erfarenheter.

Under APL är det företagets arbetstider som eleven kan behöva anpassa sig till. Skiftgång kan förekomma. Skolan och företaget försöker givetvis hitta bästa lösningen för alla parter.

APL kan vara på ett företag/i verksamhet inom närområdet från där eleven bor, men beror mycket på vilka kontakter skolan har med företag eller verksamheter inom det området man studerar. Det kan innebära att man får resa. Att planera för resa är något man bör vara beredd på och kostnaden för dessa resor står eleven själv för. Körkort är bra att ha och vi tycker det är bra att planera in att ta körkort. Det kommer även underlätta för jobb framåt.

Så här funkar det för ditt företag

Företaget ansvarar för att erbjuda en lärandemiljö som är relevant, stimulerande och trygg för eleven och utse en handledare som kan stötta, vägleda och utvärdera elevens utveckling. Handledaren visar hur företaget fungerar och lär eleven inom det yrkesområde som eleven studerar.

För företaget är APL ett sätt att bidra till kompetensförsörjningen, skapa goda relationer med skolan och framtida arbetstagare och visa upp sin verksamhet för potentiella framtida medarbetare. Företaget får tillgång till engagerade och nyfikna elever som kan bidra med nya idéer, perspektiv och kunskaper.

Som handledare till APL-elev har man stor nytta av att ha gått en handledarutbildning. Den ger kunskap i arbetet med elever och praktiska tips och stöd hur man kan arbeta och engagera nya medarbetare i företaget och är även användbart vid nyrekrytering.

Så här funkar det för skolan

För att APL ska fungera bra krävs ett gott samarbete mellan skolan, eleven och företaget. Skolan ansvarar för att planera, organisera och följa upp APL:n i samråd med eleven och företaget. Ansvarig lärare stämmer av med handledaren och eleven löpande under APL.

I avtalet som skolan anordnar inför en APL står det mer om vad som gäller vid APL, om problem skulle uppstå och vilket ansvar eleven/företaget och skolan har.

Nyckelordet för APL är samarbete. Att alla tar sitt ansvar och bidrar till att främja kompetensutvecklingen inom samhället. Vi på Komvux Lund månar om att APL ska fungera bra, vara säkert och bidra till att våra elever och de företag som vi samarbetar med ska växa.

Vill du ta emot praktikanter?

Är ditt företag eller verksamhet intresserade av att ta emot en praktikant på APL? Fyll i och skicka in dina uppgifter så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal.


Vi kan ta emot elever på arbetsförlagt lärande (APL) * (obligatorisk)
Vi kan ta emot elever på arbetsförlagt lärande (APL)

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?